ԱՆՏԵՂԻ

ԱՆՏԵՂԻ
(ղւոյ, ղեաց.) NBH 1-0244 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՂ.( ἅτοπος q.d. loco carens ) Անկարօտ տեղւոյ. անուր. անուրեք. ոչ պարագրեալ տեղեաւ. անսահման. անչափ. *Որ անարարն է, նոյն եւ անտեղի է. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 14: *Անուր, եւ տեղի. Վահր. երրորդ.: *Բնութեամբ անտեղի է. Բրսղ. մրկ.: *Անտեղւոյն էացեալ՝ զամենայն էակս պարունակեալ լնու. Քեր. քերթ.: *Անտեղեօք եւ անչափական վայրօք. Ագաթ.: ա. մ. ԱՆՏԵՂԻ. ա. մ. Չունօղ զտեղի. կարօտ տեղւոյ. թափառական. Խաւար տեղի ոչ ունի, եւ ամենայն անտեղի անգոյ է: Վանակ. յոբ.: ... *Անտեղի շրջէին. Լմբ. սղ.: *Զփոփոխումն անտեղի ʼի տեղւոջէ ըստ փոփոխական կենացս. Շ. ատեն.: ա. գ. ԱՆՏԵՂԻ. ա. գ. Ուր չիք տեղի. անմտանելի. անկոխ. ἅβατος եւ Ոչ տուօղ տեղի. լի. եւ Տեղի մտածեալ անգոյ. *Անտեղի՛ է մեզ ʼի մեհենիդ ʼի ներքս լինել՝ վասն ʼի ներքս ʼի դմա գրիգորի սքանչելագործի օթելոյ. Նիւս. ի սքանչ.: *Հուպ միմեանց, անտեղի թողլով ʼի նմա մինչեւ ցմիոյ նշմարելոյ ծայրի ասղան. Մագ. ՟Կ՟Զ: *Յամենայնի է (աստուած), եւ յամենեսեան, ʼի տեղիս եւ յանտեղիս. Վանակ. հւտ.: Իսկ Ագաթ. *Զնիւթական արարածս (արար) էական գիտութեամբն իւրով յանտեղիսʼʼ. իմա՛ ʼի մէջ ոչնչի, ուր ոչ գոյր տեղի: Եւ Ոչ յայտարար տեղւոյ. *Անունդ (որպէս եւ դերանունն) անըմբռնելի է, եւ անտեղի, եւ անժամանակ. Երզն. քեր.: ա. ԱՆՏԵՂԻ. ա. ἅτοπος absurdus *Անպատեհ. անպատշաճ. անյարմար. անդէպ. անվայելուչ. եւ Աւելորդ. *Յանտեղեաց չարին է, այն՝ որ գազանսն է, մարդ ʼի նոցանէ պարծել. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Յանտեղեացն հրաժարեսցէ. Բրս. ճգն.: *Փորձին ʼի մի յանտեղեացն շրջեցուցանել զմերսս. Աթ. ՟Բ: *Ոչ ինչ անտեղւոյ բանի մտածեցելոյ. Դիոն. երկն.: *Յանտեղեաց է ասել զայս. Իգն.: *Եթէ ասեմք, ոչինչ անտեղի է. Սահմ. ՟Բ: *Լսէր յաւէտ անտեղի գոլ զոչ երթալն. Յհ. կթ.: *Անտեղի յիմարութեամբ գրգռեալ. Պիտ.: *Թոյլ տայ անտեղի ինչ գործել: Ուրեմն անտեղիք են օրէնք, աւելորդ դատաստանք. Նիւս. բն.: *Եւ զի՞նչ ինձ առ այս բիւրապատիկս ածել ʼի դիմի անտեղի. Մագ. ՟Ժ՟Ե. իբր մ. յաւելորդս, կամ արտաքոյ տեղւոյս: գ. ԱՆՏԵՂԻ. գ. իբր Անտեղութիւն, անպատեհութիւն, յոր լինի ձգել զդիմախօսն. εἱς ἅτοπον ἁπαγωγή reductio ad absurdum *Առ անտեղին ածել: Յանտեղի ածմամբ: Ի ձեռն յանտեղի տարման. Կիւրղ. գանձ.: *Ոչ եւ զմի յայսցանէ կարասցես ինձ յանտեղեաց տալʼʼ. այսինքն անտեղի ցուցանել. Սարկ. հանգ.: ա. ԱՆՏԵՂԻ. ա. իբր Անտեղեակ. (եթէ չիցէ վրիպակ գրչի.) *Հասեալ ʼի սահմանս իմաստութեան, եւ ոչ անտեղի գոլով ամենայն բժշկական արհեստիցն. Ճ. ՟Ա.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՏԵՂԻ" в других словарях:

  • ԱՆՏԵՂԻՏԱԼԻ — ( ) NBH 1 0244 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 12c ա. ԱՆՏԵՂԻՏԱԼԻ կամ ԱՆ՝ՏԵՂԻ ՏԱԼԻ ἁνένδοτος non remissius, rigidus, inexorabilis Որ ոչ տայ այլում տեղի. դիմակաց. անմեղկելի. խիստ. կարծր. պինդ. *Նաւահանգիստ անտեղիտալի պնդութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԻՐԱՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0276 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. (ʼի ձայնիցս՝ հյ. իր, իրաւունք, եւ լծ. ընդ այլ եւ այլ ձայնս այլոց ազգաց.) ἅτοπος, ἁδικῶν absurdus, injustus, iniquus Անտեղի. անպատեհ. անվայել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՌԻ — (ռւոյ, ռեաց կամ ռից.) NBH 2 0369 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 14c ա. κακός, πονηρός malus, malignus σαπρός putris, rancidus φαῦλος pravus αἱσχρός turpis ἅτοπος absurdus ἑλάττων, ἑλάσσων minor εὑτελής vilis …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՅՐԱԳԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0779 Chronological Sequence: 6c ա. ἁγριότερος agrestior ἁτοπώτατος absurdissimus. Կարի վայրագ. եւ Կարի օտար՝ անտեղի. *Վայրագագոյն եսաւ. Պիտ.: *Գողքն վայելեսցեն ʼի սուրբ նուիրելոցն. որ է վայրագագոյն եւ անտեղի. Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՐՄՈԼ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 7c, 8c գ. ԱԽՏԱՐՄՈԼ գրի եւ ԱԽՏԱՐՄՈՂ. եւ ԱԽՏԱՐՄԱՂ. Մոլեալ յախտարս. զակատեալ զհետ փիլիսոփայութեան ախտարակաց եւ աստեղագիտաց. աստղահմայ. մոգ. քաղդեայ. միւնէճճիմ. *Անտեղի է մեզ այժմ երկրորդել զառասպելսն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c ն. Ընդ վայր հարկանել (որպէս զանպիտան արտ աղի). յոչինչ կամ պիղծ եւ անհարազատ համարել. առ ոտն հարկանել. թշնամանել. բամբասել. անարգել. անգոսնել. ἑξουδενέω …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ. գրի եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՒՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՎՆ. իբր անգորով, անգութ, անկարեկից, խստասիրտ. ἅστοργος naturalis amoris expers, ἁσυμπαθής adfectu carens, ὡμός …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԼՈՑԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0102 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. Որ չէ ալոցագոյն. ո՛չ սննդարար, եւ ո՛չ պտղածին. իբր կարի անալացեալ եւ անբեր. անհամ, անպէտ եւ վնասակար. *Դկղաթ անալոցագոյն է ... Արածանի ալոցագոյն. Փիլ. լին.: *Զյորձանուտն բաժանէ ընդհարմամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԺԱՆ — (ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: 5c, 6c ա. ἁλογώτερος, ἁτοπώτερος ratinis magis expers, absurdior Առաւել անբան կամ անբանական, եւ անտեղի. *Մի՛ երբէք երեւեսցուք անբանագոյնք քան զմանկունս: Քան զեպիկուրեայցն զյիմարութիւնն (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»