ՅՈՌԻ

ՅՈՌԻ
(ռւոյ, ռեաց կամ ռից.) NBH 2-0369 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 14c ա. κακός, πονηρός malus, malignus σαπρός putris, rancidus φαῦλος pravus αἱσχρός turpis ἅτοπος absurdus ἑλάττων, ἑλάσσων minor εὑτελής vilis, frivolus. (լծ. ռմկ. խո՛ռ, հօռ, հուռ, քուռ. յն. խի՛ռօն.) Վատթար. չար. անպիտան. անարգ. ստորին. նուաստ. խոտան. չնչին. խորթ. թերի եւ թիւր. անտեղի. անարժան. գարշ. գէշ. փուճ, վար. պէ՛դ. *Յիշեա՛, զի յոռի է ակն չար. Սիր. ՟Լ՟Դ. 14: *Յոռի է քան զայլ արհեստս. Սահմ. ՟Ա: *Մի՛ փոխանակեսցես զլաւն ընդ յոռւոյն, եւ մի՛ զյոռին ընդ լաւին: Յորժամ արբենան, այնժամ զյոռին. Ղեւտ. ՟Ի՟Է. 10. 12. 33: Յհ. ՟Բ. 10: *Յոռեացն եւ անպիտանեաց: Զյոռի յոռին արտաքս ընկեցին: Որք մեծամեծ վաստակս կրեցին յանձինս, ʼի փոքունսն յոռի գտան. Ոսկ. մտթ.: *Զլաւն ʼի յոռեաց ընտրել. Կանոն.: *Աստուածատեացք իսկ, եւ յոռիցն թշուառականագոյնք. Պղատ. օրին. ՟Ը. յն. յոռեացն յոռեգոյնք: *Յետին եւ յոռի պտուղ (չար զաւակն), անհաւատ եւ պիղծ վարուք. Մեկն. ղկ.: *Պատուհասեալք ոչ վասն յոռի ինչ հաւատոյ (յն. ո՛չ վասն չարահաւատութեան), այլ վասն իւղոյն նուազութեան. Ոսկ. ՟բ. տիմ. ՟Զ: *Քան զկային, որ ուստի՛ եւ կորզեաց հասկս յոռիս արհամարհանօք. Եփր. եբր.: *Ո՛չ է պարտ ընդ քաղցր ջրոյն խառնել զաղին եւ զյոռին: Կերիցես զյոռին, եւ թողցես զլաւն. Իսիւք.: Վրք. հց. ՟Բ. ՟Ե. ՟Թ: *Զամենայն տեսակս յոռի բանիցն ʼի միասին խառնեալ՝ անկարգաբար ʼի նոսին բերի. Սարգ. յկ. ՟Ը: *Ի ժամ աղօթիցն յոռի եւ ցոփ մտօք յընդունայն իրս զպաղատանսն ծախէ. Երզն. մտթ.: *Զիա՞րդ ոչ էր յոռի (յն. անտեղի), եթէ յայնժամ էր լսելոց. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 32: *Ի ձեռն կնոջ հոսեցան ʼի մեզ յոռիքն. ʼի ձեռն կնոջ աղբիւրանայ ʼի մեզ լաւագոյնքն. Ոսկ. յաւետիս.: մ. ՅՈՌԻ. մ. Տ. ՅՈՌԱՊԷՍ. *Թէ մի ոք յոռի՛ խօսեցաւ, այլ ամենեքեան իսկ ընդ դսրովութեամբ են. Սեբեր. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՅՈՌԻ" в других словарях:

  • ՅՈՌԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0369 Chronological Sequence: Early classical գ. որ եւ ՅՈՌԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Յոռի կացուցանել, կամ ցուցանել. տալ յոռի եւ անպիտան լինել, եւ ընդ վայր հարկանել. *Առ խորհուրդսն սրտմտութեան, որ զկամս մտաց մերոց յոռացուցանեն. Եւագր. ՟Ի՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0369 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c գ. τὸ φύλαν, τὸ ἅτοπον pravitas, absurditas τὸ αἱσχρόν turpitudo εὑτέλεια vilitas πονηρία malitia եւն. Վատթարութիւն. անպիտանութիւն. խոտանութիւն. յոռի ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՐԱՀԱՒ — (ի, աց.) NBH 2 0567 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ա.գ. Որոյ նախածնօղն է չար. կամ Որ ինքն է նախածնօղ չար. եւ Որ ինչ ի չար սկզբնապատճառ է պատճառեալ իցէ. չարասէր. *Ապա թէ պահանջեսցէ եւ սպանիցէ, մի եթէ բնութիւն չարահա՞ւ էր ի նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՏԹԱՐԱԶԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 2 0788 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 12c ա. δυογενής, ἁγενής, ἁγεννής ignobilis, obscurus, degener. Վատազգի, վատատոհմիկ. անազգի. աննշան. յետնեալ. եւ Որ ինչ անկ է եղելոցն ʼի ցած ազգէ. անարգ. յոռի. անվայելուչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵԱԿ — (եկի, կաց կամ կից.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. եւ գ. ἁριστερός, ἁριστερόν, εὑώνυμος sinister, tra, rum Ձախ. ձախոյ՝ ձեռն կամ կողմն. ... *Յուսոյ տանն յաջմէ մինչեւ յուս ահեկի կողմանն: Յահեկէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.գ. αἱσχρός, τό αἱσχρόν turpis, deformis, inhonestus, probrosus Որ ինչ բերէ զամօթ. ամաչելի. արժանի ամաչելոյ, անվայել. անարժան. յոռի. զազիր. տգեղ. անպարկեշտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0102 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c ա. Որում ոչ ազդի ինչ խրատ կամ հնարք. ստահակ. անզգայ. անզգամ. ապիրատ. անհնարին ինչ կամ չար. ... *Իսկ չարն կարի յոյժ յոռի այր անազդակ է յաղագս նախախնամութեան. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Անազդակ, խեռ. Հին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. ἅκρατος, ον merus, um որպէս պրս. նապ, պապէի նապ: Անջուր. գինի անխառն. ... *Բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս: Բաժակ ʼի ձեռին Տեառն՝ գինի լի անապակ արկեալ: Ա՛ռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 1 0124 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. Իբր անխիտ. անօսր. նօսր. ոչ հոծ. նօսր, լանկեկ, ցանցառ. ... μανός, ἁραιός rarus, tenuis *Անգայտ եւ թոյլ իմն է: Զխիտն, եւ զանգայտն. Նիւս. կազմ. եւ Նիւս. բն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼԱՒ — (ից կամ աց.) NBH 1 0156 Chronological Sequence: 5c, 9c, 13c ա. Որ ոչն է լաւ. անբարի. յոռի. վատթար. գէշ. ... *Ինքն գիտասցէ զմարդ լաւ եւ զանլաւ. Փարպ.: *Անլաւք եւ թուլամիտք, որ ոչ ծանեան զճշմարիտ բարին. Համամ առակ.: *Ի դէմս լաւին եւ անլաւին: Յաղագս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»