ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ

ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ
(ութի, ից.) NBH 1-0140 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 17c ա. Որ ոչն երեւի. անտես աչաց. աներեւակ. աներեւան. աչքի չերեւցօղ. ... ἁόρατιος, ἁθεώρατος, ἁφανής invisibilis, invisus, non aparens *Երկիր էր աներեւոյթ: Աներեւոյթ ընթացք, կամ տեսիլ, հարուածք, կամ աւանդք: Եւ նա եղեւ ʼի նոցանէ աներեւոյթ: Հետախաղաղ ծածկէին, զի ամենայն (կամ ամենեւին) տեղին աներեւոյթ լիցի: Աներեւոյթք նորա ʼի սկզբանէ աշխարհի՝ արարածովքս իմացեալ տեսանին: Յաներեւութից զերեւելիսս եղեալ: Զաներեւոյթսն իբրեւ զտեսեալ համբերութեամբ համարեցաւ: Որ է պատկեր աներեւութին Աստուծոյ. եւ այլն: *Արարիչն ամենեցուն աներեւոյթ է ʼի մարմնաւոր աչաց, այլ մտաց իմանի զօրութիւն նորա. Եղիշ. ՟Ը: *Աներեւոյթ ʼի տեսլենէ: Ի մէջ աներեւութիցն արարեալ աներեւոյթ փառաւորիչս՝ զօրս հրեշտակաց: Զանդունդս աներեւոյթս. Ագաթ.: Եւ անծանօթ. գաղտնի. ծածուկ. *Համբարս ընդ աներեւոյթ կողմանս ʼի ներքս մատուցանէր. ՟Բ. Մակ. ԺԳ. 20: *Ա՛ներեւոյթ որոգայթ, տեղի. Պիտ.: *Աներեւոյթ մթերք, մտածութիւնք. Նար.: *Յայտնի են առաջի քո ամենայն աներեւոյթք խորհրդոց. Եղիշ. ՟Բ: Կամ անստոյգ. անյայտ. ... *Աներեւոյթք են ելքս յաշխարհէս. Մանդ.: *Յաներեւոյթս եդեալ է ամենեցուն վախճանն: Յաներեւոյթսն մի՛ յուսար. ՃՃ.: *Բանքն քո աներեւոյթք են եւ անվկայք. Սարգ. յկ. ՟Է: Կամ աննշան. *Զի մի՛ գուցէ թագաւոր ոք զաներեւոյթ գեղջուկ արհամարհեսցէ: Սարդ՝ աներեւոյթ եւ անպիտան թուի գոլ կենդանի՝ կատարելագոյն յոստայնանկութիւն: Աներեւոյթք, անփառք, նուաստք: Զանհոգալեօքն եւ զաներեւութիւք. Փիլ.: Իսկ զԱՆԵՐԵՒՈՅԹ ԲԱՅ ասացեալն առ մեօք՝ տե՛ս ʼի բառն ԱՆՈՐԻՇ. *Սահմանական, իմանամ. աներեւոյթ, իմանալ: Աներեւութին ներգործական, լնուլ. կրաւորական, լնանիլ. Սիմոն ջուղ.: (ըստ յն. ասի, ἁπέμφατον . այլ եւ ἁόριστον . իսկ լտ. infinitum ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ. կամ յԱՆԵՐԵՒՈՅԹՍ. Տ. աներեւութաբար

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ" в других словарях:

  • ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ կամ յԱՆԵՐԵՒՈՅԹՍ. եւ ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ. Աներեւոյթ օրինակաւ, (ըստ ամենայն առման). անտեսաբար. անյայտաբար. յանծանօթս. ծածկապէս. լռիկ. խորհրդաբար. ἁοράτως,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՒՈՅԹ — (ութի, ից.) NBH 1 0679 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑπιφάνεια, φαντασία, φάντασμα apparitio, revelatio, imaginatio Երեւումն. երեւութիւն. յայտնութիւն. տեսիլ. կերպարան. նմանութիւն. ճշմարիտ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 1 0206 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅδηλος non manifestus, occultus, obscurus, nonnnotus Որ չէ յայտ կամ յայտնի. անգիտելի. անծանօթ. ծածուկ. գաղտնի. մթին. անհաւաստի. անստոյգ. ... *Մուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍԻԼ — (սլի, լեաց.) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c ա. ἁόρατος invisibilis Անտես. անտեսանելի. ... *Զերեւելի փառս լքանել, եւ յաներեւոյթ եւ յանտեսիլ փորձ առնել փոխել: Անտեսիլ եւ աներեւոյթ փողոյ հնչմամբ: Անտեսիլ հնչումն: Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՀ — ( ) NBH 1 0817 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c գ. ԹՈՀ ԵՒ ԲՈՀ, կամ ԹՈԽ ԵՒ ԲՈԽ. Բառ եբր. թէհօմ. այսինքն Անդունդք. վիհք. խորք. յն. լտ. խա՛օս, քա՛օս. χάος chaos. հէրճ մէրճ. ... *Երկիր ասէ էր, թոհ եւ բոհ. յայտ արար՝ թէ անպատրաստ էր յայնժամ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՒԱՆԴ — (ի, աց.) NBH 2 0630 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c, 12c, 13c գ. κλοιός, όν, σειρά ligamen, vinculum. Կապ, եւ կապանք՝ ոտից, եւ պարանոցի. շղթայ, եւ տոռն. պարան. սիրայ. (որպէս թէ շուրջ պնդիչ՝ կապիչ՝ կամ վանդիչ պարանաւ. որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c ա. Ունօղ զզօրութիւն ազդելոյ. գործի նշանակելոյ զիրս ինչ. *Ոչ ձեռն (ունէի) ձգողական, որ համերցն է ազդողական: Տեսեալ զազդողականացն գործի ապաձայն. Նար ՟Ժ՟Ե. ՟Կ՟Զ: Զգայարան. զգայուն. զգայական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. ἁμερεία, τὸ ἁχώριστον indivisibilitas, inseparabilitas Անբաժանելի գոլն՝ պէսպէս օրինակաւ. ... *Գերազանցեալ անբաժանութիւն բոլոր աստուածականին միութեան: Վասն պարզութեանն եւ միութեան գերաբուն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԵՒԱԿ — (ի.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. Աներեւոյթ. անտես. անյայտ. աղօտ. մթին. եւ աննշան. ἁφανής obscurus, ἅσημος ignobilis *Հաստատեմք զքեզ, մինչդեռ աներեւակդ ես, ընդ երեւելիսս. Նիւս. թէոդոր.: *Զներքին մարդս աներեւակ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԵՒԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0140 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c ա. ἁόρατος invisibilis Աներեւոյթ. աներեւակ. անտես. ... *Աներեւելեաց մեծավայելչութիւն: Հասի՛ր առ պատուողս քոյոյս յիշատակի աներեւելի՛ բարեկամ. Նիւս. թէոդոր.: *Ի ձեռն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»