ԱՆՅԱՅՏ

ԱՆՅԱՅՏ
(ի, ից.) NBH 1-0206 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅδηλος non manifestus, occultus, obscurus, nonnnotus Որ չէ յայտ կամ յայտնի. անգիտելի. անծանօթ. ծածուկ. գաղտնի. մթին. անհաւաստի. անստոյգ. ... *Մուտ անյայտ: Իբրեւ զգերեզմանս անյայտս: Զանյայտս եւ զծածկեալս. Դան. ՟Ժ՟Դ. 12: Ղկ. ՟Ժ՟Ա. 44: Սղ. ՟Ժ. 8: *Զանյայտ իրս վիշապաց. Խոր.: *Զանյայտն ʼի բազմաց. Պիտ.: *Յայտնիչ անյայտից խորհրդոց: Ախտից անյայտից եւ յայտնի եղելոց. Շ. թղթ. եւ Շ. ատ.: *Խոցուածս անյայտս: Զպահեստ անյայտիցն արտաքս հանի. Նար. ՟Ի՟Ա. ՟Կ՟Ե: *Մարդիկ յայտնեացն են գիտակ, իսկ աստուած եւ անյայտիցն յայտնապէս տեսանօղ: Անյայտիցն հաւաստի հաւատ յայտնիքս: Փոխանակ անյայտ բարեաց զյայտնիս յանձն առնուլ չարիս. Փիլ.: *Ի քոյն յուսալով բարիս, որ անյայտ է թէ առից. Խոր.: *Զկարճ կեանս անյայտ կենցաղոյս: Զելս անյայտ իրացդ. Փարպ.: *Անյայտ է օր վախճանին, աներեւոյթ են ելք յաշխարհէս. Եփր. խոստով.: *Անյայտ ձայնս արձակէր. Ճ. ՟Ա.: Մերթ՝ իբր Աներեւոյթ. ἁφανής non apparens, e medio sublatus *Իբրեւ զմառախուղ ցօղոյ եղեւ անյայտ. Յոբ. ՟Ժ՟Դ. 19: *Քան զփոշի զոր տարաւ մրրիկ, առաւել անյայտ եղեն. Սարգ. յկ. ՟Բ: *Անջրպետելով ʼի միմեանց զբանակեալսն, եւ անյայտ յիրերաց առնելով. Պիտ.: մ. ԱՆՅԱՅՏ, ԱՆՅԱՅՏՍ. մ. Անյայտ ելիւք. *Անյայտս լողամք ընդ ծով կենցաղոյս. Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՆՅԱՅՏ" в других словарях:

  • ԱՆԳԻՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. ἅγνωστος, ἁγνοούμενος ignotus, quod ignoramis Որ չէ գիտելի. անծանօթ. ոչ ծանուցեալ. անյայտ. անիմանալի. անհաս. չգիտցուած, խելք չհասնելու. ... *Յաստուածայինս ասի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ա. ἁνόητος qui intelligi non potest, intelligibilis, ἁπερινόητος qui mente comprehendi nequit, incomprehensibilis ԶԱստուծոյ ասի որպէս անպարիմանալի, անբովանդակելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՆԱՑ — ((նախդրիւ). ԳՆԱՑՔ, ցից, ցիւք. եւ այլն.) NBH 1 0564 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c գ. ԳՆԱՑ ԳՆԱՑՔ. πορεία, ὀδός, ἵχνος եւն. profectio, gressus, gradus, iter, via եւն. Գնալն. երթ. ընթացք. շարժումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԽՈՒԼ — (խուլք, խլից.) NBH 1 0714 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ԶԱՆԽՈՒԼ λαθῶν, λήθιος latens, clandestinus որ եւ ԱՆԽՈՒԼ, (իբր համախուլ, անլսելի. լռիկ) այսինքն Թաքուն. ծածկեալ. գաղտնի. անգիտելի. անյայտ իմն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԿԴՈՒՐԱԿ — (այ.) NBH 2 0925 Chronological Sequence: 6c գ. Բառ անյայտ. որպէս Հիւսն. ... *Թողեալ զՅիսուս Քրիստոս զփրկական անունն՝ փակդուակայ որդի անուանես. Եղիշ. ՟Բ: գ. փակդուրակ, այ. գ. Բառ անյայտ. որպէս Հիւսն. տիւկէր. *Թողեալ զՅիսուս Քրիստոս զփրկական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՌԱՊԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: 6c, 14c գ. ԱԽՈՌԱՊԱՆ ԱԽՈՌԱՊԵՏ. Սպասաւոր ախոռոյ. դարմանիչ ձիոց. ... եւ Ոստիկան ʼի վերայ երիվարաց .... *Դիցէ զնա ախոռապան երիվարացն իւրոց. Մարթին.: *Շահ ախոռապետն արքունի. Եղիշ. ՟Ե. ա՛յլ ձ. շախուռապետն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՌԱՊԵՏ — ( ) NBH 1 0015 Chronological Sequence: 6c, 14c գ. ԱԽՈՌԱՊԱՆ ԱԽՈՌԱՊԵՏ. Սպասաւոր ախոռոյ. դարմանիչ ձիոց. ... եւ Ոստիկան ʼի վերայ երիվարաց. ... *Դիցէ զնա ախոռապան երիվարացն իւրոց. Մարթին.: *Շահ ախոռապետն արքունի. Եղիշ. ՟Ե. ա՛յլ ձ. շախուռապետն, բառ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՐԻԶԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 12c ա. Ծաղիկ ինչ, եւ բոյս նորին. *Ոմանք ասէին զշուշան լինել (թագաւոր), եւ այլք զախրիզան: Որպէս զախրիզանն երիս ունելով կենդանիս յարմատս: Անյայտ եւ զախրիզանն արար՝ լուսով ճրագի ʼի գիշերի գտանիլ. Մխ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱԿԵՏՂ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Early classical Բառ անյայտ եւ վրիպակ, իբր պայծառ, կամ առարկայ տեսութեան: *Արար երեւելին տեսիլ ականակետղ աչաց տեսանելի. Վեցօր. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆՈՑ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 13c գ. Բառ անյայտ՝ որպէս ակն կամ ծակ գնտոյ անուոյ, եւ կամ կունդ՝ գլխով. *Հեւան եւ դանդան, կունտք եւ ականոցքʼʼ, որպէս փաղանուն. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»