ՄԱՂԱՍ

ՄԱՂԱՍ
(ոյ, ոց. եւ ի.) NBH 2-0198 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. φλέγμα pituita. LACKING *Մաղձք, եւ մաղասք: Մաղաս թթուագոյն եւ աղտաղտին՝ աղբիւն ամենայն հիւանդութեանց է. Պղատ. տիմ.: *Ի չորից հիւթոց, յարիւնէ, ʼի մաղասոյ, ʼի խարտեաշ մարձոյ, եւ ʼի սեւոյ: Նմանեցուցանեն երկրի զսեաւն մաղձ, եւ ջրոյ զմաղաս, օդոյ զարիւնն, եւ հրոյ զխարտեաշն մաղձ. Նիւս. բն.: *Որ թափիցէ զմաղձն եւ զմաղասն դառնութեան, եւ թեթեւացուցեալ զինքն յախտիցն՝ առողջութեամբ լինի. Ագաթ.: *Զստէպ յօրանջելն եւ ձգտելն՝ հմուտ բժիշկք ʼի մթերելոյ մաղասոց ասեն ... ʼի մաղասէ. Եզնիկ.: *Սրբագեղ առնուլ, բուժել ʼի բազում մաղասոյն. Վրք. հց. ձ: *Մաղասքն կծուագոյն՝ զընդդիմակսն առնլով (զանոյշ դեղս՝) այնպէս վայրագիլ ստիպէ. Խոսր.: Իսկ Ոսկ. մ. ՟Ա. 20. *Իբրեւ զյստակ բբօք անկեալ չար մաղաս՝ ընչիցն ցանկութիւն թանձրացոյց զկամսն իբրեւ զամպʼʼ. իմա՛ հիւթ՝ ընդհանրապէս: յն. χυμός . լտ. humor.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՄԱՂԱՍ" в других словарях:

  • ԲԼԽԱՄ — (ի, աց) NBH 1 491 Chronological Sequence: 14c, 15c ԲԼԽԱՄ ԲԼՂԱՄ. Բառ ռմկ. որ եւ ՊԼՂԱՄ. Մաղաս. պալղամ. *Զմրուխտն է դահանակ, եւ զօրութիւն ունի ʼի վերայ բլխամաց: Հովն (յուտելեաց)՝ մաղաս առնէ, որ է բղլամ. Ոսկիփոր.: *Տունն նորա է թոքն, յորոյ գոյանայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԼՂԱՄ — (ի, աց) NBH 1 491 Chronological Sequence: 14c, 15c ԲԼԽԱՄ ԲԼՂԱՄ. Բառ ռմկ. որ եւ ՊԼՂԱՄ. Մաղաս. պալղամ. *Զմրուխտն է դահանակ, եւ զօրութիւն ունի ʼի վերայ բլխամաց: Հովն (յուտելեաց)՝ մաղաս առնէ, որ է բղլամ. Ոսկիփոր.: *Տունն նորա է թոքն, յորոյ գոյանայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՑԱԽՈՒՏ — (ի, ից.) NBH 2 1000 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c ա. ὁξώδης acetosus ὁξύς acidus. Խառն կամ լի քացախով. բարկ. կծու. թթու. քացախեալ. ապականեալ. քացախոտ, քացխած, աւրած. *Խմորեալ ինչ, որ է քացախուտ վարք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԹՈՒԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0811 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. ὁξύς, αὑστηρός acer, austerus Առաւել կամ կարի թթու, կծու, դժնդակ, խիստ. *Խառնեալ զթթուագոյն տեսակ եւ զաղտաղտին: Մաղաս թթուագոյն եւ աղտաղտին՝ աղբիւր ամենայն հիւանդութեանց: Թըթուագոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՒՈՂԱՄԱՂՁԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0935 Chronological Sequence: 6c ա. Թուի ʼի խօ՛լի ձայնէ յն. որ է մաղձ. իբր կարի մաղձային. կամ Թուլացուցիչ մաղձի (ʼի յն. ձայնէս խա՛ւնօս). կամ Խառնիչ զմաղձ ընդ մաղասի. *Ի բաց զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս, որք զխաւօղամաղձականն բերեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՎ — (ոյ, ոց կամ ուց.) NBH 2 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ψυχρός frigescens, frigidus. Զով. ցուրտ. ցօղագին. պաղուկ .... (լծ. եւ ռմկ. հով, հողմն. եւ հավա.) *Աղբիւր հով ջուրց գտեալ լինէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՇՈՒԱԾ — (ոյ.) NBH 2 0210 Chronological Sequence: Unknown date գ. τηκεδών liquatio, tabes. Մաշումն. հալումն. մաշեալ մասն. փտութիւն. *Յորժամ մաշեսցի միտքն, վերստին դարձել զմաշուածն յերակքն հանէ. Պղատ. տիմ.: *Զայս ամենայն մաշուածս մատաղագոյն մարմնոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՍՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0377 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. καθαρός purus, nitidus, limpidus ἁπηλλάγμενος purgatus καθεστηκός insidens εἱλικρινός distintus, sincerus. (որպէս թէ՝ ցտակ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԼՂԱՄ — ( ) NBH 2 0583 Chronological Sequence: 12c, 13c ՊԱԼՂԱՄ կամ ՊԱԼԽԱՄ. Բառ ռմկ. Տ. ՊԼՂԱՄ, եւ ՄԱՂԱՍ. եւ ՏՈՂՈՒՆ: Դամասկ.: *Արիւնն եւ մաղձն, պալղամն, եւ սավտայն. Մխ. բժիշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԼՂԱՄ — (ի.) NBH 2 0652 Chronological Sequence: Unknown date գ. Բար րմկ. Տ. ՄԱՂԱՍ եւ ՏՈՂՈՒՆ. φλέγμα pituita. պալպամ ... LACKING Տ. ՊԱԼՂԱՄ ՊԼՂԱՄ (1 491) ի, աց Տ. ԲԼԽԱՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»