ՅՍՏԱԿ

ՅՍՏԱԿ
(ի, աց.) NBH 2-0377 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. καθαρός purus, nitidus, limpidus ἁπηλλάγμενος purgatus καθεστηκός insidens εἱλικρινός distintus, sincerus. (որպէս թէ՝ ցտակ կամ ցյատակ զնստեալ պարզեալ. գրի եւ ՅԻՍՏԱԿ. ռմկ. իստակ, իստակ ). Պարզ եւ անպղտոր, զուա. անխառն. անաղտ. ջինջ. մաքուր. վճիտ. սուրբ. պայծառ. ականակիտ. զիւլալ, թէմիզ, փաք, ըսլահ. (ա՛յլ է եւ հյ. Սատակ. թ. սատէ ). *Իբրեւ զջուրն յստակ: Զջուր յստակ ըմպէիք: Իմաստութիւն շրթանց իմոց յստակ իմասցի. Եզեկ. ՟Լ՟Դ. 18: Յոբ. ՟Ժ՟Ա. 15: ՟Լ՟Գ. 33: *Յստակ ջուրք գետոյն յարիւն դառնային: Յստակ լոյս, կամ ճառագայթք: Յստակ հաւատք: Յստակ եւ սուրբ սիրովն՝ որ առ Աստուած: Հեզութիւն աղբիւր յստակ է. Եղիշ. ՟Գ. ՟Ե: Սեբեր. ՟Դ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 34: Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Իբր զյստակ բբօք անկեալ չար մաղաս: Յստակ ʼի բարկութենէ արար զքեզ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 20. 24: *Յորժամ յստակ իցէ երկինք յամպոյ: Յորժամ յստակ եւ խաղաղ իցէ օդն: Ամենայն երկնայինք մաքուրք են եւ յստակք յաղտից: Սա օրինակ է յստակ աղօթից. Վեցօր. ՟Զ: Շիր.: Շ. բարձր.: Վանակ. հց.: ՅՍՏԱԿ. որպէս Թափանցիկ. διαφανής pellucidus. *Որ յաղագս գունիցն է ... հաւասարքն առանց զգայութեան (աչաց) են. զորս արդեօք եւ յստակս կոչեմք. Պղատ. տիմ.: ՅՍՏԱԿ. որպէս Դիւրալուր. *Ի ձեռն յստակ ձայնին այսպէս սկիզբն արար. Եփր. համաբ.: *Ջանայ մրրախառն զյստակն պղտորել. Եզնիկ.: մ. ՅՍՏԱԿ. մ. ՅՍՏԱԿԱԲԱՐ καθαρῶς, εἱλικρινῶς pure, nitide եւն. Յստակութեամբ. պարզապէս. պայծառապէս. յայտնապէս. սրբութեամբ, անխառն ʼի ներհակաց. *Որ առողջ են տեսանելեօք, յստակ հային զճառագայթս արեգականն. Վրք. ոսկ.: *Փառաց անճառ լինի գուշակ, որոց զԱստուած սիրեն յստակ. Շ. այբուբ.: *Մաքուր եւ յստակ վայելել ʼի խրախութիւնսն. Բրսղ. մրկ.: *Զոր եւ Դանիէլ ազդեաց մեզ յստակ. Նար. խչ.: *Եւ յստակաբար քեզ ճառեցից՝ ո՛վ ոք իցեմ. Նանայ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՅՍՏԱԿ" в других словарях:

  • ՅՍՏԱԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0377 Chronological Sequence: 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ՅՍՏԱԿ. մ. ՅՍՏԱԿԱԲԱՐ. καθαρῶς, εἱλικρινῶς pure, nitide եւն. Յստակութեամբ. պարզապէս. պայծառապէս. յայտնապէս. սրբութեամբ, անխառն ʼի ներհակաց. *Որ առողջ են տեսանելեօք, յստակ հային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱԿԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. Վճիտ եւ մաքուր՝ փայլուն իբրեւ զականս. կամ պայծառ իբր յաղբերականց կիտեալ. յստակ. անխառն. զուտ, փայլուն .... ըստ յն. լուսանշոյլ կամ յստակափայլ. διαυγής, διαυγέστατος pellucidus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0689 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c ա. δυσειδής biformis Երկու տեսակաւ. կրկին. երկու կերպ. ... *Երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն: Երկատեսակ բնութիւնս է մարդկային. Յհ. իմ. երեւ. եւ Յհ. իմ. պաւլ.: *Մահու եւ կենաց՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒՏ — (զտոյ, ոց.) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c, 13c, 14c ա. (յորմէ Զտել.) καθαρός, ἅκρατος, ζωχρός, ἀπλοῦς purus, merus, sincerus, simplex (լծ. թ. սատէ. եւ հյ. յստակ. տե՛ս եւ ՍԱՏԱԿ.) Պարզ, պարզեալ. մաքուր. սուրբ. անխառն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՍՏԱԿԱԽՕՍ — ( ) NBH 2 0377 Chronological Sequence: 14c ա. Յստակ խօսօղ. ոյր բանքն են յստակ. լուսաւոր վարդապետութեամբ. *Մերն լուսաւորիչ պարզաբան, յստակախօս, եւ օգտեցուցիչ էր. Վրդն. լս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՍՏԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0377 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c ն. καθαίρω, καθαρόν ποιέω, διακαθαίρω , διατραύω mundo, purgo, expurgo, lustro, nitidum reddo, declaro. Յստակ առնել. մաքրել. սրբել. զտել. պարզել. որոշել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋԻՆՋ — ( ) NBH 2 0674 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ա. ἁπηλίδοτος purissimus եւն. մաքուր. զուտ. պարզ. յստակ. վճիտ. տնաղօտ. փայլուն. շողշողուն. *Սու՛ր սու՛ր ... սրեա՛ց, ջի՛նջ լեր. յն. լե՛ր ʼի շողիւն. Եզեկ. ՟Ի՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՌՆ 2 — ( ) NBH 2 0708 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c ա. γνήσιος genuinus ἅκρατος, ἁμιγής purus, merus, simplex, sincerus. Որ ինչ է ʼի բու՛ն սեռի՝ անմասն յօտար խառնուածոյ. հարազատ. անխառն. պարզ. յստակ. զուտ անապակ. ջինջ. բու՛ն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՒՐԲ — (սրբոյ, ոց.) NBH 2 0733 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. (լծ. ար. շէրէֆ. պ. սիւրպէ. հյ. ջուրբ. եւ այլն). ἄγιος sanctus ἰερός sacer καθαρός purus ἅγνος castus ὄσιος honestus, pius σεμνός reverendus եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱՀԱՄ — ( ) NBH 2 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Յստակ եւ քաղցրահամ. *Զի այն (ջուր)՝ մտեալ որ սրբահամն իցէ, զաղտեղին եւ զգարշն ի բաց անցուսցէ. Ագաթ.: *Երկիր յորժամ տղմուտ լինի, ոչ կարէ բղխել ջուր յստակ եւ սրբահամ. Անան. զղջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»