ԱՆԶԳԱՅ

ԱՆԶԳԱՅ
(ի, ից.) NBH 1-0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁναίσθητος sensu carens, insensatus Որ չզգայ. անբաժ ʼի զգայութենէ. եւ անշունչ. անկենդան. չզգացօղ ... *Մեռեալ ոք անզգայ յամենայն շարժմանէ. Յհ. իմ. եկեղ.: *Մեռեալն անզգայ է ʼի զգալի լուսոյս. Լմբ. սղ.: *Արձան անզգայ. Նար. ՟Հ՟Գ: *Անզգայ թմբրութիւն. Պիտ.: *Անզգայ առաքինութեան վարուց. Շ. մտթ.: *Յանզգայ նիւթոյ. Պիտ.: *Անզգայ արարածք. Ագաթ.: *Արուսեկին անզգայ էութիւն: Ընդ անզգայիցն եւ շարժողականք. Նար.: *Անզգայիւքն կղզւովք զզգայուն բնակիչսն զարթուցանէ. Գէ. ես.: Եւ անմիտ. անիմաստ. անբան. անբանական. ապուշ. թմրած. *Իբրեւ զանզգայ պաճարս. Նար. ՟Ե: *Չէաք այնքան անզգայք, թէ ոչ կարէաք խաբել զձեզ. Փարպ.: *Անզգայ յարձակմամբ յաւարի առնուլ փութային. Եղիշ. ՟Բ: *Սթափեցի՛ր յանզգայ մոլորութենէդ, եւ ե՛կ ʼի քեզ. Մանդ. ՟Ա: մ. ԱՆԶԳԱՅ մ. ՅԱՆԶԳԱՅ, ՅԱՆԶԳԱՅՍ. Իբրեւ անզգայ եւ անմիտ. եւ անզգալի օրինակաւ. առանց զգալոյ՝ իմանալոյ՝ գիտելոյ. անզգայաբար. անզգայութեամբ. յանզգաստից. անբանաբար. չզգալով, առանց իմնալու, անխելքութենով. ... *Անկարգ եւ անզգայ՝ ձեռքն այսր եւ անդր կարկառիցեն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3: *Զի մի՛ անզգայ ծախեսցէ ընդ վայր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Շուն՝ անզգայ առեալ զհացն՝ վաղվաղակի փախեալ հեռանայ. Կլիմաք.: *Անկեալ յանզգայ թմբրեալ: Բարձեալ բերէին յանզգայ. ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 27. 28: *Մտանել յանզգայ. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Յանզգայ ելանիցեն շունչքն ʼի մարմնոց. Եզնիկ.: *Որ ոչ յանզգայ եւ արտաքոյ մտաց իւրեանց իցեն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3: *Յանզգայս փոխեն զտեարսն. Վեցօր. ՟Ե: *Որոյ յուտելն յանզգայս՝ ոչինչ շնորհ ունի պաշտօնէիցն: Եւ ինքն յանզգայս զմեզ գտանելով՝ նենգեալ. Փարպ.: *Ըստ նմանութեան քառոտանեաց պաճարեղինաց յանզգայս եղեալ. Նար. ՟Ժ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՆԶԳԱՅ" в других словарях:

  • ԱՆԶԳԱՄ — (ի, աց, եւս եւ՝ ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԸՍԳԱՄ. Ըստ ձայնին է անզգայ, անգործ. եւ ըստ այսմ անսովոր է ասելն Փիլ. լին. ՟Գ. 39. *Ինքնեակ բարեաց անզգամիցն եւ աներկոցն : Այլ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0102 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c ա. Որում ոչ ազդի ինչ խրատ կամ հնարք. ստահակ. անզգայ. անզգամ. ապիրատ. անհնարին ինչ կամ չար. ... *Իսկ չարն կարի յոյժ յոռի այր անազդակ է յաղագս նախախնամութեան. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Անազդակ, խեռ. Հին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Որ չէ զգալի, եւ ոչ իմանալի. հեռի ʼի զգայութենէ եւ ʼի մտաց. օտար. ... *Անզգալի է ինձ այդ խորհուրդ եւ խռովեցուցիչ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: Մանաւանդ՝ անզգայ. չզգացօղ. ... *Ադամանդ՝ անախտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱԾ — (ի, ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: 11c ա. Որ ոչ զգածի, կամ ոչ զգայ. անզգայ. անիմաց. *Անզգած եղեալ՝ ոչ երբէք զգասցի: Յանզգածիցն արտակացար եւ արտակացուցեր. Մագ. ՟Ի՟Ե. ՟Հ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԶԳԱՅ) ἁναισθήτως, ἁφρόνως sine sensu, stupide, stolide *Անզգայաբար ունին զանձինս. Նիւս. կուս.: *Անշնչապէս եւ անզգայաբար. Մաքս. ի դիոն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c ա. Առաւել անզգայ. եւ անմտագոյն. որ բնաւ չըզգար՝ չի հասկընար, խիստ անխելք. ἁναισθητότερος *Յայտ արարեալ, թէ քան զանզգայսն ե՛ւս անզգայագոյն են բանականքն. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c Տ. ԱՆԶԳԱՅ ըստ ամենայն առման. *Լուարո՛ւք ինձ կղզիք. հրաւիրէ իբրեւ նշան ինչ զանզգայականսն զգայնոցն. Ոսկ. ես.: *Պատկերաց անզգայականաց. անզգայական տաւղաց: Վարսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 13c, 14c չ. որ եւ ԱՆԶԳԱՅԻՄ. Տբրեւ անզգայ լինել. չզգալ ինչ. եւ անմտանալ. յայլոյ խելս լինել. ... *Որ առ անպատուութիւնն կատարի, ʼի բազում ցանկութեանց անզգայանայ. Կլիմաք.: *Ոչ այնքան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: 7c ն. Անզգայ առնել. թմբրեցուցանել. հանել ʼի մտաց. ... *Թունաւոր ճճիք, եւ դաժանութիւնք արմատոց եւ բուսոց կարեն զմեզ անզգայացուցանել. Յճխ. ՟Ժ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c գ. ἁναισθησία sensu carere Պակասութիւն կամ բարձումն զգայութեանց. չզգալն. իբր անզգայ լինելն կամ վարելն. ապշութիւն մտաց. ... *Տնկական անզգայութեամբ. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»