ԱՆԶԳԱՄ

ԱՆԶԳԱՄ
(ի, աց, եւս եւ՝ ից.) NBH 1-0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԸՍԳԱՄ. Ըստ ձայնին է անզգայ, անգործ. եւ ըստ այսմ անսովոր է ասելն Փիլ. լին. ՟Գ. 39. *Ինքնեակ բարեաց անզգամիցն եւ աներկոցն": Այլ ըստ իրին՝ անմիտ. անիմաստ. անխոհեմ. անզգայ ձեւացեալ. որ չկամի զգալ. կամաւոր անբան. յիմար. չար. ժանտ. անխելք, խենդ. ... ἅφρων, παράφρων, ποηρός, φαῦλος insipiens, amens, stultus, malus, malignus, pravus, insanus եւն. *Անզգամ է՝ որ բանակաւն սխալէ, եւ զչարն հաճութեամբ որպէս զբարի գործէ: Անզգամ վասն այնորիկ է, զի զոր գիտէ՝ կամաւ արհամարհէ, եւ չար կամացն իւր հետեւելով՝ արհամարհէ զգիտութիւնն Աստուծոյ. զի այս է տեսակ անուանդ զօրութեան. Լմբ. առակ. եւ Լմբ. սղ.: *Ատելի արարէք զիս՝ երեւելի անզգամ ամենայն բնակչաց երկրիս: Մի՛ ոք համարեսցի զիս անզգամ: Խրատիչ անզգամաց, վարդապետ տղայոց: Անզգամաց արմատս ձգեալ: Զանզգամ սպանանէ բարկութիւն: Այր անօրէն եւ անզգամ գնայ զճանապարհս թիւրս: Անզգամն անգոսնէ զխրատ հօր: Անզգամն ծիծաղելով գործէ զչար: Յականջս անզգամի ամենեւին մի՛ խօսիր: Իբրեւ զմի ʼի կանանց անզգամաց խօսեցար. եւ այլն: *Անզգամքն այնոքիկ մոլորութիւն կոչէին զողջախոհութիւնն. Նիւս. թէոդոր.: *Չարացն, եւ անզգամաց. Փիլ.: *Անզգամք, եւ իմաստունք. Լմբ. պտրգ.: *Դրունս դժոխոց կոչէ զբերանս անսգամիցն. Համամ առակ.: *Անզգամաց՝ զգաստութիւն. Անյաղթ բարձր.: Իբր անմտական. յիմարական. եւ յանդուգն. անզգոյշ. *Նա ուրեմն բանք իմ անզգամք են. Յոբ. ՟Զ. 3: *Վիշապն յարձակեցաւ ʼի վերայ երիւարին ահագին եւ անզգամ շնչմամբ յոյժ. ՃՃ.: *Մտեալ յանզգամ ունկն կնոջն առաջնոյ. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՆԶԳԱՄ" в других словарях:

  • ՉԱՐԱԲԱՐՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0563 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. κακόφρων, κακοήθης, πονηρός, ἁγνώμων male moratus, malignus, nequam, pravus, improbus, stolidus. որ եւ ՉԱՐԱԲԱՐ. Որոյ բարոյքն է չար. չարակամ. ծանր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. եւ գ. παρακαθήμενος, συγκαθήμενος, σύνεδρος assidens, consedens, una solium obtinens Առընթեր գլխաւորին նստեալն յաթոռ. բարձակից. հարազատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՋՈՒՐ — ( ) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. ԱՂԱՋՈՒՐ ἄλμη salsugo, salsilago որ եւ ԱՂՋՈՒՐ. Աղի կամ աղեալ ջուր. աղտաղտուկք. ... *Դարձոյց զջուրս յաղաջուրս. Սիր. ՟Լ՟Թ. 29: ա. ԱՂԱՋՈՒՐ. ա. Ժանտ. անզգամ. պիղծ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐԻՇՏ — (րշտի, տաց.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՄԲԱՐԻՇՏ կամ ԱՄՊԱՐԻՇՏ. Լմբ. սղ. ՟Ի՟Է. եւ ՟Լ՟Զ. հայերէն ստուգաբանէ՝ որպէս անբարի. *Մի՛ համարիր ընդ ամբարիշտս զանձն իմ. անբարի նա՛ է՝ որ գիտէ զբարին, եւ ոչ առնէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ. գրի եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՒՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՎՆ. իբր անգորով, անգութ, անկարեկից, խստասիրտ. ἅστοργος naturalis amoris expers, ἁσυμπαθής adfectu carens, ὡμός …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0102 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c ա. Որում ոչ ազդի ինչ խրատ կամ հնարք. ստահակ. անզգայ. անզգամ. ապիրատ. անհնարին ինչ կամ չար. ... *Իսկ չարն կարի յոյժ յոռի այր անազդակ է յաղագս նախախնամութեան. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Անազդակ, խեռ. Հին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԻ — I. (րւոյ, րեաց, եւ րից.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἅνανδρος non virilis, ignavus Ոչ արի, անմասն յարիութենէ. երկչոտ. վատասիրտ. վատ. վախկոտ, անսիրտ. ... *Յառաջ կոչել զանարիս ʼի քաջ արանց. Եղիշ. ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date գ. Անզգամ զրոյցք. չարաբանութիւն. *Ի ձեռն պարսաւադիտացն անզգամաբանութեանց. Մաքս. նշ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՄԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0143 Chronological Sequence: 5c ա. Իբր առաւել անզգամ կամ անզգամական. *Ուր ուրեք այնչափ անզգամագոյն անմտութիւնք (նոր ձ. անմտագոյն անզգամութիւն) կայցեն. Մանդ. ՟Ժ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՄԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Early classical ն. φαῦλον ποιέω pravum facio Անզգամ առնել՝ կացուցանել. *Զամբարիշտս անզգամեցուցանեն մեղք. Առակ. ՟Ժ՟Գ. 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»