ԱԽՈՅԱՆ

ԱԽՈՅԱՆ
(ի, ից կամ աց.) NBH 1-0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c - ԱԽՈՅԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ. πρόμαχος, προμαχητής , ἰππαρχίς, ἁριστεύς antesignatus, propugnator, omnium fortissimus Յառաջամարտիկ բանակին խաղացեալ ընդդէմ թշնամեաց. նահատակ զօրավար. դիմակաց. ոսոխ. առջի կտրիճ, առաջ նետուօղ .... *Իբրեւ զախոյեանս հարձակեսցին: Ախոյեանք հեծելոց. Յովէլ. ՟Բ. 7: ՟Բ. ՟Թ՟Գ. ՟Ա. 6: *Զօրականն փախուցեալ, ախոյեանն գերի վարեալ: Աւադիկ ախոյեան ելանեմ քեզ ʼի մերոց աստի: Դաւիթ զինեալ ընդդէմ այլազգոյն գնայր ախոյեան: Զախոյեանն ընկէց: Այր զախոյեան իւր հարուածեալ յերկիր կործանէր: Յաշխարհօրէն պատերազմին ախոյեանն եկեղեցւոյ. Բրս. ՟խ. մկ.: Ագաթ.: Պիտ.: Եղիշ. ՟Ե: Յհ. կթ.: Շար.: *Ընդդէմ խրոխտ ախոյենին (կամ ախոյանին): Ոչ գոյր չափ գլխանոյն ախոյենիցն: Յաղթել ախոյանից ... Կործանին վատանուն յախոյանէ անտի: Ի փախուստ կացուցանելով զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից: Նախամարտիկ եւ առաջին ախոյանից: Ախոյանաց քաջալերութիւն. Խոր. հռիփս: Բուզ. ՟Ե. 4: Եզնիկ.: Պիտ.: Սարկ. քհ.: *Մատնեցաւ ʼի ձեռս ախոյեան թշնամոյն. Խոսրովիկ.: *Առ զյաղթութիւն ʼի վերայ ախոյանին իւրոյ ... Յախոյանէ անտի իւրմէ. Եփր. ծն.: Նմանութեամբ ասի. *Զօրեղ ախոյեանս աստուածականս: Ախոյեան անվանական: Ախոյեանն դիմամարտիկ՝ դիւաց ներհակաց. Նար.: *Մեռուցանէ յանդամս իւր զչար ախոյեանն: Որպէս անմարմինս քաջացան ընդդէմ չար ախոյանիցն. Սարգ. : Ախոյեան ընդդէմ իմ հանին զյուսահատութեան խռովութիւնն: Նորա է մարտն եւ կռիւն, նորին եւ յաղթութիւն ʼի վերայ անմարմին ախոյանիցն. Լմբ. սղ.: *Եղիցո՛ւք քաջ եւ ախոյեանք ʼի պահս. Վրք. հց. ՟Բ: ԱԽՈՅԵԱՆ. τρόπαιον tropaeum, monumentum Յաղթանակ. յիշատակ կամ նշան յաղթութեան կանգնեալ. ... *Ուրանօր մահն թագաւորեաց, անդ զախոյեանն կանգնեալ. իբրեւ յախոյանի ուրուք (այս ինքն իրիք) վերայ այնպէս եդ զգիրն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 39: *Ախոյեան եւ կնիք յաղթող ընդդէմ թշնամւոյն. Շար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱԽՈՅԱՆ" в других словарях:

  • ԱԽՈՅԵԱՆ — ( ) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԽՈՅԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԱՐԺԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c Տ. ԱՆՇԱՐԺ. *Էական է, եւ անշարժական. Եզնիկ.: *Անշարժական վէմ. Շ. խոստ.: *Ախոյան, կամ աւանդ անշարժական. Նար. ՟Ծ՟Ա. եւ ՟Մ՟Ծ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆԻՔ — (կնքոյ, կնիքք կամ կնիք, կնքոց.) NBH 1 1104 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. σφραγίς, ἁποσφράγισμα sigillum, signaculum, signum. (ʼի ձայնէս Կնի, Զկնի, որ եւ ՀԵՏ, ԶՀԵՏ.) Հետք իրաց տպաւորելոց. նշան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌՈՒԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 1128 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c ա. συμμύξας congrediens. Որ կռուի ընդ այլում. իբր ոսոխ. ախոյան. հակառակորդ. *Յաղթէ յաղթութիւն. ո՛չ որ բառնայ ʼի միջոյ զկռուակիցն, այլ որ զանձն ապրեցուցանէ. Եւագր. ՟Լ՟Դ: *Յորժամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՀԱՆԸՆԿԷՑ — ( ) NBH 2 0771 Chronological Sequence: 8c ՎԱՀԱՆԸՆԿԷՑ ԼԻՆԵԼ. Ընկենուլ զվահանն. զէնընկէց զինաթափ լինել. պարտութիւն խոստովանել. *Վահանընկէց լինելով՝ մատն լինին թշնամւոյն. Յհ. իմ. երեւ.: յորմէ եւ Խոսրովիկ. *Վահանընկէց լինելով՝ մատնեցաւ ʼի ձեռս ախոյան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»