ՄԵՌԵԼՈՒԹԻՒՆ

ՄԵՌԵԼՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0252 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. νέκρωσις mortificatio, mors. սանս. մառանա. Մեռանելն. մահանալն. մահ. *Յորժամ մեռելութեան մեռելոյն հաւատասցեն, ապա եւ ʼի յարութեանն չլինիցի երկմիտ. Սեբեր. ՟Բ: *Ի վերայ խաչին՝ ձայնին եղելոյ, ոչ որոշումն աստուածութեանն յայտնեալ, այլ մեռելութիւն մարմնոյ նշանակեալ. Աթ. ՟Դ: *Զմուռս՝ մեռելութեան քրիստոսի նշանակ է, եւ թաղմանն. Նար. երգ.: *Որդին աստուծոյ մեռաւ, զի զմեռելութիւն արարածոց կենդանացուսցէ: Որք կենդանի են առ աստուած ... քանզի վասն աստուծոյ մեռան, կարօղ են զմեռելութիւն բազմաց կենդանացուցանել. Ագաթ.: *Ի գերեզմանի եդար անապական, զի զմեռելութիւնս մեր բարձեր. Շար.: *Զմեռելութիւն նորա պատուական արար աստուած քան զմեր կենդանութիւն. Յհ. կթ.: *Զի՞նչ քան զմեռելութիւն քառօրեայն դիոյ առ կենդանութիւն մեզ անյուսագոյն. Նար. ՟Ժ՟Ա: *Քրիստոսի չիք կրկին մեռելութիւն. Լմբ. պտրգ.: Նմանութեամբ ասի. *Ի մեռելութիւն արգանդին սառայի. Հռ. ՟Դ. 19: *Նախ քան զմահ՝ մեռելութիւն, անփառութեամբ յաթոռոյն ʼի վայր կործանեալ. Խոր. ՟Գ. 68: *Մեռելութիւն ախտից, կամ երկրաւոր անդամոց: Աշխարհի մեռելութիւնդ, Զկիրս մեռելութեան կոչեաց խաչ: Երկուս կենդանութիւնս, եւ երկուս մեռելութիւնս նշանակէ. Սահմ. ՟Ե: Իգն.: Լմբ.: Բրս. հց.: Անան. ի պետր.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Թ: *Վախճան մարմնոյ ընդ հոգւոյն մեռելութեան հասանէ նմա. Շ. ընդհանր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՄԵՌԵԼՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՇՆՉԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0485 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. ψυχικός, ἑμψυχικός, ψυχοειδής , ἁναπνευστικός, πνευματικός animalis, animatus spiritalis, respirativus, adspirativus, inflans եւ այլն. Որ ինչ հայի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ: Ախորժականսն ասաց. զի յախորժականն դիւրաւ մեղկէին: Ասասցուք նմա զախորժական զձայնն: Ախորժական էր նոցա չարչարել վասն Քրիստոսի: Զքոյոցդ ախորժականաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻԾԱԲԵՐ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Որ բերէ զանէծս. պատճառ անիծից. *Զմեղս անիծաբերս եւ մահածինս. Ագաթ.: *Ի վնասակար եւ յանիծաբեր անձին ախտիցս. Շ. թղթ.: *Ըստ նմանութեան անիծաբեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c գ. ἅγνοια ignorantia Չճանաչելն. անգիտութիւն. ... *Աստուծոյ անծանօթութիւն մահ է անձին. Բրս. մկրտ.: *Եւ այս՝ ոչ յինքեանց միայն է անծանօթութիւնս, այլ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՆԴԱՆ — ( ) NBH 1 0173 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆԿԵՆԴԱՆԻ. Որ ոչ կեայ, որոյ չիք կենդանութիւն. անշունչ. անզգայ. ... *Ի կենդանս եւ յանկենդանս. Անյաղթ բարձր.: եւ Նար. յովէդ.: *Ի կենցաղումս ծփեալ իբրեւ զանկենդան կեամ. Մագ. ՟Ժ՟Դ: *Եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0194 Chronological Sequence: Unknown date գ. Զանձն հարկանելն. իբր սանձահարութիւն անձին. մեռելութիւն. *Որ յօժարանայ զորովայն միայն արկանել ընդ լծով պահոց, եւ զայլ անդամսն արձակել ʼի գործել զգործս չարեաց՝ առանց անձնահարութեան. Թէոփիլ. պհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՐՄՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0201 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ἁσωματότης incorporeitas, ἁσαρκία carnis expers esse, macies Անմարմինն գոլ. աննիւթականութիւն. հոգեղինութիւն. *Անբաժանութիւնն ʼի վեր է քան զամենայն անմարմնութիւն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. Անշունչն գոլ. անզգայութիւն. ... *Անհնար է անշնչութիւն եւ անկամութիւն զամենայնէ համարել Ոչ ʼի ձեռն անշնչութեան զշարժմունսն ունելով. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Գերազանց քան զբանականս յանշնչութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c գ. ἁδοξία ignominia, dedecus, vilitas Պակասութիւն փառաց. անշքութիւն. անպատուութիւն. անարգութիւն. նուաստութիւն. խոնարհութիւն. ... *Ելեալ աղքատութիւն եւ անփառութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0377 Chronological Sequence: 11c գ. ԱՐՏԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄՆ. բարձումն ʼի կենաց. մեռելութիւն. *Արտահանումն ʼի կապակցէն (ʼի մարմնոյ): Յարատեւական արտահանութիւն. Մագ. ՟Ի՟Ե. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»