ՄԻԱՒՈՐ

ՄԻԱՒՈՐ
(ի, աց.) NBH 2-0273 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. μόνος solus, unicus ἐνικός singularis. Ունակ միութեան. միակ. մի միայն. եզական. պարզ. միեղէն. մի եւ նոյն յինքեան. *Եւ ոչ է իսկ մին միաւոր քրիստոս յերկուս բաժանեալ: Ո՞ է՝ որ զմի միաւոր շունչն ընդ ամենայն մարմինն սփռէ: Միաւոր է, եւ ներհակ ոչ ունի: Զերից հատածացն միաւոր զօրութեանն: Զմիաւոր ճշմարտութիւն հրամանացն քրիստոսի պատմել: Երրորդութիւն՝ միաւոր ըստ բնութեանն աստուածութեանն: Ոչ ասաց միաւոր կոչմամբ, բարւոյն, այլ՝ հանդերձելոց բարեացն: Երկինք յոգնակի, եւ երկիր միաւոր. զի այլ երկիր ոչ է. Պրպմ. ՟Խ՟Է: Կոչ. ՟Թ: Եւագր. ՟Ի՟Ը: Եղիշ. ՟Ե: Ագաթ.: Տօնակ.: Վրդն. քրզ. եւ Վրդն. սղ.: ՄԻԱՒՈՐ. իբր Միասնական. համագոյ. *Ընդ հօր միաւոր. Շար.: Նար. գանձ հոգ.: ՄԻԱՒՈՐ. որպէս Միաւորեալ ʼի միում անձին. ἐνοθείς, ἠνόμενος unitus, conjunctus. *Նոյն ինքն աստուած ճշմարիտ, եւ մարդ կատարեալ, միաւոր բնութեամբ. Խոսր. պտրգ. այսինքն միաւորեալ ֆիզիգապէս: ՄԻԱՒՈՐ. որպէս Միածին. միամօր. *Կայր գրկապատեալ ոտիցն ահաւոր, եւ ʼի վեր հայէր յոդին միաւոր. Տաղ.: *Զաւակ նորա միաւորն քրիստոս. միաւոր աղքատ զբնութիւնս ասէ. Վրդն. սղ.: ՄԻԱՒՈՐ. որպէս Մինաւոր. միայնակ. առանձնակեաց. միայնակեաց. *Միաւորքն եւ թախծեալքն նստէին անդէն ʼի տան. Մամբր.: *Մոնաքոսքն, որք են միաւորք. Մխ. դտ.: ՄԻԱՒՈՐ. Մօրինակ. միաբան. միակերպ, միապաղաղ. միացեալ. խառն. *Ի թագաւորէն սկսեալ մինչեւ յայն՝ որ յաղօրիսն նստէր, միաւոր եղեւ ամենեցուն կոծ. Լաստ. ՟Ժ՟Ա: *(Հետք յարդգողի) խիտ աստեղք են՝ բազումք, նուաղք. եւ յոյժ ընդ աղօտ երեւմանէն՝ միաւոր լոյսն տեսանի. Շիր.: ՄԻԱՒՈՐ. իբր Եզակի. *Բայց միաւոր ʼի դէմս յոբայ ասէ. Վանակ. յոբ.: ա. ՄԻԱՒՈՐ կամ ՄԻԴԱՒՈՒՐ. (2-1057) ա. Բառ անստոյգ, որպէս Միակերպ. կամ միօրինակ. *Ի թագաւորէն սկսեալ մինչեւ յայն, որ յաղօրիսն նստէր, միաւոր (այլ ձ. միդաւուր) եղեւ ամենեցուն կոծ (ʼի նինուէ). Լաստ. ՟Ժ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՄԻԱՒՈՐ" в других словарях:

  • ՄԻԴԱՒՈՒՐ — ( ) NBH 2 1057 Chronological Sequence: 11c ա. ՄԻԱՒՈՐ կամ ՄԻԴԱՒՈՒՐ. Բառ անստոյգ, որպէս Միակերպ. կամ միօրինակ. *Ի թագաւորէն սկսեալ մինչեւ յայն, որ յաղօրիսն նստէր, միաւոր (այլ ձ. միդաւուր) եղեւ ամենեցուն կոծ (ʼի նինուէ). Լաստ. ՟Ժ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԳՁԱՁԱԿԱՆ — (ի աց.) NBH 1 400 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԲԱԳՁԱՁԱԿԱՆ կամ ԲԱԿՁԱՁԱԿԱՆ. Պարունակական. բովանդակիչ. բոլորական. հանրական. եւ Հաւաքական. կամ ըստ Հին բռ. Շրջաբերական. որ շուրջ առնու. περιληπτικός comprehensivus, συλληπτικός… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՄԲԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0592 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c գ. τύμβος tumba, tumulus Տապան. դիր հանգստեան. գերեզման երեւելի. շիրիմ. ... *Ի դրից դամբանէ շիրմի եղբօր հօրն իւրոյ: Ի դամբանի գոլով երկրաւոր՝ ընդ բարձրելոյն գտաւ միաւոր. Նար. խչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0646 Chronological Sequence: 6c, 12c ա.գ. ἐνικός unicus Միակ. միաւոր. մին. եւ Միութիւն (թուոյ). *Առնելով եզակ՝ առաջին եւ իշխան երեւելով. Փիլ. լին.: *Ինքնաթիւք եւ ինքնաչափք՝ ըստ եզակացն որ ի նմա. քանզի տասն՝ ինքն զինքն թուէ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՅԳ — (զուգի, իւ. Զոյգք, զուգաց, օք, կամ գից, իւք.) NBH 1 0741 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δισσοί bini Երկու կրկին. երկու հատ, երկերկու, ջուխտ. ... *Երկու աչօք եւ ականջօք զուգիւք. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՑՈՒԱԾՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 1140 Chronological Sequence: Early classical ա. Կցկցեալ. կցկցոտ. բաղադրեալ. *Էութիւն նորա անեղ եւ միաւոր է, եւ ներհակ ոչ ունի. ներհակաւոր՝ եղականքն եւ կեցուածոյքն են. Եւագր. ՟Ի՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱՔԱՌԱԿ — ( ) NBH 2 0195 Chronological Sequence: 13c, 14c ա. ՄԱԿՔԱՌԱԿ կամ ՄԱԿԱՔԱՌԱԿ. Կրկնեալ քառեակ. չորք յաւելեալ՝ միաւոր կամ տասնաւոր. *Մակեռակ, որ է ՟Զ. կամ մակքառակ, որ է ՟Ը. Երզն. քեր.: *Բոլորն քսան, կիսաբոլորն՝ տասն, մակեռակն ՟Լ, մակքառակն ՟Խ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿՔԱՌԱԿ — ( ) NBH 2 0195 Chronological Sequence: 13c, 14c ա. ՄԱԿՔԱՌԱԿ կամ ՄԱԿԱՔԱՌԱԿ. Կրկնեալ քառեակ. չորք յաւելեալ՝ միաւոր կամ տասնաւոր. *Մակեռակ, որ է ՟Զ. կամ մակքառակ, որ է ՟Ը. Երզն. քեր.: *Բոլորն քսան, կիսաբոլորն՝ տասն, մակեռակն ՟Լ, մակքառակն ՟Խ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԲՈՒՆ — ( ) NBH 2 0263 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. Որոյ բուն եւ արմատն է մի. *Թերեւս զի միաբուն էր, եւ երկճիւղ. Կիւրղ. յես.: ՄԻԱԲՈՒՆ. Համաբուն. բնութենակից. համագոյ. համագոյական. միասնական. *Միաբուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»