ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆ

ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0307 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. τὸ γνήσιον, εὕνοια genuitas, sinceritas, integritas, benevolentia. Հաւատարմութիւն. հարազատութիւն. անկեղծութիւն. ողջմտութիւն, միամտութիւն ծառայութեան. *Վասն այլոց փութոյ, եւ վասն ձերոյ սիրոյ՝ զմտերմութիւնդ փորձեմ. ՟Բ. Կոր. ՟Ը. 8: *Մտերմութիւն եղբարց: Բնաւորական մտերմութիւն. Փիլ. քհ. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.: *Զհանդէս մտերմութեան իւրեանց ցուցանել առ ամենեցուն տէրն. Յճխ. ՟Զ: *Այսու կենօքս մտերմութիւն առ արարիչն ցուցեալ. Խոսր.: *Զթուղթ մտերմութեանդ քո ընթերցան առաջի իմ. Խոր. ՟Բ. 30: *Զանապակ բարեացն ուսոյց պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ մանկունսն. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. εὑγενής, εὕπατρις nobilis, patricius Որ է յազնիւ զարմէ. ազնիւ եւ ազատ. քաջատոհմիկ. ... *Էր այրն այն ազնուական քան զամենայն արեւելեայսն: Այր ոմն ազնուական: Ոչ բազում իմաստունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԻՆԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0300 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c ա. φιλάρετος virtutis amans, studiosus Սիրօղ առաքինութեան. փոյթ եւ եռանդուն յառաքինութիւնս (անձն, կամ ընթացք եւ գործք). *Չարատեաց եւ առաքինասէր միշտ վարելով բնութեամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԵՄ — (բերի, բե՛ր.) NBH 1 484 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φέρω, ἅγω, ἥνεγκα կամ ἥγαγον fero, tuli; porto եւն. Ածել անտի այսր. մատուցանել. մերձեցուցանել. բառնալ եւ կրել ʼի հեռուստ մօտ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 15c ա. φυσικός, σύμφυτος, ἑπιπεφυκός aturalis, innatos, proprius որ եւ ԲՆԱՒՈՐ. Բնական. եւ ընդաբոյս տնկակից. սեպհական. իւրական. բուն, եւ Ընտանի. *Բնաւորական իր: Նիւթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՄՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0694 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c չ. διστάζω, διακρίνω, ὐποστέλλω , ἁμφισβητέω dubito, haesito, ambigo, diffido Յերկմիտս լինել. երկբայիլ. յերկուանալ. խիթալ. թերահաւատել. զանգիտել. խորշիլ. տարակուսիլ, կասկածիլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0015 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. Միաբանութիւն. մտերմութիւն համակամ. *Արբանեկաց նորուն ընտանասցին համախոհութեամբ. Յհ. իմ. պաւլ.: *Մտերմական ծառայութիւն համախոհութեան: Լաւակամ համամիտ համախոհութեամբ. Յհ. կթ.: Կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԿԱՄ — ( ) NBH 2 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ὀμόβουλος, ὀμόνους concors, unanimis Միակամ. միախոհ. համամիտ. միաբան. կամակից. *Քրիստոս համակամ եւ համագործ է ընդ հօր. Ագաթ.: *Եւ ոչ որդի հակառակ իցէ ծնողին, այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁδελφότης fraternitas γνησιότης germanitas, sinceritas συγγένεια affinitas եւն. Հարազատ եղբայրութիւն, ազգականութիւն, ազգակցութիւն, որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0075 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ἱσότης aequalitas Որպէս Հաւասար գոլն. համաչափութիւն. հաւսարութիւն .... Տե՛ս Յոբ. ՟Լ՟Զ. 29: Զաք. ՟Դ. 7: ՟Բ. Կոր. ՟Ը. 14: Կող. ՟Դ. 1: *Առ համափառս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0078 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πιστότης fidelitas. Հաւատարիմ գոլն. մտերմութիւն. անկեղծութիւն. *Ոչ արար ուղղութիւն հաւատարմութեամբ. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 2: *Ստուգէր նմա զիւր հաւատարմութիւն. Եղիշ. ՟Դ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»