ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ
(ի, ից.) NBH 2-0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 13c գ. πρόλογος, προλεγόμενα, προοίμιον praefatio, prologus, prolegomena, prooemium. որ եւ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. ՆԱԽԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ, ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. այն է Կանխաբանութիւն յառաջ քան զմատեանն կամ զճառն. սկիզբն բանի. տիպաճէ. (կարծի գրիլ եւ Առաջաբան, ուր զօրութեամբ կայ յ, կամ ʼի.) *Ի թագաւորութեանցն յառաջաբանսն ասացաք. Նախ. ՟ա. մակ.: *Յառաջաբան տեղի ունի. այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք զօրինակս. Պիտ.: *Զսոցուն խորհուրդն յառաջաբանի անդ հաւաստեաւ յայտնեցաք. Յհ. իմ. ատ.: *Ամենայն ուրեք ո՛չ յառաջաբանին (այսինքն անդէն եւ անդ ʼի սկզբանն) յայտնէր զամենայն, այլ նախ ʼի տարակուսի կացուցանէր զլսօղսն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 33: *Յառաջաբանէ իւրմէ կամի զամբաստանութիւն զնովաւ արկանել: Յանդիմանել զնա յառաջաբանսն իւր: Բուռն հարկանէր զյառաջաբանէն բաղդատայ: Աւասիկ յառաջաբանէս առաջի դնէ զյաղթութիւնն. Իսիւք.: Եւթաղ զառաջաբանս եւ զգլուխս կարգեաց. Ճ. ՟Է.: ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ ԼԻՆԵԼ. Տ. ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԵԼ, ըստ ՟ա. նշ. *Ի բանից խորհրդի յառաջաբան լինել մի՛ յօժարեսցիս. Եւագր. ՟Թ: *Յառաջ քան զհարցափորձ դատաւորին՝ սկսաւ յանդիմանել զամպարշտութիւն նոցա. (վասն որոյ) դատաւորն ասէ, ոչինչ օգտիս յառաջաբան լինելով. Ճ. ՟Բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ" в других словарях:

  • ՅԱՌԱՋԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c Տ. ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ. *Յիրս յառաջաբանութեանս ծախել զժամանակս: Այսոքիկ բաւականացեալ յառաջաբանութիւն. Յհ. կթ.: *Յետ միոյ միոյ յառաջաբանութեանցն. Նախ. պօղ.: *Յառաջաբանութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱԲԱՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅ — (կէի, ից կամ կեայց.) NBH 1 1032 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ա.գ. ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅ որ առ մեօք գրի եւ ԿԱԹՈՒՂԻԿԵԱՅ. Բառ յն. գաթօլիգօ՛ս, գի՛, գո՛ն. καθολικός, κή, κόν catholicus, ca, cum. այսինքն Հանրական. ընդհանրական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0332 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c չ.ն. προλογίζω primus verba facio, praeloquor. Յառաջաբան լինել. յառաջել ʼի բանս. կանխել ʼի խօսել. առաջին խօսօղ լինել. *Եթէ յառաջաբանեալ էր (մեղայիւ) քան զտեառնն յանդիմանելն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԽՕՍ — ( ) NBH 2 0333 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. προσαγορεύων praedicens. Նախաձայնօղ. կանխաւ խօսօղ. *Յառաջախօս մարգարէք: Յառաջախօս դիտօղ մարգարէն. Կոչ. ՟Ժ՟Գ: Ագաթ.: *Յառաջախօս լինելով մարդկան զայս ինչ իրաց. Արիստ. աշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԴԻՐ — (դրի, րաց.) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πρόθετης primus institutor, auctor. Նախ դնօղ. նախկին յօրինիչ. *Տէր յոհան մանդակունի. սա նախադիր գտաւ հայաստանեայցս ժամակարգութեանց (զկնի վարդապետաց իւրոց). Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. πρόθεσις, προθήκη praepositio, propositum, propositio. Նախադրեալ բան. նախակարգեալ ինչ. առաջադրութիւն. կամք. վճիռ. եւ Սկզբնաւորութիւն. նախադուռն բանից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԽՕՍ — ( ) NBH 2 0389 Chronological Sequence: Unknown date ա. Նախ խօսօղ, եւ յառաջաբան. *Սերմանքն՝ պտղոցն են նախադիրք՝ ծննդոց, եւ նախախօսն՝ ամենայն թէատրոնին աղաղակին. Հին քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՇԱՒԻՂ — (ւղի. ղաց.) NBH 2 0394 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ՆԱԽԱՇԱՒԻՂ կամ ՆԱԽԱՇԱՒԵՂ. πρόοδος progressus, ssio προοίμιον prooemium, praeludium. Նախկին շաւիղ. ելք ʼի ճանապարհ. նախադուռն. սկզբնաւորութիւն իրաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0396 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. πρόρρησις, πρόρρημα praedictio, praedictum. Կանխասացութիւն աստուածային. նախաձայնութիւն մարգարէից. բան գրոց. *Մի՛ բռնութիւն ինչ համարիցիս զաստուծոյ նախասացութիւն. Գէ. ես.: *Յերիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»