ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
(ոյ, ոց.) NBH 2-0350 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. περίσσευμα, περίσσεια, πρόσθεμμα , πρόσθεσις, προσθήκη abundantia, incrementum, additamentum, augmentum, auctus. Յաւելումն. յաւելադրութիւն. վերադիր. աճումն. առաւելութիւն, ինչ մի աւելի. էւելնալը, էւելցուք. ... *Ի յաւելուածոյ սրտի խօսի բերան: Յաւելուած վիճակաց: Յաւելուած ձեզ լինիցին բերք նորա: Ի բաց թօթափել զամենայն աղտեղութիւն եւ զյաւելուածս չարեաց. եւ այլն: *Յաւելուածք հարիւրաւորաց ժամանակաց (այսինքն ամաց). Եւս. քր. ՟Ա: *Մեղք ոչ եթէ մեղաց յաւելուածով ծածկի, այլ խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան. Ոսկ. մ. ՟Բ. 23: *Առ փոքր փոքր յաւելուածով կատարումն մեզ եղիցի. Բրս. հց.: *Առ փոքր փոքր յաւելուածովն գալ ʼի կատարումն: Օր ըստ օրէ յաւելուած լիցի լաւութեան. Յճխ. ՟Ժ՟Բ. ՟Ի՟Գ: *Շինուածն յաւելուածով ʼի նուաստութենէ ʼի կատարումն ելանէ: Նոքա չարչարէին, զի յաւելուած արդարութեան առնիցեն. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ. եւ ՟Ժ: *Վերստին յաւելուած. Նար. ստէպ: *Ի նոսա թողլով զշէնս ամենայն՝ հանդերձ յաւելուածով մտից առանձինն, եւ ռոճկաց կարգելոց յարքունուստ. Խոր. ՟Բ. 7: *Այսոքիկ դիւրաւ յօրինէին փոքր ինչ բանի յաւելուածով. Շ. թղթ.: *Բազում ինչ մարգարէիւքն խնամարկեաց. եւ առ այս ե՛ւս յաւելուած շնորհի, զի եւ ինքն առ նոսա՛ եկն. Իգն.: ՅԱՒԵԼՈՒԱԾՔ ՈՐՈՎԱՅՆԻ. Կղկղանք. περίσσευμα excrementum. աղբ. ... *Գնաց ʼի կողմն նաւին՝ թափել զյաւելուածս որովայնին. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: ա. ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ. ա. Յաւելեալ. աճեցուն. *Որ նախ փոքր գոլով, եւ յաւելուած շնորհիւ գոյր (գայր) ʼի մեծութիւն. Կիւրղ. ղկ.: *Զի կրօնաւոր երեւեսցի եւ խստամբեր, յաւելուածովքն վարի պատուիրանօքն. (որ լինի գ. եւ ա.) Սարգ. յկ. ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ" в других словарях:

  • Shahan Natalie — (Armenian: hy. Շահան Նաթալի) (nom de guerre Nemesis ) (1884 1983) was a member of the Armenian Revolutionary Federation s Bureau and the principal organizer of Operation Nemesis on behalf of the A.R.F. wherein the Turkish masterminds of the… …   Wikipedia

  • Шаан Натали — Акоп Тер Акопян (Шаан Натали) Շահան Նաթալի армянский общественно политический деятель, писатель и философ Дата рождения …   Википедия

  • ՄԱԿԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0191 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. ἑπίθεσις, ἑπίθεμα եւն. Յաւելուած անուան, կամ իրի. յորջորջումն. *Թէպէտ եւ մանկունք են, ծերունեացն մակադրութեամբ (երիցունք) կոչին: Յայտնի նշանակելով մակադրութիւն անուանս, եւ այլն. Լմբ. պտրգ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԽԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0437 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. περισσόν, περίσσευμα, ὐπόλειμμα reliquum, residuum, reliquiae. Մնացուած հացի, կերակրոյ, սեղանոյ, որպէս եւ ճարակոյ, արօտոյ, հնձոյ. յաւելուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԴԻՐ — (դրի, րաց.) NBH 2 0804 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 9c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. ἑπίθεμα quod super imponitur. Ի վերայ կամ ʼի վեր եդեալ ինչ. որպէս յաւելուած, նուիրական. եւ Բարձր դրիւք. *Զերբուծն վերադրաց եւ զերին նուիրաց ետու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՆՏԵՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0885 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. οἱκονομέω administro, dispenso, dispono, rego, guberno, sollerter excogito, molior. Որպէս տնտես գործել. տնօրինել, մատակարարել. բաշխել. կարգաւորել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԹՈԹ — (ի, ից.) NBH 2 0944 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c, 14c ա. ՓՈԹՈԹ կամ ՓՈԴՈԴ ՓՈԹՈԹԱՀԱՄ. στρυφνός, στυπτικός, πληκτικός acerbus, constringens, pungens. Տտիպ. տտպեցուցիչ բերանոյ. իբր փոթոտ, որ տայ փոթ ʼի լեզուն. փոթտօղ, փոթտահամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԹՈԹԱՀԱՄ — (ի, ից.) NBH 2 0944 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c, 14c ա. ՓՈԹՈԹ կամ ՓՈԴՈԴ ՓՈԹՈԹԱՀԱՄ. στρυφνός, στυπτικός, πληκτικός acerbus, constringens, pungens. Տտիպ. տտպեցուցիչ բերանոյ. իբր փոթոտ, որ տայ փոթ ʼի լեզուն. փոթտօղ, փոթտահամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲ — (ոյ, ոց. եւ ի, ից.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. κοπρία, κόπρος, βόλβιτον stercus, fimus Յաւելուած որովայնի կենդանեաց. կղկղանք. ապաւառ չորացեալ ʼի բացի. քակոր. սպտուր. ծիրտ. եւ աղբեւք. քաք, թրիք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա. Առաւել կամ յոյժ աղօտ. նսեմագոյն. մթագոյն. նուազագոյն. ἁμυδρότερος, ἁμαυρότερος obscurior *Աղօտագոյն ունի զբաշխողականն երեւումն: Լուսափայլութիւնք՝ ոմանց յայտնագոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»