ԱՆԽԱՓԱՆ

ԱՆԽԱՓԱՆ
(-) NBH 1-0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἁνεμπόδιστως, ἁκώλυτος non impeditus Ուր չկայցէ խափան ինչ կամ արգելք. անարգել. աջողակ. ... *Անխափան գործովք կայր պնդակազմ: Ճանապարհ անխափան: Ուսուցանէր վասն Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի անխափան ամենայն համարձակութեամբ. Իմ. ՟Ժ՟Է. 29: ՟Ժ՟Թ. 7: Գծ. ՟Ի՟Ը. 31: *Երջանկութիւն՝ ներգործութիւն է անխափան ըստ բնութեանն ունակութեան. Նիւս. բն.: *Անխափան դիմեցումն. Նար. ՟Գ: *Անխափան լոյս. Ագաթ.: *Անխափան յապահովութիւն, կամ պարապումն, կամ կամակարութիւն. Պիտ.: *Պարզեն զկաւն, զի անխափան լիցի առ ամանոցն ստեղծանելոյ. Կոչ. ՟Ժ՟Գ: մ. մ. Առանց իրիք խափանաց. անյապաղ. փութով. խնամով. *Անխափան մատուցանել: Անխափան տացեն. կամ տաջիք նմա: Անխափան ունել զպաշտօնն. ՟Ա. Եզր.: *Անխափան պատրաստեալք: Անխափան ամենեքեան խառնեսցին յայն գունդ. Ագաթ.: *Անխափան վաղվաղակի այրուձի գումարեցէ՛ք. Եղիշ. ՟Ա: *Անխափան ʼի դուռն եկեսցեն: Անխափան առնել. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՆԽԱՓԱՆ" в других словарях:

  • ԱՆԱՐԳԵԼ — (ի, ից.) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. Չունօղ արգելս. զոր չէ մարթ արգելուլ. անխափան. ազատ. համարձակ. արձակ. ἁκώλυτος, ἅσχετος impedimenti expers, expeditus ... *Անվրէպ, բարեսէր, երագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԷԹ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Ուր չիք խէթ, այս ինքն խոչ եւ խութ. անխափան. եւ առանց խիթալոյ կամ խթելոյ սրտին. անխիղճ. անկասկած. անվեհեր. համարձակ. ἁκώλυτος, ἁκωλύτως sine obice եւ ἁναλγήτως sine… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c մ. ἑλευθέρως , libere, εὑγενῶς , nobiliter Իբրեւ տէր. իշխանաբար. որպէս վայե՛լ է ազատի: *Ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել. Պիտ.: *Ազատաբար ʼի նոյն բերի, եւ ո՛չ թէ ծառայաբար. Լմբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅԱՋՈՂԱԿ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ամենայնիւ յաջողեալ, յաջողակի վճարեալ. անխափան եւ բարեյաջող. որ եւ ԱՄԵՆԱՋՈՂԱԿ. *Գոհանայր զԱստուծոյ ամենայաջողակ բարեացն. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԸՆԹԱՑ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ընդ ամենայն կողմն անխափան եւ արագ ընթանայ. *Զննեա՛ ինձ դարձեալ զամէնընթաց տարածմունս ելից արեանս: Որ ունիս զթեւոց ամէնընթաց իշխանականիս. Նար. ՟Հ՟Թ. ՟Ղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՑ — (ի.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἅβατος, ἁνέκβατος invius Ընդ որ ոչ լինի անցանել. անգնալի. անհուն. անկոխ. չանցնելու. ... *Զանանց եւ զանկոխ հրապարակսն ʼի խոհերացն եւ ʼի տղմոցն. Խոր. ՟Բ. 24:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳԵԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c մ. ԱՆԱՐԳԵԼ ԱՆԱՐԳԵԼԱԲԱՐ. ἁκωλύτως expedite, libere Առանց արգելման կամ խափանաց. *Անարգել շնորհքն Աստուծոյ յամենեսեան տարածեցան. ՃՃ.: *Որչափ խնդրէ ոք յանուն քո,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Անարգել եւ անխափան գոլն. եւ յարձակումն բնութեան. բուռն դիմեցումն. որպէս ἁκώλυτον non impeditumessse, ὀρμή impetus *Անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան. Պիտ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴԴԻՄԱՀԱՐ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. Որում չէ մարթ ʼի դիմի հարկանիլ. անվանելի. *Անընդդիմահար զօրութիւն. Խոսրովիկ.: եւ Լմբ. սղ.: Եւ անարգել. անխափան. աջող. *Յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար դիպուածով զստացուածոցն առաւելութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴԴԻՄԱՐԳԵԼ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: 12c ա.մ. Որում չիք դիմարգել եւ խափան. անարգել. անխափան. *Հրեշտակք՝ նուրբք. զի անընդդիմարգելք են, եւ յամենայն տեղիս ժամանեն: Նրբութեամբն անընդդիմարգել անցանէ ընդ բնաւսն. Լմբ. իմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»