ՇԱՂԵՄ

ՇԱՂԵՄ
(եցի.) NBH 2-0461 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 12c ն. εἱλύω, ἐλίσσω volvo, involvo, voluto συμπλέκω, -ομαι implico, complico, connecto, -or κυκλόω circumdo, cingo σφίγγω stringo προσομηλέω admoveor. Շաղապատել. պատատել. ոլորել. գալարել. կաշականդել. պլչել. փաթթել. կր. պատիլ կապիլ. յարիլ. կռուիլ. մխիլ. վարակիլ. պատաղիլ. *Որ շաղեն եւ պատեն զոդի: Շաղեն եւ պատեն զոգիս եւ զմարմինս. Յճխ. ՟Ի՟Գ: Շաղեսցի ʼի թակարդի: Դարձեալ ընդ նոյնս շաղեալք՝ պարտիցին: Ի տոռունս մեղաց իւրոց ընդ այնպիսին շաղի. Յոբ. ՟Ժ՟Ը. 8: ՟Բ. Պետ. ՟Բ. 20: Առակ. ՟Է. 22. ՟Ի. 3: *Ի հասարակաց վարս. Բրս. հց.: *Զհաւատն թողեալ՝ ընդ խնդիրս (կամ խտիրս) շաղիմք. Առ որս. ՟Գ: *Զնոքօք անշեղաբար շաղիլ. Դիոն. երկն.: Ճաշակելիք ոչ զգայ այլազգ, եթէ ոչ շաղեսցի ընդ զգալոյն: Նիւս. բն. *Շաղի ընդ ցանկութիւնս (հոգին): մարմին կարի շաղի ընդ մեղսն. Իգն.: Շաղի զամենայնիւ որպէս ուռկանաւ. Պիսիդ.: *Ի թակարդսն շաղէին: Ոտք երիվարին շաղեալ ընդ փոքր թուփ մի: Որսացան զիս անօրէնութիււնք, եւ կամ շաղեալ անարձակ կապովք. Պիտ.: Արշր. ՟Գ. 12: Սարկ. աղ.: *Նստէին անդրէն ʼի տան՝ յառաջին արտասուսն շաղեալք. Մամբր.: *Ընդ երկիր պչնուցու, եւ զգործօք սորա շաղեալ պատէ ինքն զինքն օձաձեւաբար ... միաբա շաղեալ պատին սոքա հնգեքեան (զգայարանք). Եղիշ. յես.: ՇԱՂԵԼ. φύρω, φυράω misceo, macero, subigo. Զանդել. թրել. եւ Շաղախել. թաթաւել. շաղուել. պլըշտըկել. մալակոնել. ... *Նոյն ջրովն օրհնութեան շաղեն կիր եւ կողմիտր: Զգուշութիւն փակեն զտեղն կրովն, զոր նախ օրհնեալ ջրովն շաղեցին. Մաշտ. կիլիկ.: *Արտեմբն շաղեալ զերկու սեամսն, եւ զեկուս բարաւորսն. Զքր. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»