ՈՐ 2

ՈՐ 2
(որո՛յ, եւ այլն.) NBH 2-0527 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. Ո՞Ր կամ Ո՛Ր. τίς; qui, quae? τί; quid? Հարցական անուն կամ անորիշ հարցական, իբր Ո՞ր այն ոք կամ ինչ. որպիսի՛, զինչպիսի. ո՞րը. հանկը. եւ ի՞նչ. ... *Ո՞ր որդի է, զոր ոչ խրատիցէ հայր: Քննէին յորո՛ւմ եւ յորպիսի՛ ժամանակի գուշակէր ի նոսա հոգին քրիստոսի: Ո՞ր պատուիրանն է մեծ: Որո՞վ իշխանութեամբ առնես զայդ: Ոչ գիտէք՝ յորո՛ւմ ժամու տէրն ձեր գայ: Ոչ գիտէք որո՛յ հոգւոյ էք: Որո՞վ զօրութեամբ կամ որո՞վ անուամբ: Յորո՞ց օրինաց: Զպատուիրանս. ասէ ցնա. զո՞րս. եւ այլն: *Զորմէ՞ օրէ ասիցէ: Ըստ որո՞ւմ օրինակի: Գիտէ զիւրաքանչիւր ոք ըստ կարգի, եթէ ո՞ր ըստ որմէ՞ իցեն. Իսիւք.: *Զո՞ր ինչ յարարածոցն բարի կարծիցեն, եւ զո՞ր չար: Եթէ ինքեանք դիւի զոհս մատուցանեն, որո՞վք երեսօք զդիւապաշտսն հալածիցեն. Եզնիկ.: *Ո՞ր զօրագլուխ յորմէ՞ կողմանէ մտանիցէ: Վասն ո՞ր արդար վաստակոց: Զո՛ր օրէնք տէրս ձեր ունի, զնոյն եւ դուք կալարուք: Յո՛ր դէմս ծածկեցէքն, դուք ձեզէն քաջ գիտէք. Եղիշ.: *Ո՞ր ձեւով: Յո՞ր տգեղութենէ. Արշ.: Նար. երգ.: *Ընդէ՞ր դատես դու զմարդասպանս, կամ զո՛րս ոմն (այս ինքն զո՛ ոք իցէ) ի չարագործաց. Վրք. հց. ՟Ժ: *Եւ զայս առ ո՞ր (այս ինքն առ ի՞նչ) ասիցեմ. Ոսկ. ՟ա. թես. ՟Ա: Ո՛Ր ԵՒ. Ո՛Ր ԵՒ ԻՑԷ. ՈՐ ԻՆՉ, ՈՐ ԶԻՆՉ ԵՒ, եւ այլն. ὄσος, -η, -ον, -α quantus, -a, -um; quisquis, quidquid τυχών quilibet. Ո՛ ոք եւ իցէ. զի՛նչ եւ իցէ. ո՛վ որ ըլլայ, ի՛նչ որ. ... *Ժողովեցին զամենեսեան՝ զո՛րս եւ գտին, զչարս եւ զբարիս. Մտթ. ՟Ի՟Բ. 10: *Փիլիպպոս զներքինին յո՛ր եւ իցէ ջուր մկրտեաց: Ո՛ր ինչ անօթով եւ ի ձեռն գայցէ՝ կատարեն զկարգն. Յհ. իմ. ատ.: *Որ ի՛նչ օրինակաւ եւ է, նուաճեալ զորեարն. Փարպ.: *Արարին ընդ նա՝ զոր ինչ կամեցան: Ուսուցէ՛ք նոցա պահել զամենայն, որ ինչ պատուիրեցի ձեզ: Պատմեա՛ նոցա, որ ինչ միանգամ տէր արար քեզ: Զոր ինչ խնդրիցէք յանուն իմ, արարից զայն: Զոր ինչ ծախեսցես ի դա, հատուցից քեզ: Որ զի՛նչ ասիցէ ձեզ, արասջիք: Պատմեաց համան՝ որ զինչ անց ընդ նա: Վասն ամենայնի որ ինչ կամէր, եւ որ զինչ խորհեցաւ. եւ այլն: *Դուք վասն որո՛յ իրիք եւ կամիք՝ աղաչեցէ՛ք. Խոր. առ արծր.: ՈՐ ՄԻԱՆԳԱՄ. ὄσος, ὄστις quicumque. որ ոք, եւ որ ինչ. *Որ միանգամ մերձեցանն՝ փրկեցան: Զորս միանգամ գտանիցէք, կոչեցէ՛ք ի հարսանիսս: Զամենայն զոր միանգամ կամիջիք. եւ այլն: գ. ՈՐ ՈՔ. գ. Որ, յարաբերական՝ եւ անորիշ հարցական. որ միանգամ. ո՛վ որ. ... *Որ ոք զամենայն օրէնսն պահիցէ. եւ այլն: *Որ ոք խնդրէ ի քէն, տո՛ւր. եւ այլն: ա.գ. Ո՞Ր ՈՔ. ա.գ. Հարցական. Ո՞. ո՞ր. ո՞րը. ... *Ո՞ր ոք ի սոցանէ բարի թուեցաւ քեզ: Ո՞ր ոք եղբայր նախ եկեսցէ, վերի՞նն՝ եթէ ներքինն. Վրք. հց. ՟Գ. ՟Դ: ԵՒ ՈՐ Ի ԿԱՐԳԻՆ. ԵՒ ՈՐ ԱՅԼ. իբր Եւ այլն. եւ որ ինչ զկնի. այլովքն հանդերձ. *Առաջինս եւ երկրորդս եւ երրորդս, եւ որ ի կարգին: Ումեմն բան իմաստութեան, ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի կարգին. Խոր. ՟Բ. 7: Պիտ.: *Եւ որ այլն եւս: Եւ որ այլ բարի խոստմունք: Եւ որ ինչ ի կարգին յորդորականք: Եւ որ ի կարգին: Եւ որ ինչ ի կարգին՝ աստուածութեանն նորա պատմին փառք. Արշ.: ՈՐ ԻՆՉ. (2-0531) Տ. ՈՐ 2, եւ Ինչ: ա.գ. ՈՐ ԿԱՆՍ. (2-0531) ա.գ. ἑνεστῶτα instantia haec, praesentia. Որ ինչ իրք կան ի միջի. ներկայքս. առաջիկայ իրք կենցաղոյս. *Ո՛չ որ կանս, եւ ո՛չ հանդերձեալքն: Եթէ՛ որ կանս, եթէ՛ հանդերձեալքն. Հռ. ՟Ը. 38: ՟Ա. Կոր. ՟Գ. 22: ՈՐ ՄԻԱՆԳԱՄ. (2-0532) Տ. ՈՐ 2, Միանգամ: ՈՐ ՈՔ. (2-0536) Տ. ՈՐ 2, եւ ՈՔ: ՅՈ՞Ր ՍԱԿՍ. (2-0373) իբր յո՞յր սակս. Առ ի՞նչ. ընդէ՞ր. վասն է՞ր. *Յո՞ր սակս առնէր: Եւ յո՞ր սակս. զի փրկեաց զմեզ, եւ այլն. Եզնիկ.: Խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»