ՈՐ 3

ՈՐ 3
(-) NBH 2-0527 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c շ. իբր աշխարհիկ ոճով. Զի. թէ. որպէս զի. մինչ զի. որ. քի. ὄτι quod, quia. *Աղաչէին, որ զայս ողջ անարատ յիւրաքանչիւր աւանդատուս հասուցանել մարթասցեն. ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 15: *Վկայեն մեզ երկինք եւ երկիր, որ ոչ երբէք հեղգացեալ եմք յարքունի վաստակս: Գունդ կազմէին՝ որ զնոսա շկօթակ արասցեն: Ցուցանէր եւ զերկպառակութիւն զօրացն, որ բազում ազգք բաժանեցան ի սիրոյ թագաւորին. Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը: *Այնպէս սիրեաց աստուած զմարդիկ, որ եւ զաստուածութեանն պատիւ եւ զփառս շնորհեաց մեզ. Յճխ. ՟Բ: *Զի՞նչ մեղաք, որ այսպէս կորնչիմք: Գիտեմ որ պսակեցան, եւ զարքայութիւնն ժառանգեցին: Գիտեմ որ կամիք լսել: Զի՞նչ եղեւ քեզ, որ այդպէս աշխարես: Ակնունիմ առ աստուած, որ եւ մի բան ի հրամանաց քոց ոչ խափանեսցի: Է ճշմարիտ՝ որ ունայնութիւն է կենցաղս: Զսէր եւ զերկիւղ բնութիւն արա՛ քեզ, որ ընդ վայր չաշխատիս. Ճ. ՟Բ. եւ Ճ. ՟Ժ.: Լաստ. ՟Ժ՟Զ: Վրք. հց. ՟Ը. ՟Ի՟Զ: *Սատանայ ջանայ խափանել զաղօթս, զի գիտէ որ յաղօթից մերոց ինքն հալածի. Շ. նախերգ. հւտ. խոստ.: *Եւ այս նախախնամաբար, զի մի՛ լիցի որ զպտղաբերս հարկանիցեն. Մխ. առակ.: *Լինի երբեմն՝ որ առանց ջանի իւրովի գայ զղջումն, եւ լինի՝ որ բազում ջանիւ ոչ կարես արտասուել. Անան. զղջ.: շ. ՈՐ ԶԻ. շ. Որպէս զի. եւ Որպէս այն թէ. *Ձկտեցոյց տարածեաց դատաւորն (աստուած) զհարցանելն ի վերայ ամենեցուն, որ զի որսասցի ի նոսա զյանցուցիչն ամենեցուն. Եփր. ծն.: *Ե՛կ, զի ուտես. ո՛չ ասաց, որ զի ուտեմք: Բերեմք օր ըստ օրէ զպէտս քո. որ զի աղօթես ի վերայ մեր: Աղօ՛թս արա ինձ, որ զի երթայց ի տեղի իմ: Ուրախութեամբ լի եղեւ, որ զի թէ մատոյց աստուծոյ պատարագ ի պտղոյ իւրմէ. Վրք. հց. ՟Զ: ՈՐ ԶԻ, ՈՐ ԶԻՆՉ. (2-0530) եւ այլն. Տ. ՈՐ 3:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»