ՈՒՌՆ

ՈՒՌՆ
(ռան, ռունք, ռանց.) NBH 2-0554 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c գ. σφύρα malleus. (լծ. հյ. ուրագ. թ. ու՛ռ. վու՛ռ. այսինքն հա՛ր.) Գործի երկաթի մեղեխաւոր՝ կոփիչ, տոփիչ, ջախիչ. որ եւ ԿՌԱՆ. տե՛ս եւ ՄՈՒՐՃ, եւ ՈՒՐԱԳ. չէքիճ, չաքուճ. իսկ փայտեղէնն՝ թօգմագ. *Կալաւ զուռնն ի ձեռին իւրում, եւ բախեաց զցիցն ընդ ծամելիս նորա: Իբրեւ զեղէգն համարեցան նմա ուռունք: Կռել կոփել, ուռն հարկանել: Ուռամբք եւ բեւեռօք հաստատեցին զնոսա. եւ այլն: Իսկ Երեմ. ՟Ծ. 23. *Մանրեցաւ ուռնն ամենայն երկրի». իմա՛ գլխահար բռնաւոր: *Ձայն ուռան խլացուցանէ զականջս նորա (դարբնի). Սիրաք. ՟Լ՟Ը. 30: *Որ իցեն ի դարբնոցի, եւ յանդադար ձայնէ կռանին եւ ուռանին (այսինքն ուռանն) անդ դռնչին ականջք նորա. Վեցօր. ՟Գ: *Կարի յոյժ լաւէր (դրօշողաց զկուռս՝) երկաքանչիւր ձեռացն երկրպագութիւն մատուցանել, գոնէ ուռանց եւ սալից. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ըստ նմանութեան ուռանց ստէպ ստէպ (ի) միմեանց վերայ գային. Իսիւք.: *Ուռամբք ջարդեալ: Ուռն մի մեծ ոսկի: Սենեակս այս դարբնոց է. զմի ուռն դու հարցես, եւ զերկրորդն ես հարից. Փարպ.: Ագաթ.: Վրք. հց. ՟Դ: Իսկ յասելն՝ Ագաթ. *Արկանել կապիճս երկաթի ի ծունկս նորա, եւ վարել ուռունս ստուարս». ըստ հյ. իմա՛, հարկանել ուռամբք. այլ ի յն. գրի՝ սֆինաս. լտ. գո՛ւնէօս, այսինքն սեպս. չիվի. վասն որոյ վերծանելի է արդեօք եւ ի հյ. ուռամբք սեպս կամ բեւեռս ստուարս:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՈՒՌՆ" в других словарях:

  • ՈՒՌ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0553 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. κλῆμα, κληματίς sarmentum, malleolus. (որպէս ուռ, եւ ուռն փոքրիկ). πυθμήν (որ եւ ունջ, փունջ.) fundum, propago. Բարունակ որթոյ. շառաւիղ. ուղէշ. ընձիւղ. ոստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 467 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c գ. Երկայնատարած ուռն որթոյ, եւ ոստք այլոց տնկոց. որպէս բարւոյ ունակ կամ բերունակ, բարեբեր շառաւիղ. յն. բարին. ἁγαθόν *Մի՛ ծաղկեսցեն բարունակք նորա. Յոբ. ՟Ի. 21 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԽ — ( ) NBH 1 0592 Chronological Sequence: 12c գ. ԴԱՀ որ եւ ԴԱԽ. Հնութեամբ պնդացեալ, եւ պակասեալ ի փափկիկ մատաղութենէ. ... *Զմատղաշ ուռն, եւ ոչ զդահն. եւ այլն. Վստկ. ՟Կ՟Բ. տե՛ս եւ ՟Ծ՟Ե. ՟Յ՟Ը: ուր եւ կայ Դահանալ. Դահութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՀ — ( ) NBH 1 0592 Chronological Sequence: 12c գ. ԴԱՀ որ եւ ԴԱԽ. Հնութեամբ պնդացեալ, եւ պակասեալ ի փափկիկ մատաղութենէ. ... *Զմատղաշ ուռն, եւ ոչ զդահն. եւ այլն. Վստկ. ՟Կ՟Բ. տե՛ս եւ ՟Ծ՟Ե. ՟Յ՟Ը: ուր եւ կայ Դահանալ. Դահութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻԹ — (ի, աց.) NBH 1 0683 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. σφήν cuneus գրի եւ իբրեւ ռմկ. Իրիթ. Սեպ. երկաթ կամ փայտ տափարակ յանգեալ ի սայր սուր. չիվի, գամա. *Հերձեալ փայտ մեծ, եւ եդեալ սեպս, ասէ ցառիւծ եւ ցսայլսն, օգնեցէ՛ք ինձ պատառել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԿԱՂ — ( ) NBH 1 0793 Chronological Sequence: Unknown date գ. ῤόπαλον, κρόταλον clava, fustis, crepitaculum Թակ. մանաւանդ ուռն կոչնակի փայտեղէն. ... *Կարկռճմամբն թակաղին ʼի վերայ փայտին: Թակաղն, այսինքն երգիչն (ձայնահան): Զկրկտելն թակաղին ʼի փայտն. Լծ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՓԱՒՈՐ — ( ) NBH 1 1079 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ունի եւ վարէ զգործի կափիչ, կամ կոփիչ, որպէս ուռն, լախտ. եւայլն. *Ետ նմա սուրհանդակս եւ մեկնակազէնս, եւ սակրաւորս, եւ կափաւորս. Արծր. ՟Գ. 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՓԵՄ — (եցի.) NBH 1 1126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ն. (լծ. յն. գօ՛փդօ). λαξεύω, λατομέω, κόπτω , τύπτω incido, excido, caedo, tundo եւն. Հարկանել, բախել կռանաւ, կամ մրճով եւ ուռամբ. տաշել, կոկել, հարթել, գործել կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌԱՆ — (ի, աւ.) NBH 1 1126 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c, 13c գ. σφύρα, σφύριον, λαξευτήριον malleus, malleolus. Գործի կռելոյ՝ երկաթի. ուռն. մուրճ. եւայլն. չեքիճ. ... *Ընդունի զբախումն կռանին. Պրպմ. ՟Լ՟Թ: *Որպէս կռանք՝ որ գան ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»