Չ 2

Չ 2
(-) NBH 2-0562 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Առընթեր բայից՝ եւ անուանց գլխովին, համառօտե՛լ ի ձայնէս Ո՛չ. οὑ, οὑκ, οὑχί, ουχ’ non, vix. եւ որպէս Մի՛. μή ne. կամ ան, տ. a, dis եւն. չէ, չ, մ՝ ... *Մարդ չէր որ գործէր զերկիր: Անտի եւեթ չուտել: Եւ նա ասէ, չգիտեմ: Չսպանանել զնա: Չգտեալ հանգիստ: Չեմ հմուտ կամ գիտակ: Չխօսող: Չվատեալ, եւ այլն: *Չերդնուլ ... չբամբասել ... չըչարակնել, եւ չցանկալ մարմնոց, չլինել որովայնապարար, չարբենալ. Ոսկ. մտթ.: *Չեկն ի զղջումն յանցուցեալն. Եզնիկ.: *Չտրտմել ոչ կարէին. Փարպ.: *Չյիշէին կամ չյիշէր ամենեւին. Եղիշ. ՟Ը: *Զոր ինչ չարար բարեկամութիւնն, զայն արար ժտութիւնն. Ոսկ. եբր.: *Որ միշտ լուեալ՝ անտես լինին, քանզի չունիմ ականջ ներքին. Յիսուս որդի.: *Պահք են եւ չագահել, չմարդահաճոյանալ. Եփր. պհ.: *Չմաղթեցի: Չանտեսեցեր: Չաւաղեաց: Չնկատեցի, չշօշափեցի. եւ այլն. Նար.: *Ոչ միայն զքահանայութիւնն չառ, այլեւ ի թագաւորութենէ անտի եւս անկաւ բորոտութեամբ: Չհաւանականն իսկ անհաւատիցն առաւել հաստատեսցի ի միտս: Որք յանցաւորս որպէս ի չանցաւորս յուսայցեն: Յորժամ հասանէ դեւն ի մոլին, զչլուրս եւ զչլեալս տայ խօսել: Արդարութիւն՝ ոչ միայն առ ընչիցն չագահելոյ, այլեւ որ այլով ախտիւք չախտանայցէ: Արտաքին յունաց չիմաստուն իմաստունքն. Ոսկ. ես.: *Զգազանսն եւ զչգազանս այսպէս ճանաչեմք. Կիւրղ. ել.: *Ելանեմ, ասէ, առ հայրն, եւ առաքեմ առ ձեզ զհոգին սուրբ. ելանեմն՝ անջրպետութիւն ցուցանէ, եւ առաքեմն՝ չանջրպետութիւն. Սեբեր. ՟Ե: ՉԵՄ (2-0575) չեղէ, չեղեալ. եւ այլն. Տ. ի բայն Եմ, Եղանիմ, եւ Լինիմ: ՉԷ՛ կամ ՉԷ՛ ԵՒ ՉԷ. (2-0575) իբրեւ բայ. Տ. Չիք, եւ Եմ. *Ճշմարտութիւն ոչ գիտէ զէն չէ ասել, եւ զչէն է. իսկ ստութիւն զամենայնէ դիւրաւ բուռն հարկանէ. Ղեւոնդ.: (որ բերի եւ ի յաջորդ նշ): ա. ՉʼԻ ՄԷՋ (2-0576) ա. ՉʼԻ ՄԷՋ. οὑ παρῶν non praesens. Որ չկայ ի միջի. անգործ. աներեւոյթ. *Իբրեւ զչիմէջ վկայս գործոցն (այսինքն անգործ գործոց վկայս) անվաւեր կացուցին. Եւագր. ՟Ժ: ՉՄԱՐԹԻ (2-0576) Տ. Մարթի, Մա՛րթ է: Տ. ՉԷՈՒՉԻՔ (2-0575) ՉԷՐՆ (2-0575) Որ ոչն էր, չգոյն. *Չէրն՝ չէին վասն չէին յաշտ առնէր. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»