ՊԱՏԻՐ

ՊԱՏԻՐ
(իրք.) NBH 2-0610 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. πειθός, πειθανός persuasorius, blandus, fallax ἁπατήλιος, -λος decaptorius, fraudulentus, dolosus. (Որպէս թէ պատօղ իր, կամ վատ ինչ.) Արմատ Պատրելոյ. որպէս Համոզիչ հրապուրանօք. պատրողական. խաբէական. ... *Ի բանս պատիրս, ʼի բանս հրապուրանաց արկին զբազումս: Պատիր բանիւք. ՟Ա. Մակ. ՟Ա. 12: ՟Ա. Կոր. ՟Բ. 4: եւ Կող. ՟Բ. 4: *Պատիր բանիւք կոչէր ʼի խաղաղութիւն. Ղեւոնդ.: *Պատիր պատմութեանցն հաւատալ. Եւս. քր. ՟Ա: *Իւրովք պատիր արուեստիւք: Հոգք աշխարհիս ծարացուցանեն զմիտս մարդկան ʼի պատիր զբօսանաց. Վեցօր. ՟Դ. ՟Ե: *Հրաժարեն ʼի պատիր խաբէութենէ: Պատիր խաբէութեամբ: Պատիր ինչ նենգութեամբ. Յճխ. ՟Ե: Եղիշ. ՟Բ: Իգն.: Կամ Պատրիչ. խաբօղ. *Առաջին փայտն՝ գեղեցիկ եւ քաղցր պտղովն՝ մահու եղեւ առիթ, պատիր եղեալ ադամածին կուսին. Անյաղթ բարձր.: *Զբաղեալ էին յարուեստ ձկնորսութեանն, որ քաղցր եւ պատիր է քան զամենայն. Շ. մտթ.: գ. ՊԱՏԻՐՔ, կամ ՊԱՏԻՐ. գ. ἁπάτη deceptio, fallacia, fraus. Պատրանք. խաբէութիւն. մոլորութիւն. *Փափկացեալք ʼի պատիրս իւրեանց՝ լեալ ձեզ խրախճանակիցք. ՟Բ. Պետ. ՟Բ. 13: *Ի պատիրս յուսահատութեան իւրեանց կապեալ են. Յճխ. ՟Թ: *Պատիրք եւ խաբկանք են (բժժանք): Զի մի՜ թուիցին թէ պատիրք ինչ իցեն եւ վայրապար պարծանք, եւ բանից խաբէութիւն. Ոսկ. կող. եւ Ոսկ. եբր.: *Ի պատիրս մեքենայել թեւակոխէ. Սեբեր. ՟Թ: *Առեալ ʼի չաստուածոցն ծրարս թարախածորս ʼի պատիր ախտիցն, որպէս զծրարսն Կիւպրիանոսի առ ʼի պատիր յուստինեայ կուսի. Խոր. առ արծր.: *Ոմն եւ հնարք իւր ... ոմն՝ եւ պատիրք իւր: Խաւարասիրացն պատիրք մի՜ ընդ իս վերերեւեսցին: Հեռացո՜ զհետս վրիպելիս, զպատիրս ձաղելիս: Հանել ʼի հոգւոյս զպատիրս դիւաց. Նար.: *Ընչաւէտն այն այր տրտմեալ ʼի բաց գնաց, առ պատիր անդր դարձեալ (այս ինքն ʼի պատրանս աշխարհիս). Անյաղթ հց. իմ.: *Մեղր ոչ հրամայէ ընդունել ʼի տաճարին. եւ պատիրք աշխարհիս չէ ընդունելի ʼի սուրբս. Համամ առակ.: 13

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՊԱՏԻՐ" в других словарях:

  • ԱԾԱՆՑՈՒՑԻՉ — ( ) NBH 2 1041 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ածէ անցուցանէ, կամ յառաջ բերէ. ամօքիչ. *Յոյս դիւրութեամբ ածանցուցիչ. Պղատ. տիմ. յն. մի բառ. εὑπαράγωγος դիւրամոք, որպէս պատիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. իբր աղիւ համեմեալ. համեղ. քաղցր. անոյշ. ... *Յանուն քաղցրութեան բարուց՝ աղու ձայնէին զնա. Խոր. ՟Բ. 7: *Յաղագս յոլովագին հրահանգելոյ զինքն՝ աղու ցուցանէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Որ ինչ քաղցր եւ հեշտալի երեւի. պատիր, եւ ցանկական. *Խածմունս աղուականս: Զհրային ջերմութիւն աղուական ախտին (այս ինքն հեշտախտութեան). Նար. ՟Կ՟Զ. ՟Ղ՟Ա: *Աղուականն՝ քա՛ղցր ասէ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԴԱՒ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: 6c ա. Դաւօղ ամենից կամ ամենայն օրինակաւ. պատիր եւ վնասակար: *Զսպանութեանն եւ զգողութեանն, եւ զայլ ամենադաւ չարեաց. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՐ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: 7c, 10c ա. Պատիր կամ պատրողական ամենայնիւ. խիստ խաբեբայ, խաբօղ. *Ամենապատիր վնասակար: Ամենապատիր խաբէութիւնն. Յճխ.: *Ամենապատիրն խաբէութեամբ. Նար. ՟Հ՟Ե: Եւ ամենեւին պատրեալ. բոլորովին ʼի պատրանս անկեալ. խիստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՅՈՐԴՈՐ — ( ) NBH 1 0194 Chronological Sequence: 13c Տ. ԻՆՔՆԱՅՈՐԴՈՐ, ԻՆՔՆԱՅՕԺԱՐ. *Որսացաւ զիս նենգութեամբ, եւ ես անձնայորդոր կամօք հաւանեցայ պատիր խորհրդոց նորա. Մարաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏԻՐ — ( ) NBH 1 0226 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. Իբր ἅδολος doli expers. Ոչ պատիր. անսուտ. ճշմարիտ. ուղիղ. ուր չիք պատրանք կամ ստութիւն. ... *Զի նա աննենգ է, եւ անպատիր. Սարգ. յկ. ՟Զ: *Անպատիր կոչումն. Նար. ՟Գ: ուր Լծ. *Անխաբ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԻՒՆ — (դեան, դեամբ. մանաւանդ՝ արդիւնք, դեանց, դեամբք կամ դեօք.) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ԱՐԴԻՒՆ մանաւանդ՝ ԱՐԴԻՒՆՔ. γέννημα, εὑφόριον, γεώργιον, πράγμα productum, fructus terrae, manipulus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՀԻՒՍ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date ա. πολύπλοκος multis nexibus implicitus, multiplex, dolosus Որ ունի բազում հիւսուածս եւ ոլորս. բազմամանուած. պատ ʼի պատ եւ պատիր. ոլորքը շատ, խրթին, խաբէական. *Խոտորեալ մտածութեամբ բազմահիւսս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԱՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 421 Chronological Sequence: 7c գ. Երկմտութիւն. վարանումն կամ անհաստատութիւն ʼի խորհւրդս. *Պատիր պտղովն՝ կաղակարծելի բաժամտութեամբ ամայացեալ (ʼի դրախտէն). Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»