ՊԱՐԶ

ՊԱՐԶ
(ի, ից.) NBH 2-0633 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ա. ἀπλόος, ἀπλοῦς simplex. Ոչ բաղադրեալ. անյոդ, անբարդ. Էալընգաթ. *Զշարադրեալսն ժողովումն իմն պարզիցն գործէ. Կիւրղ. գանձ.: *Արտասանութեանց ոմանք են պարզք, եւ ոմանք շարալծեալք. Պիտ.: *Ձեւք անուանաց են երեք. պարզ, բարդ, յարաբարդ. Թր. քեր.: ՊԱՐԶ. ἅτρυγος faece carens, defecatus, purus. Անմրուր. պարզել. անապակ. անպղտոր. զուտ, զտած. ... *Առցէն քեզ ձէթ ʼի ձիթենեաց՝ պարզ՝ սուրբ՝ խակակութ՝ ʼի լոյս. Ել. ՟Ի՟Է. 20: *փոխանակ պարզ դինւոյ՝ ջուր չափով ըմպէին. Փարպ.: ՊԱՐԶ. τρανός manifestus եւ disertus. Որ անպատրուակ կամ անսայթաք եւ համարձակ խօսի. պարզախօս. *Հոգի մտաւոր ... պարզ, անարատ: Պարզ լիցի լեզու ծանրախոսաց. Իմաստ. ՟Է. 22: Ես. ՟Լ՟Է. 6: ՊԱՐԶ. Որպէս Պարզեալ, բացեալ. *Խառնեալ ընդ երկինս՝ ունիցի զնա ձիգ եւ պարզ. Ոսկ. ես.: *Զհաւատոցն առագաստն պարզ եւ անխոնարհելի ունել ʼի մեջ հերձուածողական պտուտից. Լծ. կոչ.: ՊԱՐԶ. ἀπλοῦς sincerus. միամիտ. պարզամիտ. ... *Եւ մեք պարզ սրտիւք յոժարամիտք եղեաք. (յն. պարզութեամբ՝ սրտիւ). ՟Ա. Մնաց. ՟Է՟Թ. 17: *Պարզ մտօք, միամիտ սրտիւ: Ըստ պարզ մտաց հօր տամք զնոյնն: Ինքն ըստ արդարութեան վարելով՝ պարզ մնայ. Պտրգ.: Լմբ. պտրգ.: *Պարզ ʼի մանկութեան կամսն իւր, եւ իմաստուն խորհրդով. Վրք. հց. ՟Ժ՟Է: *Ամենեքեան՝ որք ՟Զարք յանձինս յափշտակեալ կամին, պարզ հարկաւորին լինել՝ առանց ստեղծական (այսինքն շինծու) այլայլուեթեան. Կլիմաք.: ՊԱՐԶ. Մեկին. յայտնի. աչըգ, ... *Ինքն բանն պարզ եւ մեկն է. Սկսանիմք պարզ եւ յայտնի բանիւ ցուցանել. Վրք. հց. ՟Բ: Շ. ընդհանր.: Իսկ Եւս. պտմ. ՟Ղ. 12. *Են ʼի նմա բազում բանք ըստ պարզ վարդապետութեան փրկչին մերոյʼʼ. յն. ուղիղ, Պարզ. Լոկ. սոսկ. *Ղամէք զպարզ պատուհանս՝ ղեօթն տայ. Վրդն. ծն.: մ. ՊԱՐԶ. մ. ἀπλῶς simpliciter. Պարզաբար. յայտնապէս. յստակաբար. *Զինչխորհիս, եղբայր, պարզ ասա՛ մեղ ... լեզու զոր ոչ գիտէր՝ խօսեցաւ պարզ: Զպարզ ասացեալս ոչ իմանային. Վրք. հց. ՟Դ. ՟Ժ՟Բ: Բրսղ. մրկ.: Եւ իբր Սոսկապէս. լոկ. վայրապար. *Ոչ պարզ երանեաց քրիստոս զաղքատսն՝ այլ զհորդւով. Լմբ. առակ.: *գրելոյն պարզ՝ հոգի ստանալ ... հաւանել պարտին, թէ ո՛չ սուրբ հոգին է ստացական, այլ՝ մերս. Աթ. ՟Ժ՟Բ: մ.ա. ՊԱՐԶ ՈՒՂԻՂ. մ.ա. Պարզապէս եւ ուղղակի. շիբ շիտակ. ... *Եւ զայս ոչ պարզ ուղիղ առաջի եդեալ, այլ թաքուցանեն զանձինս՝ գողանալ զնա. Իգն.: *Թագոյց զանձն իւր (աստղն), զի մի՛ եկեսցեն նոքա պարզ ուղիղ ʼի բեթղեհէմ: Շամրտացիք միոյ պարզ ուղիղ մարգարէի՝ որ գալուց էր, ակն ունէին: Իմաստունք մառաքին ընդդէմ հաւատոյ, եւ ոչ ընդունինզպարզուղեղս. Եփր. համաբ.: *Կամ պարզ ուղիղ (մեկնութիւնն է). զի մի՛ ոք զենցէ Եւն: Յեգպտոսէ ʼի հրէաստան պարզ ուղիղ տանէր. Եփր. ել. եւ Եփր. օրին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՊԱՐԶ" в других словарях:

  • ՊԱՐԶ 2 — (ոյ. ʼի պարզոյ, կամ ʼի պարզի.) NBH 2 0632 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c εὑδία, αἱθρία, αἵθρα serenitas, serenum coelum, aer sudus, suda tempestas πάγος (լծ. պաղ), παγετός, πάχνη glacies, gelu, pruina κρύος,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԶ 3 — (ոյ, կամ պարզու (որպէս ուղղ).) NBH 2 0633 Chronological Sequence: Early classical գ. նոյն ընդ Պասուք, պասքումն. *զի պարզու ծարաւոյ իմոյ զովասցի յաղբերէ վտակաց քոց: Հանդո՛ զիս ʼի ցանկութէնէ աստի ʼի պարզոյ (պարչոյ, կամ պասքու ծարաւու. Մծբ. ՟Ա. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԿԻՆ — ( ) NBH 2 0243 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ՄԵԿԻՆ կամ ՄԷԿԻՆ. ἔν unum. Որպէս Միակ. մի. կամ մեկնեալ մեկուսեալ. մասնաւոր. Տե՛ս եւ ՄԵԿՆԱԿ. մէկ, մէկիկ, մէկ կերպ. ... *Հաւատոցդ անուն մէկին է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋԵՐ — (ոյ. ոց. կամ ի, ից.) NBH 2 0671 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c գ. θέρμη, θερμότης calor καῦμα aestus. կամ εὑδία (որ է պարզ). Որպէս արմատ բառիս Ջերմ ՝է ջերմութիւն. տապ. տօթ. տաք. այսինքն տաքութիւն. ... *Օրհնեցէք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԴ — (ի, ից.) NBH 1 443 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 13c գ. στοιβή (ծ. թ. իսթիֆ. լտ. սդիբա՛դիօ) acervus, congeries Դէզ խրձանց կամ հնձոց արմտետց եւ խոտոյ. շեղջ. գադիշ. ... *Ի բարդից մինչեւ ցկանգնաւորն. Դտ, ՟Ժ՟Ե. 5: *Ընկենոյր (զխոտս) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐ — (որոյ, որում, յորմէ, որով. որք կամ որ, որոց, զորս կամ զոր, յորոց, որովք. Տե՛ս եւ զհամառօտեալն՝ Ո, ոյր, ում, ոյք, ոյց. ) NBH 2 0526 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c Դերանուն յարաբերական՝ գոյական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0634 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c գ. αἱθρία serenitas. Յստակութիւն օգոյ. որ եւ ՊԱՐԶ ասի. *Պարզութիւն այլ ոչ ինչ գոլով՝ բայց միայն օդ առանց ամպոյ եւ մառախուղի. Արիստ. աշխ.: ՊԱՐԶՈՒԹԻՒՆ. ἀπλότης simplicitas. Պարզ եւ անխառն գոլն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՓԻՌ — ( ) NBH 2 0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ՍՓԻՌ եւ ՍՓԻՒՌ. σποράς, σπαρτός sparsus, dispersus. (Արմատ Սփռելոյ. լծ. եւ յն. սփի՛ռա, սփօ՛ռա եւ թ. սէռփմէք ). Սփռեալ. ցիր եւ ցան. տարած. ծաւալեալ. համատարած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Парз — Պարզ Координаты: Координаты …   Википедия

  • ԱՆՄԱՍՆ — (սին, սունք կամ մասք, սանց.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 14c ա. ἁμερής partium expers Որ ոչն ունի մասունս բաղադրիչս. պարզ ամենեւին. անմասնիկ. անբաժանելի ʼի մասունս. (հոգին, եւ կէտն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»