ՄԵԿԻՆ

ՄԵԿԻՆ
(-) NBH 2-0243 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ՄԵԿԻՆ կամ ՄԷԿԻՆ. ἔν unum. Որպէս Միակ. մի. կամ մեկնեալ մեկուսեալ. մասնաւոր. Տե՛ս եւ ՄԵԿՆԱԿ. մէկ, մէկիկ, մէկ կերպ. ... *Հաւատոցդ անուն մէկին է անուանեալ, բայց յերկուս ազգս բաժանեալ լինի. Կոչ. ՟Ե: *Կրկին ապաքէն, եւ ոչ մեկին սորա է զօրութիւն. Անյաղթ բարձր.: *Ոչ ունին անցանել ընդ եդեալ սահմանս մէկինս. Շ. բարձր.: *Եթէ կրկին եղիցի (ծիածանն) զսաստիկ անձրեւաց յայտ առնէ, իսկ մեկինն զդադարումն եւ զփարատումն. Շիր.: *Մեկին ... կրկին: Կրկին է, եւ ոչ մէկին. Պիտ.: Ի գիրս խոսր.: *Այնոքիկ ո՛չ բազում ինչ, այլ պարզք էին եւ մեկինք. Նախ. ծն.: *Կրկին զմեկին առանց խառնակութեան (դաւանել զբանն մարմնացեալ). Պիսիդ. իմա՛ բաղկացեալ գոլ զպարզն: ՄԵԿԻՆ. σαφής, σαφέστερος manifestus, apertus, planus, planior. որպէս Մեկնաբանեալ. պարզ. յայտնի. դիւրին. որոշ, հեշտ. ... *Պատմութիւն մեկին եւ դիւրին քան զայս այլ ոք գտանել ոչ կարէ. Եւս. պտմ. ՟Ա. 7: *Զյայտնին մեկին բանիւք յայտնեն գիրք. Սեբեր. ՟Ե: *Արձանագրել ʼի տախտակի մէկին պարզ եւ յայտնի գրով. Լմբ. ամբակ.: *Որ աստուծոյ միայն են մեկինք: Յոյժ դիւրին եւ մեկին է ճշմարիտ աստուծոյն մերոյ՝ ածել ʼի գոյ զչգոյսն. Վեցօր. ՟Գ: ՄԵԿԻՆ. ἀπλός, ἀπλοῦς, λιτός simplex, incultus. Պարզ. իբր անշուք, անզարդ. ... *Զցածուն եւ զմեկին վարուցն ստէպ զհե՛տ երթիցուք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 10: մ. ՄԵԿԻՆ. մ. ἀπλῶς simpliciter. պարզապէս. սոսկ. լոկ. միա՛յն. եւեթ. առանձին. մինակ. ... *Նստէր մեկին վայրապար ʼի վերայ յատակի: Մէկին յայն հայի՝ որ առաջի՛ կայ, եւ առաւել ոչ քննէ: Անդ վասն հացին մեկին խօսեցաւ, եթէ խնդրէք զիս՝ զի կերայք ʼի հացէ անտի: Ոչ մեկին զգործս նորա ասաց, այլ զնա ինքն եւ զսոսա ʼի մի յօդեալ՝ միապէս սպանօղս ասաց լինել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 30: ՟Բ. 1. 7. 8: *Որ ոչ թէ ճշմարիտ ունին զսովորութիւն, այլ մէկին եւ դոյզնաբար: Պարզ մեկին ʼի սկզբանն իսկ պատերազմին նուազեցան եւ լքան. Եւս. պտմ. ՟Ե. 25: ՟Ը. 3: Կամ σαφῶς manifeste, aperte. Յայտնապէս. պարզ բանիւ. բա՛ց. ... *Պարզ եւ մեկին մեկնեաց (զտեսիլն), յառաջագոյն ասաց. Եւս. պտմ. ՟Դ. 15: *Այս մարգարէութեան նման է, բայց պարզաբար մեկին ասացաւ: Յոյնն մեկին իսկ ասէ. Եփր. ծն. եւ Եփր. համաբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՄԵԿԻՆ" в других словарях:

  • ՄԵԿՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0244 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 14c ն. χωρίζω, διαχωρίζω, ἁφορίζω , διορίζω separo, sejungo διαστέλλω discerno, distinguo ἁποσπάω abstraho, evello διαστημάζω intervallum facio, disjungo. Մեկին առնել, որպէս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԿՆԱԿ — (ի.) NBH 2 0243 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c ա. ἔν, μόνος, μοναχός, μενόμενος unum, unicus ἀπλοῦς simplex μονοειδής unius formae ἑξαίρετος, διάφορος exemptus e numero, eximius, differens. Մեկին (առաւել ըստ ՟Ա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԵԿԻՆ — ( ) NBH 1 0202 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ա.մ. Ո՛չ մեկին. Չմեկնեալ. իբր Անբաժան. անանջատ. եւ Անբացայայտ. *Սա ոչ նուազ աստուածութեամբն, եւ անմեկին տնօրինեալ բնութեամբ. Թէոդոր. մայրագ.: *Եւ ոչ իսկ անմեկին ապաբանութիւն առնել ձեզ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԻԱՍԱՀՄԱՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0203 Chronological Sequence: Unknown date մ. Չունելով զմի սահման եւ զիսկութիւն. *Անմիասահմանապէս նաեւ մեկին բաժանողութիւն. Քեր. փերթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՅԱՅՏ — ( ) NBH 1 472 Chronological Sequence: 12c ա. Բա՛ց եւ յայտնի. պարզ. մեկին. քաջայայտ. արտայայտեալ. *Բացայայտ վարդապետութիւն. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԱԶՆ — ( ) NBH 1 0929 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c գ. որպէս լտ. cilicium, saccus. Քուրձ կամ գրգլեակ. քուրջ. չուլ, խըրգա, քէպէ, խարար. տե՛ս զկնի ʼի բնրդութիւնս: ԽԱՐԱԶՆ. ա. որպէս յն. τρύχινος tritus, scissus, consutus e… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՌՈՎԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0986 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c Տ. ԽՌՈՎԵՄ. *Ցնորք անհնարին երազոց խռովեցուցանէին զնա: Արքս այս խռովեցուցանեն զքաղաքս մեր: Որք աշխարհս խռովեցուցին, սոքա եւ այսր հասին: Երանի թէ մօտակտուր իսկ լինէրն որ զձեզն խռովեցուցանեն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՇՏԱՄԲԵՄ — (եցի.) NBH 1 1108 Chronological Sequence: Early classical, 10c ն. ἑλέγχω, ἑτάζω, αἱτιάομαι, ἑγκαλέω increpo, redarguo, corripio, culpo, objurgo եւն. Յերեսս կամ յանդիման հարկանել զյանցանս. յանդիմանել. սաստել. պատուհասել. մեղադրալ. խրատել. մեկին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՒՍԱԿՑԻՄ — (ցեալ.) NBH 1 1124 Chronological Sequence: 8c ձ. Կուսկից կամ կողմնակից լինել. ձեռնատու եւ օգնական լինել. մեկին կողմը ըլլալ, կռնակ կենալ. *Ոչ կարաց՝ ʼի յազգականացն կուսակցելոյ: Ի հրաջարել արկադեայ ʼի կցելոյն խոսրովայ. Խոր. ՟Բ. 70: ՟Գ. 50 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»