ՊՂՏՈՐ

ՊՂՏՈՐ
(ոյ.) NBH 2-0655 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 14c ա. θολερός turbidus. (լծ. հյ. պիղծ ջուր. եւ թ. պուլանըգ. եւ որպէս թէ պուլուքլու կամ պուլաղըգ ). Խառնակ եւ անմաքուր. ժխորեալ աղտով. յետնեալ ʼի յստակութենէ եւ ʼի պայծառութենէ, իրօք կամ նմանութեամբ. *Պղտոր ջրով դարմանեալ լինէր. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Ոչ միացուցի յիմոցս կրից կաթիլ մի պղտոր ընդ յստակ արտօսր աղբերց երգողին. Նար. ՟Կ՟Ա: *Ամփոփեաց զսուր բարկութեանն, եւ զբաժակն պղտոր. Լմբ. ատ.: *Բարկացօղն ʼի դիմացն ճանաչի. զի ակն պղտոր եւ արիւնախառն լինի սրտին չարութեան. Կիր. ՟ը. խհ.: *Վայ որ արբուցանէ ընկերի իւրում հրապոյրս պղտորս. Ամբակ. ՟Բ. 15: *(Զբան տեառն՝ որ վասն անցանելոյ բաժակին՝) եւնոմիոս եւ արիոս՝ իւրեանց չար հաւատովն պղտորեցին, եւ ընկերին արբուցանեն խմորուն պղտորս: Վա՛յ որ արբուցանէ ընկերի իւրում խոտորումն պղտորոյ. Ոսկ. ի չրչրնս.: *Պղտոր ուսումն, Փարպ.: *Հայցուած պղտոր եւ ձեռն անմաքուր՝ աննուիրելի. Նար. ՟Ի՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՊՂՏՈՐ" в других словарях:

  • ԱԿԱՆԱԿԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. Վճիտ եւ մաքուր՝ փայլուն իբրեւ զականս. կամ պայծառ իբր յաղբերականց կիտեալ. յստակ. անխառն. զուտ, փայլուն .... ըստ յն. լուսանշոյլ կամ յստակափայլ. διαυγής, διαυγέστατος pellucidus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՅԾԱՌ — ( ) NBH 1 0225 Chronological Sequence: Unknown date, 5c ա. ἁλαμπής splendoris expers, obscurus Անմասն ʼի պայծառութենէ. անճաճանչ. անղամպարափայլ. նսեմ. անշուք. պղտոր. *Աչք այնպիսեացն (մախացողաց) ցամաքք եւ անպայծառք. Բրս. մախ.: *Փառս անպայծառս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊՂՏՈՐ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅθολος, ἁθόλωτος, ἁνεπιθόλωτος non turbidus, non turbatus, limpidus, tranquillus Ոչ պղտոր. ոչ պղտորեալ. յստակ. վճիտ. անխառն. եւ Հանդարտ. անխռով. *Անպղտոր յստակութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋԻՆՋ — ( ) NBH 1 0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἁνεξάλειπτος indelebilis Որ ոչ ջնջի. անջնջելի. անջրելի. անեղծ. հաստատուն դրոշմեալ, արձանագրեալ. *Անջինջ տէրունական պատգամ: Անջինջ արձակեալ է: Փիլ. իմաստն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՒՆԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 0359 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c ա. ὔφαιμος subcruentus Խառն ընդ արեան. արունոտ. ... *Արիւնախառա միս, կամ ջուր, կամ մարմինն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ. ՟Ի՟Զ: ՃՃ.: *Աչք բարկացողի հանապազ պղտոր եւ արիւնախառն լինի. ՟Ը. խհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱԽ — I. ( ) NBH 1 0825 Chronological Sequence: 7c, 10c Տ. ԺԱՀ. *Առնլոց են այնպիսիքն զհոտ ժախից (կամ ժահից) հարուածոց անքուն որդանց. Յճխ. ՟Ի: *Պղտոր ժախուն մահածին հիւանդութեան: Ոչ գոյր հոտ ժախու ʼի վերայ նոցա. Արծր. ՟Գ. 2. եւ 7: Իսկ ռմկ. Ժախ կամ ժէխ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՒԱՐ — (ի) NBH 1 0933 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. σκότος, σκοτεία tenebrae, obscuritas եւ ζόφος caligo. Պակասութիւն լուսոյ. մթութիւն. մութն. աղջամուղջ. նսեմութիւն. ստուեր. շուք. մութ. ... *Խաւար ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՌՈՎ — ( ) NBH 1 0986 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c գ. ταραχή conturbatio, tumultus. (Արմատ Խռովելոյ. իսկ արմատ իւր է Խեռ, կամ Հեռ. լծ. եւ գրգիռ. ռմկ. խըռխըռ. կամ է տատանիլն որպէս զխռիւ.) որ եւ ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ. Վրդով. աղմուկ. շփոթ. *Զի էր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅՑՈՒԱԾ — (ոյ, մանաւանդ ՀԱՅՑՈՒԱԾՔ ծոց.) NBH 2 0035 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c գ. ՀԱՅՑՈՒԱԾ ՀԱՅՑՈՒԱԾՔ. αἵτησις petitio. Խնդրուածք. խնդիր. աղաչանք. աղերս. մաղթանք: ... *Լսէ հայցուածոցն մերոց: Առնումք զհայցուածսն. ՟Ա. Յհ. ՟Ե. 15:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՄՕՐ — ( ) NBH 2 0238 Chronological Sequence: Early classical գ. Անուն գետոյ, իբր մօրոտ, այսինքն տղմուտ. պղտոր ...: Ագաթ.: որ պէսպէս թարգմանեալ է ʼի յն. եւ լտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»