ՍԻՒՆ

ՍԻՒՆ
(սեան, սեանց. գտանի եւ սիւնի, իւ.) NBH 2-0716 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c գ. լծ. յն. քիօն. κίων, στύλος (լծ. ստեղն). columna στήλη status, titulus. Ուղղորդ ձող կանգուն ʼի քարէ կամ ʼի փայտէ ʼի նեցուկ եւ մոյթ շինուոյ. կամ ուրոյն կանգնեալ որպէս կոթող, որ եւ ասի արձան. սուն. տերիք, տիրխդ, որ եւ բուն ծառոյ. եբր. արաբ. եմմիւտ. եմուտ. իբ հյ. մոյթ. եւ քէրէզ. քէրիզ. որ է գերան. հեծան. *Զննեցից զսիւնս՝ յորոյ վերայ տունս հաստատեալ կայ: Բուռն եհար սամփսոն զերկուց սեանցն միջնոց: Քառասուն խարիսխս արծաթիս արասցես քսանեցունց սեանց, երկու խարիսխք առ մի սիւն: Զսիւնսն պատեսցես ոսկով: Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն, եւ կանգնեաց սիւնս եօթն: Սիւնք երկնից: Սիւնք նորա դողան: Սիւն ամպոյ: Սիւն հրոյ եւ ամպոյ. եւ այլն: *Սիւն կճեայ. Խոր. ՟Բ. 32: *Հայրն սիմէոն եհարց ցնա ʼի սիւնէ անտի: Իբրեւ գայր յեկեղեցին, զսիւնիւն կայր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա. ՟Ժ՟Զ: ՍԻՒՆՔ ՇՐՋԱՆԱԿՕՔ. περίστυλον peristylum, porticus. Կամարակապք սեաց. սրահ սիւնազարդ. տես Եզնիկ. ՟Է. 18. 19: ՟Խ՟Բ. 3. եւ 4: ՍԻՒՆ ԱՄՊ, կամ ՍԻՒՆԱՄՊ. Ամպ սիւնաձեւ, կամ սիւն ամպեղէն. *Երեւեցաւ կառօք քրովբէիւք, եւ սիւնամպովք միգախառն հրով. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՍԻՒՆ" в других словарях:

  • ԽԱՐԻՍԽ — (րսխի, խաց կամ խից.) NBH 1 0931 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c ԽԱՐԻՍԽ որ եւ ասի ՍԱՐԻՍԽ. Վր. եւս խարի՛սխի. βάσις basis. Սորին կամ խորին նեցուկ իրաց. պատուանդան, յատակ, ներքոյք. ... *Խարիսխ սեան, կամդրան, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԿՈԾԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱԼԷԿՈԾՈՒԹԻՒՆ. եւ ԾՈՒՓՔ. *Պատմել զնեղչացն ʼի վերայ եկեալ զալեկոծանսն. Սիւն. ժմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱԿԱՊ — ( ) NBH 1 0025 Chronological Sequence: Unknown date, 8c Տ. ԱԿԱՆԱԿԱՊ: *Ակնակապ վակասիւ: Թագ յերկնից ակնակապ զարդարեալ. Սիւն. ժմ.: Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c գ. ԱՄՊ գրի եւ ԱՄԲ. (լծ. ամբար, եւ ումպ.) νεφέλη, νέφος nubes ... Գոլոշի ջրոյ եւ երկրի՝ ջերմութեամբ արեւու վերացեալ՝ դիզացեալ թանձրացեալ յօդս. կամ մէգ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՆՄԱՆ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ա.մ. Նման ամպոյ. ամպի նման, ամպի պէս. *Ամպանման խորան. Սիւն. ժմ.: Ճ. ՟Թ.: *Որոտամ ամպանման. Սկեւռ. աղ.: ԱՄՊԱՆՄԱՆ (2 1042) *Ամպանման հոսեալ զանձրեւ կենաց առ ծարաւիս (մարգարէքն). Շ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: 6c, 11c ա. ԱՄՊԱՏԵՍԻԼ որ եւ ԱՄՊԱՁԵՒ. Ամպագոյն. ամպանման. νεφελοειδής nubis specimen habens, nubilus Ունօղ զտեսիլ ամպոյ. *Օրհնեալ ես փայտ սուրբ՝ ամպատեսիլ սիւն. Անյաղթ բարձր.: *Ամպատեսիլ միգով շուրջ փարի. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊՐՈՊԱՅԻՆ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: 8c ա. որպէս ամպաբեր, կամ ըստ յն. ամպայարոյց, մակդիր Արամազդայ. որ եւ ասի դիոս՝ շանթառաք չաստուած νεφεληγερέτης ζέυς nubes excitans Juppiter որ եւ fulgurator, fulminans, tonans, altitonans. *Կործանեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Յանեղ Հօրէ ծնեալ անեղ Որդին Միածին. *Ինքն իսկ անեղածինն ասէր, ես եմ որթն ճշմարիտ. Պետր. սիւն. կուս.: *Րաբունդ երկնային, Հօր անեղածին՝ Որդիդ Միածին. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»