ԱՆՃԱՌԵԼԻ

ԱՆՃԱՌԵԼԻ
(լւոյ, լեաց) NBH 1-198 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. Անճառ ըստ ՟Ա. նշ. ἅρρητος, ἁμύθητος, ἁνεκλάλητος ineffabilis *Անճառելւոյ հասեալ շնորհի. Անյաղթ բարձր.: *Անճառելեաւ իմն եւ անհասանելի օրինակաւ. Կիւրղ. գանձ.: *Անճառելեացն հասանել պարգեւաց: Անճառելեաց հանդիպանայր կենաց. Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. երեւ.: *Անուամբդ անճառելեաւ: Անճառելեաւ քո սիրովդ. Նար. ՟Ի՟Ե. ՟Ծ: *Գտանել հաւասարել անճառելի է". յն. անհնար է. Բրս. ծն.: Եւ անճառ ըստ ՟Բ. նշ. ἁπόρρητος indicibilis, abditus, arcanus *Լուաք զզազիր ամբարտաւանութիւնն, որ անճառելի հայհոյութեանն է ծնօղ. Կլիմաք.: *Ծամեաց զլեզուն ... վասն եւ ոչ բնաւին ասելոյ զանճառելիսն: Զամուսնութեան զանճառելիսն. Նիւս. բն. եւ Նիւս. կուս.: *Հազիւ զյապաղանացդ յայտնեցեր զանճառելիսդ. Ածաբ. մկրտ.: *Ո՞վ ոք զանճառելիսն (յիշեաց), եւ ոչ խռովեցաւ. Նար. ՟Ի՟Թ: *Կշտամբեցից զքեզ անճառելի մահուամբ. Պտմ. աղեքս.: Իսկ Խոսր. *Անճառելի ցնորիւք ʼի տուէ եւ ʼի գիշերի". իբր դժուարապատում: Կամ իբր թաքուն, անյայտ, խորք երկրի. *Ընչեղութիւն յերկիր մղի, եւ յանճառելիսն պահի. Բրս. ընչեղ.: Եւ իբր անխօս. աննշան. *(Թռչունք) զԱստուած օրհնեն անճառելի ձայնիւք. Ածաբ. ի նոր կիր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՆՃԱՌԵԼԻ" в других словарях:

  • ԱՆՁԱՅՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0190 Chronological Sequence: 5c, 13c ա. Իբր անպատմելի. անճառելի. անանուանելի. *Աստուածային բնութիւնն անճառելի եւ անձայնելի կայ մնայ. Առ որս. ՟Դ: *Որոյ քաջատոհմութիւնն է անձայնելի. (այս ինքն զազգատոհմն նորա ո՞ պատմեսցէ). Սկեւռ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԻ — (սւոյ կամ սոյ, եաց կամ ւոց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. τοιοῦτος hujusmodi, talis Այսմ նման. այսգոյն. ասանկը. ... *Այսպիսի ինչ երբէք ոչ տեսաք: *Մանուկ մի այսպիսի: Զօրութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՍԱՑ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: 7c Տ. ԱՆԱՍԵԼԻ. *Անսկիզբն՝ անասաց եւ անճառելի մնաց. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԲԱՌԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0120 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. Իբր անճառելի. անասելի. անանուանելի. ἁφθέγμων, ἅφθεγκτος ineffabilis *Անբարբառելին, բազմաձայնն: Թաքնութիւն անբարբառելւոյ Աստուածութեանն: Յանբարբառելիսն եւ անծանօթս. Դիոն.: *Անբարբառելի խորհուրդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0122 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. Անչափ. անբովանդակելի. անպարագրելի. եւ անճառելի. ἅρρητος *Յաղագս անբաւելի՝ ինքեան եւ Հօր իւրոյ՝ մարդասիրութեանն. Աթ. ՟Ը: *Անբաւելի բնութիւն: Անբաւելին երկնի եւ երկրի. Շար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. որ գրի եւ ԱՆԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼԻ. ἅπειρος, ἅπλετος infinitus, immensus Զոր ոչ լինի բովանդակել՝ պարագրել կամ լնուլ. անբաւ. անեզրական. անչափ. անսահման. անհուն, եւ անհաս. անճառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԷՏ — (գիտի, տաց կամ տից.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἁγνοῶν nesciens, nescius, ignorans Ոչ գիտօղ. տգէտ. անտեղեակ. անհմուտ. անուսումն. տխմար. չգիտցօղ. ... *Զազդ մի զանգէտ եւ զարդար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԲԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0139 Chronological Sequence: Unknown date մ. Առանց երբի. անժամանակաբար. *Անսկիզբն զՀայր իմացեալ, եւ աներբաբար զծնունդ անճառելի հանգունակից Միածնին իւրոյ. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԱՐԳՄԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0150 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. ἁνερμήνευτος inexplicabilis, inscrutabilis Զոր անմարթ է թարգմանել կամ մեկնել. անճառելի. մեկնութեան տակ չինկնօղ. ... *Անթարգմանելի է քո տնօրէնութիւնդ Քրիստոս Աստուած. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ա. ἁνόητος qui intelligi non potest, intelligibilis, ἁπερινόητος qui mente comprehendi nequit, incomprehensibilis ԶԱստուծոյ ասի որպէս անպարիմանալի, անբովանդակելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»