ԱՆԳԷՏ

ԱՆԳԷՏ
(գիտի, տաց կամ տից.) NBH 1-0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἁγνοῶν nesciens, nescius, ignorans Ոչ գիտօղ. տգէտ. անտեղեակ. անհմուտ. անուսումն. տխմար. չգիտցօղ. ... *Զազդ մի զանգէտ եւ զարդար կորուսանիցե՞ս: Զանգէտսն ճարտարին համարձակեաց առատութիւն արուեստգիտութեան. Ծն. Ի. 4: Իմ. ԺԴ. 18: *Թէ զայս ո՞չ գիտես. զի եթէ անգէտ ես, անաստուած ոմն ես. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Գիտութիւն պարգեւէ ամենայն անգիտաց. Եզնիկ.: *Պատկերք ոմանց անգիտից՝ իմաստնոց նախադասեալ մեծարեցան. Սարկ. հանգ.: *Անգէտ մարդկան. Կորիւն.: *Անգէտս հրամանի թագաւորին, կամ քո նենգաւոր գործոյդ. Փարպ.: *Թաքուցանել զամենայն չարութիւնն իւր առաջի ձերոյ անգէտ տէրութեանդ. Եղիշ. ՟Ե. *Ոչ անգէտ յայսմանէ է Յովբ. Իսիւք.: *Անգէտք էին մերում արուեստի: Ոչ անգէտ եմ, զի տան պատճառս. Խոր. ՟Գ. 61: *Եւ ոչ իւր անգէտ ելով (այս ինքն անգիտանալով) զոմանց երկբայութիւն. Անյաղթ ստորոգ.: մ. ՅԱՆԳԷՏՍ. մ. Անգիտութեամբ. անգիտացեալք. κατ’ ἁγνοίαν, ἁγνοούντες, ἑλαθόν ignoranter, ignorantes չգիտնալով. ... *Յանգէտս կերիցէ զսրբութիւնսն: Զի մի՛ յանգէտս կորնչիցին: Յամենայն յանգէտս յանցաւորէ քաւել. Ղեւտ. ԻԲ. 14: Իմ. ԺԸ. 19: Եզեկ. ԽԵ. 20: *Յանգէտս ընկալան զհրեշտակս. Եբր. ԺԳ. 2: *Բարերարն յանգէտս (լինել զինքն) պատճառեալ՝ նախ ոտնաձայն առնէ. Ագաթ.: ԱՆԳԷՏ. Ոչ գիտելի. անյայտ. անծանօթ. չգիտցուած. ... ἅγνωστος ignotus *Ոչ եթէ զանգէտէ ումեքէ զԱստուծոյ՝ որ չիցէ ումեք ծանուցեալ, ասէ զայս: Զանգիտին Աստուծոյ ճառս ʼի մէջ բերեալ (յաթէնս). Ոսկ. մտթ. եւ Տիտ.: *Անգիտիցն չափոց չարութեան գործոց. Նար. Ի: *Անգէտ ճանապարհ. Կոչ. ՟Թ: *Անգէտ չարիք. ՃՃ.: *Անգէտ մեզ խառնակոչութիւն նոցա. Անյաղթ պերիարմ.: *Բժշկականն (արուեստ) յառաջագոյն անգէտ լեալ. Նիւս. կուս.: *Բայց այս նոցա անգէտ չեղեալ, որ զքերթողին տառ վերծանեալ. Շ. վիպ.: *Քե՞զ միայն անգէտ է Դարեհի անունս. Պտմ. աղեքս.: *Անճառելի բարեացն յայտնութիւն, զոր Պօղոսի անգէտք էին. Արիստակ.: *Ի մոռացեալ եւ յանգէտ լոյս հուպ է. Փիլ. լին. ՟Գ. 18: *Յանապատի յանգէտ տեղիս թաքուցեալ բնակէր. Եւս. պտմ. ՟Զ. 9:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՆԳԷՏ" в других словарях:

  • ԱՆԳԻՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Առանց գիտելոյ իւր կամ այլոց. յանգէտս. ... *Անգիտաբար եւ ակամայ մեղուցելոց. Փիլ. լին.: *Ի մէջ պատերազմի մարտկացն անգիտաբար մեռեալ: Անգիտաբար իմն թաղեալ ʼի հովուաց. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c ա. Ոչ գիտակ. Տ. ԱՆԳԷՏ. *Ոչ որպէս անգիտակ հանդերձելոց նմա պատահմանց, այլ եւ յոյժ իսկ ճանաչէր. Աթ. ՟Ը: *Յանդիպակաց ոմանց Աստուած կարծեցաւ. Տօնակ.: *Ոչ եթէ անգիտակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳԷՏ — (գիտի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. ἑπόπτης, πάντα προειδώς inspector, omnia praevidens եւն. Ամենայնի գիտակ, ճանաչօղ, տեսօղ. ամենատես՝ սեպհական Աստուծոյ. ամմէն բանի գիտցօղ՝ տեղեակ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἅτεχνος arte carens, imperitus Որպէս անգէտ արուեստի. անտեղեակ. անվարժ. եւ ո՛չ ճարտար ոք. արհեստ չգիտցօղ. ... *Բժիշկ անարուեստ. Ածաբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c ն. ἁγνοέω ignoro Անգէտ լինել. չճանաչել. տգիտանալ. յանգէտս առնել ինչ. եւ ձեւանալ չգիտել. չգիտնալ. ... *Անգիտանայցէ ակամայ: Քաւեսցէ վասն նորա քահանայն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՐ — ( ) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. ἅγραφος, ον non scriptus, um Որ ինչ չէ գրեալ ի սուրբ գիրս կամ յարտաքինս. չանցեալ ʼի գիր. աւանդութեամբ հասեալ. ʼի բնէ յայտնի. չիգրած. ... *Օրէնս անգիրս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՐԱԳԷՏ — (գիտի, տաց.) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Early classical ա. ἁγράμματος illiteratus Անգէտ գրոց. անգիր կամ առանց դպրութեան. ... *Տգէտք, անուսմունք, եւ անգրագէտք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 6c, 11c ա. ԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓ եւ ԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ Անգէտ երկրաչափութեան, կամ երկրաչափականին (արուեստի). ἁγεωμέτρητος Պղատոն գրեաց ʼի վերայ դրան դպրոցի իւրոյ. *Աներկրաչափ ոք մի՛ ներսամտցէ. կամ աներկրաչափն մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 6c, 11c ա. ԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓ եւ ԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ Անգէտ երկրաչափութեան, կամ երկրաչափականին (արուեստի). ἁγεωμέτρητος Պղատոն գրեաց ʼի վերայ դրան դպրոցի իւրոյ. *Աներկրաչափ ոք մի՛ ներսամտցէ. կամ աներկրաչափն մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁγνοῶν ignorans Ոչ ճանաչօղ. չեւեւս ծանօթ. անգէտ. անտեղեակ. չճանչցօղ: Ուստի ԱՆԾԱՆՕԹ ԼԻՆԵԼ, անգիտանալ. ἁγνοέω ignoro *Սամուէլ նախ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»