ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0893 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. τύπωσις, ἁποτύπωσις, διατύπωσις, τύπος եւ այլն. Տպաւորելն եւ իլն. իրն տպաւորեալ. տիպ. կնիք. նմանութիւն. պատկեր. ձեւ. օրինակ. *Սկիզբն առնէ այլոց աստուածազանագոյն տպաւորութեանց. Փիլ. այլաբ.: *Իշխանականին (մտաց) մարգարէիցն տպաւորութիւն լեալ հանդերձելոցն որպէս մերձակայիցն. Առ որս. ՟Է: *Կրթարան աստուածեղէն տպաւորութեան առ ʼի նմանութիւն. Աթ. ՟Ը: *Եղիցի ոսկի մատանի՝ զքաջի ուրուք ունելով զտպաւորութիւն ... եւ ոմն մի այսոսիկ տպաւորութիւնս տեսեալ. Անյաղթ պորփ.: *Ծագեաց լոյս՝ տպաւորութեամբ խաչի: *Ունելով զզգեստս տեսակի, եւ զվարուց տպաւորութիւն: Բան մեր աներեւոյթ ʼի միտս՝ ձեւանայ գրով, եւ քարսփսիւ առնու տպաւորութիւն. Խոր. ՟Բ. 83: Արշ. Շ. բարձր.: *Որ արարեր զիս ʼի քո պատկեր պանծալի՝ ʼի ձեռն վեհիդ տպաւորութեան զտհկարս օժանդակելով: Ի հնումն զայսր տպաւորութիւն օրինակաւ նկարագրեր: Անտեսաբար տպաւորութեամբ բերին. Նար.: *Մովսեսի հրամայէր դնել զտպաւորութիւն խաչին ʼի վերայ ճակատու քահանայապետին, անուանեալ զնա թիթեղն սուրբ. Ղեւոնդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱԶԴՈՒՄՆ — (դման, անց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἑνέργεια , operatio, actus, instinctus Ազդեցութիւն. ազդեցումն. ներգործութիւն. շարժումն ներքին. շնչումն. թելադրութիւն. դրդում. ամէլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՌՆԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 516 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c գ. ἁντιλαβή apprehensio Բուռն հարումն. ըմբռնումն. *Զերծեալք ʼի բռնահարութենէ որսողին. Խոսր.: *Անմեղանչելիք մնան ʼի բռնահարութեան մերկ ձեռին՝ որպէս զգաւազանդ. Արշ.: Եւ λαβή եղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՂԱՓԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0524 Chronological Sequence: 9c, 10c, 14c գ. Տպաւորութիւն. նմանութիւն. օրինակ. կերպ. *Ըստ գաղափարութեան մանրամաղն հիւղէի. Անան. եկեղ.: *Ըստ նախկի գաղափարութեանʼʼ. այսինքն ըստ նախաճառեալ օրինակի. Նանայ. յռջբ: *Ըստ այսմ գաղափարութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻԾ — (գծի, ից կամ աց. եւ գծոյ, ոց.) NBH 1 0552 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. γραμμή linea Շարունակեալ տող, նիշ ձգեալ գրչաւ կամ լարիւ .... Ըստ երկրաչափից առ եւկղիդեայ. *Գիծ՝ երկարութիւն առանց լայնութեան, եւ բովանդակութիւն իւր յերկուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0562 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c դ. ὐπογραμμός, χαρακτηρισμός, χαρακτήρ delineatio, denotatio, lineamentum, exemplar Գծագրելն, եւ գծագիր, ստուերագրութիւն. տպաւորութիւն. նկարումւն, օրինակումն. եւ Նկար. օրինակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԾԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0562 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 12c գ. Գծագրութիւն յար եւ նման. տպաւորութիւն. նկարագիր. *Որ է կերպարան էութեան, եւ գծաւորութիւն ենթակայութեան նորա. Ճ. ՟Գ.: *Անպարագիր գծագրութիւն. Թէոդոր. խչ.: *Վարդապետ, բաւական իցէ տալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԲԱՐԲԱՌ — ( ) NBH 2 0011 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. ὀμόφθογγος consonans Միաբարբառ. համաձայն. միաբան. *Համաբարբառ ձայնակցութիւն. Պրոկղ. ի ստեփ.: *Համաբարբառ տպաւորութիւն. Նար.: *Զերիս աւետարանիչս զհամաբարբառս զմատթէոս, զմրակոս, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՇՏԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0289 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՄՇՏԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ. *Շրջան բոլորին ըստ երից յեղմանց բաղկանայ. որ է տպաւորութիւն, բացերեւութիւն, մշտակացութիւն: Ի գոյէ եւ յիցէ՝ անգոյ եւ անիր ասի, եւ ʼի մշտակացութենէ եւ յաւիտենականէ՝ անցական եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0429 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c գ. γραφή, διαγραφή, διαγραφία , σκιογραφία pictura, descriptio, adumbratio եւ այլն. Նկար պատկերի. նկարագրականութիւն. պատկերահանութիւն. եւ Նկարագիր. պատկեր. քաշուածք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՌԱՏՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0848 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տպաւորութիւն տառից. գրչութիւն. գծագրութիւն նշանագրաց. *Բազում լինէր վրիպումն շահից հոգեւոր գանձուց վասն այլալեզու հիգենայից ʼի տտառատպութիւն օտարասեռ սուղոբայից: Ի տւչութենէ հոգւոյն ընկալան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»