ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ

ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0909 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c - ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ կամ ՑԱՆԳՈՒԹԻՒՆ. ἑπιθυμία, ὅρεξις , πόθος, ἕρως concupiscentia, cupiditas, desiderium, appetitus, amor, placitum. Ցանկալն. ցանկ կամ յանկաւոր կարծեցեալ բերումն սրտի եւ ոգւոյ առ բաղձալիս իւր. իղձ. բաղձանք. յօժարութիւն. տենչ. տենչանք. փափաք. սէր. տարփանք. հաճոյք. ... *Զցանկութիւն տնանկաց լուար տէր: Տէր առաջի քո է ամենայն ցանկութիւն իմ: Զի սկիզբն նորա ճշմարիտ ցանկութիւն խրատու է: Ցանկութիւն իմաստութեան տանի յարքայութիւն: Առ ամենայն ցանկութիւն բաւական: Հաց ցանկութեանց (այսինքն ցանկալի) ոչ կերայ: Խօսի բանս խաղաղութեան ըստ ցանկութեան (այսինքն հաճոյից) անձին իւրոյ: Ըստ ամենայն ցանկութեան քում, կամ անձին քոյ՝ զենցես, եւ ուտիցես միս ըստ օրհնութեան տեառն Աստուծոյ քոյ. եւ այլն: *Դա՛նիէլ ... լի այր ցանկութեան (այսինքն ցանկալի) ես դու. Աթ. ՟Թ: *Մեծաւ ցանկութեամբ ճաշակել զանուշակս քաղցրութեանն զբարերարին խնամս: Ըստ իւրաքանչիւր բարւոյ ցանկութեան սուրբ շնորհօք: Զայցելութիւնն առնուլ բարեացն ցանկութեամբ. Յճխ.: *Զանմահ կենացն ցանկութիւնսն. Մանդ.: Ասի եւ Ցանկութիւն շահից, կերակրոյ, գեղոյ, փառաց, ծարաւոյ, չարեաց, եւ այլն: ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ. որպէս Ցանկասիրութիւն մարմոյ. որ եւ ասի Հեշտ՝ ցանկութիւն, Տռփանք. *Որ ինչ յաշխարհի է, ցանկութիւն է մարմնոյ, եւ ցանկութիւն է աչաց: Բորբոքեցան ցանկութեամբք իւրեանց ʼի միմեանս: Ծառայէաք ցանկութեանց եւ պէսպէս անառակութեանց: Էր ʼի ցանկութեան մեծի՝ լինել ընդ նմա. եւ այլն: *Զատեաց որոշեաց զվաւաշոտ ցանկութիւնն յայլոց ցանկութեանց. որ արդարեւ չարագոյն է քան զամենայն ցանկութիւնս մարմնականս. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Թ: *Քաջանայ ընդդէմ բղջախոհ եւ վատթար ցանկութեան. Լմբ. իմ.: *Ընդ ողջախոհին յովսեփայ՝ որ յաղթեաց մեղաց ցանկութեան. Շար.: *Ժողովուրդն սրբեալ ʼի միաբանութեանց առ կանայս, եւ յամնայն հեշտ ցանկութեանց արտաքոյ եկեալք. եւ կոչի ախտս այս սորա՝ հեշտ ցանթութիւն. (յն. թարգմանի եւ հեշտութիւն, փափկութիւն եւ այլն.) Փիլ. ՟ժ. բան.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՀԵՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ՀԵՇՏ որ եւ ՀԵՇՏԱԼԻ. ἠδύς suavis, jucundus, placidus. (լծ. հյ. հաճ. հաշտ. թ. հազ, ... ). Դիւր. դիւրին եւ հաճոյական. դիւրիչ սրտի. կամակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱՔԱԿ — ( ) NBH 1 0620 Chronological Sequence: 6c, 13c ա.մ. δυσκαθαίρετος qui aegre destrui vel vinci potest, δυσδιάλυτος vix dissolubilis Զոր դժուարին է քակել. որում դժուար է քակտիլ, տապալիլ. եւ Դժուարալոյծ օրինակաւ. անխզելի. *Ցանկութիւն, եւ հեշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՇՏԱԽՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0086 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ՀԵՇՏԱԽՏՈՒԹԻՒՆ ἠδονή voluptas. որ եւ ՀԵՇՏ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ասի. Ախտ հեշտութեան. ցանկութիւն մարմնոյ. վաւաշոտութիւն. *Զհոգւոյ աչս կալեալս ʼի մարմնական հեշտախտութեանցն. Սահմ. ՟Ի՟Ա: *Եւ մորմոքմամբ՝ հարմամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴԱՏԵՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0222 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 9c, 12c որ եւ ՄԱՐԴԱՏԵԱՑՈՒԹԻՒՆ. գ. μισανθρωπία odium humane societatis, inhumanitas, crudelitas. Մարդատեաց բնութիւն. ատելութիւն առ մարդիկ. տմարդութիւն. *Առաքինին զմիայնութիւնն սիրէ, ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋԵՐՄԱՆԴԱՄ — ( ) NBH 2 0672 Chronological Sequence: Early classical ա. Ջերմ անդամօք. ջերեալ ʼի ցանկութիւն. յն. ջերմ. θερμός ardens. *Ձի ջերմանդամ, եւ բուռն առ ʼի ցանկութիւն. Վեցօր. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՒԱՇՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0799 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ՎԱՒԱՇՈՏՈՒԹԻՒՆ կամ ՎԱՎԱՇՈՏՈՒԹԻՒՆ. ἁκολασία, λαγνεία libido, luxuria, venus, petulantia. Վաւաշոտն գոլ. եւ հեշտախտութիւն. հեշտ ցանկութիւն. անառակութիւն. բղջախոհութիւն. պղծութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐՓԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0860 Chronological Sequence: 6c, 8c, 9c, 10c գ. ἕρασις amatio, amor, adfectio. Տարփումն. տենչանք. փափաք սիրոյ. ցանկութիւն. ... *Աստուածային տարփանօք մղեալ: Որ ʼի հեշտ ցանկութիւն տանին տարփանքն, զամենեսեան ʼի բացհատանել. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՌՓՈՒՄՆ — (փման, անց.) NBH 2 0894 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Նոյն ընդ վ. (=ՏՌՓՈՒԹԻՒՆ) որպէս Սէր եւ ցանկութիւն մարմնաւոր. *Ոչ էր կեանք նորա այլ ինչ, բայց տռփումն եւ գիութիւն: Զտռփումն ցանկութեան ախտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՆԿ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0908 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ՑԱՆԿ կամ ՑԱՆԳ. φραγμός sepes, sepimentum θριγκός, τριγκός septum, vallum, maceria եւն. (ʼի բառէս Անկ կամ յանգ. իբր ցեզր, ցվերջ.) Անջրպետ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՆԿ 3 — ( ) NBH 2 0908 Chronological Sequence: 6c, 11c (ՑԱՆԿ 3) ՑԱՆԿ. այլով նմանութեամբ, արմատ բառիս Ցանկութիւն, իբր նոյն. *Ցանկութիւնս նորոգս խնդրեն գտանել. իսկ ցանկին տեղի՝ եւ նա արս ունի իւր առանձինն՝ խորհուրդս ոմանս կախեալս եւ յարեալս զմարմնոյն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»