ՀԵՇՏ

ՀԵՇՏ
(ի, ից.) NBH 2-0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ՀԵՇՏ որ եւ ՀԵՇՏԱԼԻ. ἠδύς suavis, jucundus, placidus. (լծ. հյ. հաճ. հաշտ. թ. հազ, ... ). Դիւր. դիւրին եւ հաճոյական. դիւրիչ սրտի. կամակ. ընդունելի. ցանկալի. քաղցր. ամոք. ախորճ. զուարճալի. *Հե՛շտ եւ սիրելի ասի, որպէս այնպիսին բժշկութիւն բուռն կրիցն լինելով, անուանեցաւ քաղցր. Պղատ. տիմ.: *Խնդրելի՛ է ո՛չ այն՝ որ հեշտն է, այլ որ ուղիղն է. Պղատ. օրին. ՟Բ: *Մի՛ զհեշտն խնդրեսցէ յառաջնորդէն, այլ զօգտակարն եւ զպիտանացու. Բրս. ճգն.: *Ոչինչ թուի նմա հեշտ, բայց միայն ընկերին տրտմութիւնն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 15: *Ընդէ՞ր ոչ թուի հեշտ իրքն, եւ դիւրին յոյժ: Հեշտ եւ ցանկալի համարին. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14. 16: *Հեշտ եւ կամակ կենակցօք վարելով. Փիլ. իմաստն.: *Որոց հեշտ եւ ցանկալի ձայնքն թուէին: Հեշտ եւ բաղձալի թուեսցին բանքս իմ ʼի լսելիս մեծամեծաց եւ փոքունց. Եղիշ. ՟Բ. եւ ՟Ե: *Ծարաւն հե՛շտ զըմպելին պատրաստէ (այսինքն ախորժելի առնէ). Բրս. պհ.: *Հեշտ եւ համբոյր մտօք: Սիրալիր հեշտ եւ կամակ եւ համբոյր պատգամօք. Յհ. կթ.: *Հեշտ է հանգիստ նորա (քուն աղքատին). Մանդ. ՟Դ: *Կակուղ եւ հեշտ սանձք. Մարդասէր եւ հեշտ լծոյն: Հեշտ բանք (պոռնկաց). Լմբ. սղ. Լմբ. պտրգ. Լմբ. առակ.: *Խորհեա՛ մի՛ զհեշտս եւ զքաղցրագոյնս, ՀԵՇՏ ՊԱՇՏՕՆ. Կամաւոր եւ մտադիւր ծառայութիւն. *Գնաց առ տրդատիոս ըստ հեշտ պաշտաման. Ագաթ.: ՀԵՇՏ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ. ἠδονή voluptas, delectatio, cupiditas. Փափկութիւն, հեշտութիւն. հեշտախտութիւն. վավաշոտութիւն. ... *Յանիրաւութենէ յարդարութիւն, կամ ʼի հեշտ ցանկութենէ յողջախոհութիւն. Անյաղթ ստորոգ.: *Զհեշտ ցանկութեան զհետ էանց: Յամենայն հեշտ ցանկութեանց արտաքոյ եկեալք. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ցանկութիւն ընչից, եւ հեշտ ցանկութիւն, երկոքին սոքա զմարդատեցութիւն կազմեն. Անյաղթ հց. իմ.: *Ըստ հեշտ ցանկութեան զյարձակումն առնեն. Նիւս. կազմ.: *Կատարել զհեշտ ցանկութիւն պղծալից գործոյն. Պիտ.: գ. ՀԵՇՏ. գ. τὸ ἠδύ quod jucundum est, placitum, commoditas. Դիւրութիւն. հաճութիւն. հաճոյք. քէֆ *Մի՛ զհեշտ քերցն խնդրեսցէ (մայր վանիցն). Բրս. ճգն.: *Վասն հեշտի ընթերցողաց: Ըստ իւրեանց հեշտի գնայցեն. Նախ. ՟ա. մակ.: Ոսկ. մ. ՟Ա. 6: Տե՛ս եւ ՀԵՇՏԻՒ, ՀԵՇՏԱՒ, եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՀԵՇՏ" в других словарях:

  • ԿԱՄԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. προσηνής bonus, gratus, lenis, acceptus, jucundus θελατός cupitys, expetitus. Ըստ կամի եղեալ, կամ ըստ քմացն. բուն կամեցեալն. հաճոյական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0909 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ կամ ՑԱՆԳՈՒԹԻՒՆ. ἑπιθυμία, ὅρεξις , πόθος, ἕρως concupiscentia, cupiditas, desiderium, appetitus, amor, placitum. Ցանկալն. ցանկ կամ յանկաւոր կարծեցեալ բերումն սրտի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՂՏՐԻԿ — ( ) NBH 1 0568 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ա. Փափկիկ. քաղցրիկ. ախորժելի. հեշտալի. մեղմ. կակուղիկ, անուշիկ. *Կերակուր գողտրիկ, հեշտ եւ սիրելի: Հաճո՛յ եւ գողտրիկ է աստուծոյ: Հեշտ եւ գողտրիկ անուն գաւառականաց՝ քոյր. Փիլ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. εὑήκοος facile audiens, obsequiosus (իբր ներգ.) Դիւրաւ լսօղ. դիւրանսաց. հլու. հեշտ մտիկ ընօղ, անկաճ դնօղ. *Յառաջին ամն դիւրալուր են: Ընդէ՞ր ես այսպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՁՈՒՏ — ( ) NBH 2 1026 Chronological Sequence: 6c ա. ὁφιώδης anguibus abundans, serpentem referens. Ուր են բազմութիւնք օձից. օձաբնակ. եւ Օձային. օձանման. *Ի բաց կայ օձուտ հեշտ ցանկութիւնն: Վնասակար իրք է օձուտ հեշտ ցանկութիւնն. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՄՈՂ — ( ) NBH 1 0032 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c ա. Իբր Այղ՛ումայղ՛, այլեւայլ. ποικήλος varius, variegatus պէսպէս. բազմագունի. գունզգուն, խատուտիկ. ... *Բազմաման եւ շաղապատ, եւ աղամող բազմապատիկ, որպէս օձին շարժումն, այսպէս եւ հեշտ ցանկութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԵՇՏ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c ա. Կարի հեշտին եւ հեշտալի. ախորժելի. քաղցր յոյժ. հեշտ ու թեթեւ, կակուղ, անուշ. ... *Հնազանդեալ ընդ ամենահեշտ լծովն, որ թեթեւ է առաքինեաց. Յճխ.: Ագաթ.: ՃՃ.: *Ամենահեշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԻԿ — (տկի, կաց.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πανποικήλος, παντοῖος, παντοδαπός omnigenus, omnis generis, multiplex Ամենազան. ազգի ազգի. բիւրազգի. բիւրապատիկ. բազմապատիկ. եւ մեծաշուք կամ բազմագունի. ամմէն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0150 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ ԱՆՍՏԳՏԱՆԵԼԻ Անստգիւտ. որ ինչ ոչ ստգտանի յայլոց կամ ʼի խղճէ անձին. *Զայս հարցեալ փորձեալ Աղէքսանդրու, եւ գտեալ անըստգտանելի զբժիշկն Փիլիպպոս. Պտմ. աղեքս.: *Ամուսնութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՐ — (ա.մ.) NBH 1 0173 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c, 13c ԱՆԿԵՐ ԱՆԿԵՐԱԿՈՒՐ Որ չունի զկեր եւ զկերակուր. չուտօղ՝ ʼի բնէ կամ ʼի հարկէ, կամ կամաւ. անսուաղ. բան չկերօղ, եւ առանց ուտելու. ... *Անկեր, անխում, պարկեշտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»