ՓՈԽԱՆՈՐԴ

ՓՈԽԱՆՈՐԴ
(ի, եց.) NBH 2-0948 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c գ. διάδοχος, διαδεχόμενος . որպէս vicarius. Կարգեալն փոխան կամ փոխանակ այլոց. երկրորդն գլխաւորի. տեղակալ. տաղապահ. տեղը բռնօղ. ... *Որդիք դաւթի առաջինք՝փոխանորդք արքայի: Սպան զեղկեան զփոխանորդ որքային: Էր նոցա վերակացու քովքենիաս ղեւտացի, եւ սէմէի եղբայր նորա փոխանորդ նորին. ՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Ը. 17: ՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Ը. 7: ՟Լ՟Ա. 12: *Իսկ սրբոյն Թադէի զադդէ ոմն խոյագիր ձեռնադրեալ, եւ փոխանորդ իւր թողեալ յեդեսիա. Յհ. կթ.: ՓՈԽԱՆՈՐԴ. διάδοχος . որպէս successor. Իբր Յաջորդ. տեղը անցնօղ՝ նստօղ. ... *Էր մեր ստացուածք բազում, իսկ ժառանգաւոր ոչ ոք երեւի եւ փոխանորդ. Փիլ. իմաստն.: *Մովսէս զյեսու փոխանորդ իւր կացուցանէր. Իգն.: *Զտիրան առ իւր պահէ փոխանորդ իւր, զի որդի ոչ գոյր նորա: Փոխանորդ մեռելոցն ոչ տայրթոյլ ձեռնադրել. Խոր. ՟Բ. 58: ՟Գ. 66: *Զորոյ աթոռ ընկալաւ նեկտառիոս. յետ որոյ լինի փոխանորդ նորին յովհան անուանեալն ոսկեբերան. Շիր. քրոն.: *Յոյսն յորջորջեալ (Յուսիկ ) փոխանորդն հօրն աթոռոյն, եւ նախանձաւոր նորին առաքինութեան. Երզն. լս.: *Երասանակալք նոցա՝ իրերաց փոխանորդք. Բրս. ընչեղ.: Տե՛ս եւ ԱԹՈՌԱԿԱԼ՝իբր փոխանորդ, այսինքն Յաջորդ: ՓՈԽԱՆՈՐԴ. Փոխարէն. ինչ մի փոխանակ այլոց իրի տուեալ՝ եդեալ, կամ յարմարեալ եւ այլն. տուածին տեղը, փոխնորդ. *Ո՞ ետ նմա փոխ, եւ առնուցու զփոխանորդն. Սեբեր. ՟Է: Եղբայրոմն արար փոխանորդ բանալեացն, եւ բանայր զդուռն ծերոյ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Է: *Կարեւոր համարեցաք ընդ նորա եւ վասն նորին դիպողագոյն բանիւք զփոխանորդն թելադրելʼʼ. այսինքն զլցուցիչն զտեղի նորա, կամ զյաջորդ բանքս. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՓՈԽԱՆՈՐԴ" в других словарях:

  • ԱԹՈՌԱԺԱՌԱՆԳ — ( ) NBH 1 0012 Chronological Sequence: 10c գ.ա. Ժառանգ կամ ունօղ աթոռոյ իշխանութեան. աթոռակալ. փոխանորդ. *Սուրբ թագաւորիդ քրիստոսեան աթոռաժառանգ աւանդապահի. Գագիկ առ ռոմանոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. διάδοχος successor Որ կալեալ ունի զաթոռ իշխանութեան նախորդին իւրոյ. աթոռաժառանգ. գահակալ. յաջորդ. նոյն աթոռը անցնօղ, տեղը բռնօղ. ... առաւել սեպհական կաթուղիկոսաց. *Խնդրեցին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. եւ գ. παρακαθήμενος, συγκαθήμενος, σύνεδρος assidens, consedens, una solium obtinens Առընթեր գլխաւորին նստեալն յաթոռ. բարձակից. հարազատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈԽԱՆՈՐԴԵԼԻ — ( ) NBH 1 0252 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 13c ա. ἁδιάδοχος successore carens, jugis, perpetuus Ոյր չիք փոխանորդ կամ յաջորդ. անյաջորդելի. յաւեժական. *Լոյսն անփոխանորդելի. Ածաբ. նոր կիր.: *Փառք կամ բարձրութիւն անփոխանորդելի. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0356 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ἅξιος dignus Արժանի. որպէս անձն՝ անարատ վարուք, որ ունի արժանիս առաւել վարձուց, պատուոյ, կամ պատժոյ. եւ իր՝ որում անկ է եւ դիպող գովեստ կամ պարսաւ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԴԵԱՇԽ — (բդեշխի, խաց.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 13c գ. ԲԴԵԱՇԽ ԲԴԵՇԽ. ὔπατος consul, dux Հիւպատոս. դուքս. սահմանակալ. կողմնակալ, կուսակալ. զօրավար. մագիստրոս. փաշայ, խան, պէյ. ... *Բդեաշխն նահանգին: Ի դասուց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԿԱՐ — (ի.) NBH 1 479 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. (լծ. հյ. բաժ. եւ լտ. վէգդիկալ). τέλος, δασμός vectigal որ եւ ԴԻՄՈՍԱԿԱՆ ՀԱՐԿ. Տուրք արքունի. ... *Զսակ հարկին, եւ զամենայն բեկարս արքունի: Բեկար արքունի. Յհ. կթ.: *Ազատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻԿԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 489 Chronological Sequence: Unknown date գ. որ եւ ԲԵԿԱՐ. բառ լտ. վիգարիուս. Փոխանորդ. վէքիլ. *Կացուցին առաջի բիկարի դատաւորին: Հրամայեաց բիկարն. Հ=Յ. սեպտ. եւ Հ=Յ. մարտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 1 0522 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 13c գ. Որ կալեալ ունի զգահ իշխանութեան. իշխան. պետ. եւ Փոխանորդ. *Ոչ պակասեցին աթոռակալք եւ գահակալք յազգէն յուդայ մինչեւ ʼի քրիստոս. Վրդն. ծն.: *Որք ʼի մեծութեան գոյիցս գահակալք են՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՐԱՅ — (ի.) NBH 1 0610 Chronological Sequence: 12c գ. Փոխանորդ սուտ. որպէս դերաքրիստոս, կամ անարժան քահանայ. (որպէս եւ ռմկ. տէրայ կոչի յոմանց երէցն, զի եւ տէյր, ըստ պրս. է տաճար). *տացուք ի ձեռս հեզ եւ խոնարհ քրիստոսին, եւ ոչ եւս հպարտացեալ դերային. Շ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»