ԱՆՎԵՀԵՐ

ԱՆՎԵՀԵՐ
(-) NBH 1-0240 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. (լծ. հյ. անահ, անվախ. որ եւ յն. ա՛ֆօվօս. իսկ լտ. անպղերգ.) ἅοκνος impiger, ἁνυπέρθετος cunctationis nescius, ἅφοβος intrepidus Արի եւ փոյթ. ժիր եւ մտադիւր. աչալուրջ. որ չէ վատ եւ թոյլ. անյապաղ. անդանդաղ. անկասելի. եւ Աներկբայ. աներկիւղ. համարձակ. անպատկառ. ... *Անվեհեր քաջութիւն. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Անվեհեր երագութեամբ կրթեալք. Խոր. ՟Գ. 68: *Ջանայք անվեհեր մտօք. Փարպ.: *Արածէին անվեհեր փութով. Յհ. կթ.: *Մուտ անվեհեր դրանն տեառն. Ճ. ՟Ա.: *Անվեհեր ձեռօք զգլուխ երանելոյն ʼի բաց հատին. անդ: *Զսուրմակ ոմն անվեհեր, որ չարախօսն էր սրբոյն սահակայ. Ասող. ՟Բ. 1: *Սուտ յայտնեցաւ անվեհեր եւ լրբենի աղքատս. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: մ. ԱՆՎԵՀԵՐ. մ. Առանց յապաղելոյ. արագ արագ. անդանդաղ. փութով. արիաբա, եւ մտադիւր սիրով. համարձակ. աներկբայ. *Անվեհեր մատուցանէ զիւր պատուիրանապահսն յիւր բնութիւնն: Առաջի ամենեցուն անվեհեր քարոզել. Ագաթ.: *Անվեհեր քաջաբար նման թռչնոց յերիվարն հեծանէր. Փարպ.: *Անվեհեր արկից զանձն իմ ʼի խորս իմաստից. Լմբ. ստիպ.: *Լաւ է ինձ անվեհեր գալ առ քեզ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՆՎԵՀԵՐ" в других словарях:

  • ՔԱՋԱԼԵՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0983 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c մ. εὑθαρσῶς cum fiducia, audacter. Քաջալերեալ սրտիւ. զօրացեալ ոգւով. անվեհեր. անվեհեր. համարձակ. *Կինն քաջալերէր զնա ... իմաստութեամբ եւ քաջալեր լերաբար. Փիլ. սամփս.: *Հրամայեաց՝ քաջալերաբար ասել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c ա. ἑλεύθερος , liber Սեպհական ազատի եւ ազատութեան. եւ անվեհեր. աներկիւղ. *Ազատականօք եւ արձակ յարձակմամբք փոխէր զբնակութիւնն. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՀԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c մ. Իբրեւ ամեհի, անահ՝ անվեհեր՝ համարձակ, անսանձ գնացիւք. կատաղաբար. *Իբրեւ զգազան ամեհաբար խռովեալ լինի: Ամեհաբար մոլեգնեալ լինէր. Եփր. համաբ.: *Ամենեւին սանձակոտորք եղաք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՀԵՄ — (եցի, եալ.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: 5c, 12c ն. Անահ եւ անվեհեր կացուցանել. ամոքելով սրտապնդել: Կր. համարձակիլ. յանդգնիլ. անսաստել. *Որ վախեալ է, եւ երկիւղ ունի, ամեհէ՛, եւ աներկիւղացո՛. Մխ. բժիշկ.: *Մի՛ ʼի սկզբան միանգամայն զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՀԻ — (հւոյ, հեաց.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 13c ա. ἁδάμαστος, ἅγριος indomitus, agrestis Անահ եւ անվեհեր ʼի բնէ. աննուաճելի. վայրենի. կատաղի, եւ կորդ. անզուսպ, կոշտ. ... ասի զկենդանեաց, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՔԱՋ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: 6c ա. Քաջ եւ արի ամենայնիւ. անվեհեր, եւ արիական. *Ըստ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ժամանէ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԲԱՅ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Ուր չկայցէ երկբայութիւն ինչ յանձին՝ եւ զիրէն. անկասկած. անվեհեր. անտարակոյս. աներկմիտ. աներկբայելի. *Աներկբայ մտօք, կամ յուսով. Յհ. կթ.: *Ի խորհուրդ յուսոյ աներկբայ դիտման. Նար. խչ.: *Աներկբայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԵՐԿԲԱՅ մ. ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ. Առանց երկբայելոյ կամ երկբայութեան. անշուշտ. հաւաստեաւ. եւ անվեհեր. անտարակոյս, անվախ. ... *Այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի. Պիտ.: *Ի սոյն հաւատամք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՐՀՈՒՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0142 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. ἁκατάληπτος imperterritus Ազատ ʼի զարհուրանաց. անվեհեր. աներկիւղ. *Հաստատուն դիմօք եւ անզարհուրելի կամօք զպատասխանին վերագրէր. Նիւս. թէոդոր.: *Անզարհուրելի զետեղմամբ. Նար. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԷԹ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Ուր չիք խէթ, այս ինքն խոչ եւ խութ. անխափան. եւ առանց խիթալոյ կամ խթելոյ սրտին. անխիղճ. անկասկած. անվեհեր. համարձակ. ἁκώλυτος, ἁκωλύτως sine obice եւ ἁναλγήτως sine… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»