ԱՄԵՀԻ

ԱՄԵՀԻ
(հւոյ, հեաց.) NBH 1-0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 13c ա. ἁδάμαστος, ἅγριος indomitus, agrestis Անահ եւ անվեհեր ʼի բնէ. աննուաճելի. վայրենի. կատաղի, եւ կորդ. անզուսպ, կոշտ. ... ասի զկենդանեաց, եւ զտարերաց, եւ զախտից. *Որպէս ձի ամեհի միշտ ʼի վարժոցս կայցէ: Սանձք ձիոց ʼի բերան դիցեն, ոչ յամեհոյ, այլ ʼի զարդու եւ ʼի կերպարանաց վասն: Քան զսանձս ամեհի երիվարացն. Ոսկ. ՟ա. տիմ. եւ Ոսկ. յհ.: *Էարկ զնոսա զհարիւր ջորեօք ամեհեօք. Զենոբ.: *Ստուարանալով՝ ընդ ամեհեացն կիցս ընկեցի. Սկեւռ. աղ.: *Ընդ ամեհի ալիս կամիցի ճանապարհորդել. Իմ. ՟Ժ՟Գ. 1: *Խակ եւ ամեհի է մանկութիւն, եւ բազում վարդապետաց կարօտ. Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Ամեհեաց առնամոլութեանցն. Մագ. ՟Ե: *Երկրագործ ʼի բազում ժամանակս աշխատի ընդ ամեհի երկիրն. Մամբր. զոր այսպէս փոխէ Տօնակ. *Երկրագործ սակաւ աշխատի ընդ ամեհի երկիրն, եւ բազում պտղոց ակն ունիʼʼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՄԵՀԻ" в других словарях:

  • ԱԼԻՔ — I. (ալեաց, եօք.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c գ. Տե՛ս եւ զեղականն ԱԼԻ. κῦμα, κλύδων unda, fluctus Կոհակք. մրրկեալ եւ փրփրեալ ջուր ծովու կամ գետոց. ... *Որ խռովեմ զծով, եւ գոչեցուցանեմ զալիս նորա: Ընդ ամեհի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՀԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c մ. Իբրեւ ամեհի, անահ՝ անվեհեր՝ համարձակ, անսանձ գնացիւք. կատաղաբար. *Իբրեւ զգազան ամեհաբար խռովեալ լինի: Ամեհաբար մոլեգնեալ լինէր. Եփր. համաբ.: *Ամենեւին սանձակոտորք եղաք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 11c, 12c գ. Ամեհի բնութիւն կամ բարք. անսանձութիւն. վայրենութիւն. կատաղութիւն. ... *Զբոլոր շամբշութիւն ամեհութեան մեր ʼի բաց մղել. Մագ. ՟Ձ՟Բ: *Զամեհութիւն անբանութեան մարդկան ցածուցին. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ: *Ջան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՏԱՐԱԾ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 13c ա. Տարածեալ ընդ աշխարհ համօրէն, ընդ ամենայն երկիր. *Թաքուցանէ զաշխարհատարած ճառագայթս իւր. Ագաթ.: եւ Խոր. հռիփս.: *Խաւար աշխարհատարած. Նար. գանձ հոգ.: *Կոհակք ամեհի ծովուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԶԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0520 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ա. θηριωδέστερος, ἁγριώτερος effraenatior, agrestior Առաւելեալ ʼի գազանութեան. առաւել ամեհի. կատաղի. վայրենագոյն. դժնդակագոյն. եւ Սաստկագոյն. եավուզ, հիտտէթլի, վահշի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵՌՆԱՆՄԱՆ — ( ) NBH 1 0884 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. նման լերին. լեռան պէս .... որ եւ ԼԵՌՆԱՀԱՆԳԷՏ, ԼԵԱՌՆԱՀԱՆԳԷՏ. *Կոհակք լեռնանմանք. Յհ. կթ. *Լեռնանման կոհակն ամեհի ծովուն. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵՌ — (ի, ից.) NBH 1 0940 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c ա. (Արմատ ձայնիցս Խըռով, Խռովութիւն. լծ. եւ գրգիռ, հեռ. ռմկ. խըռխըռ.) ἁπειθών inobediens διάστροφος perversus. անսաստ. հեստ. Ըմբոստ. անսանձ. ստահակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԲՈՅՐ — (բուրի, րից կամ րոց.) NBH 2 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. φίλημα osculum. վր. ամպօ՛րի Պագանելն՝ մանաւանդ զմիմեանս. որպէս շուրթն ʼի շուրթն ʼի միասին բուրումն սիրոյ. ողջոյն սիրոյ. նշան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻԱՎԱՐ — ( ) NBH 2 0156 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 14c չ. ՁԻԱՎԱՐ ԱՐՇԱՒԵՄ, ՁԻԱՎԱՐԵՄ. ἰππεύω, ομαι equito. Վարել զձի. գիտել հեծանել յերիվար, որպէս եւ նստել ʼի կառս. ձի քըշել. ... *Աղեքսանդրոս երկոտասան ամաց՝ ձիավար արշաւէր նիզակաւ, որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻԱՎԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0156 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 14c ն.չ. ՁԻԱՎԱՐ ԱՐՇԱՒԵՄ, ՁԻԱՎԱՐԵՄ. ἰππεύω, ομαι equito. Վարել զձի. գիտել հեծանել յերիվար, որպէս եւ նստել ʼի կառս. ձի քըշել. ... *Աղեքսանդրոս երկոտասան ամաց՝ ձիավար արշաւէր նիզակաւ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»