ԱԼԻՔ

ԱԼԻՔ
I. (ալեաց, եօք.) NBH 1-0014 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c գ. Տե՛ս եւ զեղականն ԱԼԻ. κῦμα, κλύδων unda, fluctus Կոհակք. մրրկեալ եւ փրփրեալ ջուր ծովու կամ գետոց. ... *Որ խռովեմ զծով, եւ գոչեցուցանեմ զալիս նորա: Ընդ ամեհի ալիս կամիցի ճանապարհորդել: Անսաստ ալիք ծովու: Իբրեւ զծով ալեօք կուտակեալ: Այդրէն ʼի քեզ խորտակեսցին ալիք քո: Այն ինչ կամէր ʼի վերայ ալեաց ծովու սաստել. եւ այլն: *Ցնդմամբ ալեացն՝ ծովն զձուկն արտաքս ընկենլով: Բարկացայտ ալիքն կուտակին: Ոչ լուծական ալեօք կոծեցեալ: Զալեաց ծովու բերէր զնմանութիւն. Յհ. կթ.: Ագաթ.: Նար. մծբ.: Լաստ. ՟Ժ: Նմանութեամբ՝ Յոյզք կրից. ծուփք սրտի. խռովութիւն. *Զաւելորդ ալիսն ցանկութեան կուտեալ ʼի բնութիւնս՝ արգելուլ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է: II. ԱԼԻՔ (-) NBH 1-0014 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c - πολιά canities, πολιαί cani capilli Սպիտակացեալ հերք ծնօտի արանց. մօրուք փրփրացեալ իբրեւ զալիս ծովու. ճերմակ կամ ճերմկած մօրուք .... *Փառք ծերոց ալիք: Ալիք՝ իմաստութիւն մարդոյ են. (այս ինքն բուն ալիք մարդոյ՝ իմաստութիւն իւր է): Մի՛ խորշեսցուք ʼի բազմաժամանակեայ ալեաց ծերոյն: Ծաղկեցին ալիք նորա, եւ նա ոչ զգաց: Յառաջ քան զժամանակն ածեն ալիս հոգք: Առակ.: Իմ.: Ովս.: Սիր. ՟Լ. 26: *Բան իմաստնոյն, որ ալիս զիմաստութիւնն կոչէ. Յիշատ. ի լմբ.: *Անդէն իսկ ʼի հացին քարշեն զալիսն արգամայ: Ծաղկեալ ալեօք մօրուսն: Խայտայր ալեօքն ծերունին. Խոր. ՟Բ. 48: Յհ. կթ.: Շար.: *Ոչ զուր տարապարտուց եկին ալիքս իմ. Եւս. պ. ՟Բ. 24: Եւ Սպիտակ հերք գլխոյ կանանց. ճերմկած մազեր. *Դո՛ւստր քաղգէացւոց՝ ընկեա՛ զքօղ քո, քարշեա՛ զալիս քո. Ես. ՟Խ՟Ե. 2: *Զստինսն ցուցանէր, եւ առաջի կարկառէր զալիսն: Եբաց զգլուխ իւր տեկուսա, եցոյց զալիսն: Առեալ ʼի պարկեշտ պառաւուն ալեացն մասն ինչ. Ածաբ. մակաբ.: Հ=Յ.: ՃՃ.: Նմանութեամբ՝ ծերութիւն. ալեւորութիւն. ... եւ որպէս թանձրացեալ՝ ծերք. ալեւորք. *Ոչ իջուսցես զալիս նորա խաղաղութեամբ ʼի դժոխս: Իբրեւ զի գեղեցիկ է ալեաց՝ առնել դատ. ՟Գ. ՟Թ՟Գ. ՟Բ. 6: Սիր. ՟Ի՟Ե. 6: *Այր հասակաւ խոնարհեալ յալիս: Եթէ իցես ծեր եւ ծոյլ, ալիքն զքեզ ոչ շահեցուցանեն. Լաստ. ՟Ժ՟Ը: Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Գ: *Ուսումն՝ ալեաց արժանի. Փիլ. իմաստն.: *Բարեկեցութիւն ... տարաժամ ալիս ածէ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 19: *Առաջի ալեաց յարիցես: Տանէին զբազմութիւն ծերակոյտ ալեացն հնացելոց. Ղեւտ. ՟Ժ՟Թ. 37: ՟Գ. Մակ. ՟Դ. 5: Տե՛ս եւ զեզականն՝ ԱԼԻ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԱԼԻՔ" в других словарях:

  • ԲԱԶՄԱԼԻ — (ալիք, ալեաց.) NBH 1 405 Chronological Sequence: 12c, 13c ա. πολυκύμων fluctuosus Ուր իցեն ալիք բազում. երեքալեան. բազմակոհակ. ... *Ծովն օրինակէ զայս բազմալի կենցաղս. Զխռովական կեանս եւ զբազմալիս՝ ծովու նշանակէ անուամբ. Լմբ. յայտն.: *Առ Աստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԻ — (ալւոյ, կամ ալոյ.) I. NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c գ. Պիտակ եզականն բառիս Ալիք. ... *Յեզերս՝ սպիտակացեալ ալի ցուցանել: Զծովու զահագին ալի: Ես եղէց ալի, եւ հեղձուցանեմ զնա: Վերանայր ալի առ ալի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԱԼԵԱՆ — ( ) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. τρικυμία fluctus magnus, decumanus Ասի եւ Երեքնակի ալիք, ըստ յն. Ուր են ալիք կամ կոհակք մեծամեծք՝ իբր երեքպատիկ կամ բազմապատիկ. *Որ ի խորս աշխարհիս ձմեռնայնին մրրկօքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԲՕՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ԶԲՕՍԱՆՔ գրի եւ ԶԲՈՒՍԱՆՔ, ՍԲՕՍԱՆՔ, ՍԲՈՒՍԱՆՔ. որպէս ἁνάψυξις recreatio. իտ. spasso Զբաղումն ʼի զուարճալիս. սփոփանք. սթափութիւն. հանգիստ բնութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0850 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c գ. σοφία sapientia. Բարձրագոյն իմաստ եւ գիտութիւն. ծանօթութիւն աստուածային եւ մարդկային իրաց. գերագոյն հմտութիւն. եւ լայնաբար՝ Ուսումն իմաստասիրութեան կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐՁԱՆ — (ի, ից կամ աց, օք.) NBH 2 0372 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c գ. ῤύσις, ῤεῦσις, ῤύμη , ῤεῦμα, ῤείθρα, πλημμύρα, χύσις, ἕκχυσις, χείμαρρος fluxus, profluvium, inundatio, redundatio, effusio, irruptio, torrens.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԷՏ — (վէտք.) NBH 2 0819 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c գ.ա. (յորմէ Վտակ). κῦμα (յորմէ թ. գու՛մ ). fluctus, tumor aquae κυμένων, τραχηνομένος fluctuans, exasperatus. Հոսանք, կամ ծուփք. ալիք. ծածանումն. եւ Ծածանեալ. մէտ ʼի մէտ ճօճեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՐՓՐԱՄ — (ացայ, ցեալ.) NBH 2 0965 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c չ. ՓՐՓՐԱՄ ՓՐՓՐԱՆԱՄ. ἁφρίζω spumo, spumas ago. Փրփուր կամ լորձունս ʼի դուրս տալ. փրփրիլ ծովու, հիւթոց, կենդանեաց, եւ այսահարաց. փրփրիլ. ... *Պատառելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՐՓՐԱՆԱՄ — ( ) NBH 2 0965 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ՓՐՓՐԱՄ ՓՐՓՐԱՆԱՄ. ἁφρίζω spumo, spumas ago. Փրփուր կամ լորձունս ʼի դուրս տալ. փրփրիլ ծովու, հիւթոց, կենդանեաց, եւ այսահարաց. փրփրիլ. ... *Պատառելով զհանդերձսն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Alik — For the town in Azerbaijan, see Əlik. Alik ( hy. Ալիք) is an Armenian daily newspaper based in Tehran, Iran. It was founded in 1931. See also * Haratch Armenian daily newspaper based in Paris. External links * [http://www.alikonline.com Alik… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»