ԱՌԱՋԻԿԱՅ

ԱՌԱՋԻԿԱՅ
(ի, ից.) NBH 1-0289 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՌԱՋԻԿԱՅ προκείμενος, παρών propositus, praesens որ ասի եւ ԱՌԱՋԱԿԱՑ. Առաջի եդեալն. մերձակայ, եւ ներկայ. եւ Ապագայ. այնինչ՝ զոր ունի ոք տեսանել, կամ առնել, կամ ասել. առջեւի, առջեւը, առջեւը ելածը, առջեւը կեցածը՝ եղածը, ըլլալիքը, ըսելիքը. Որպէս Մօտաւոր. ներկայ. զոր օրինակ. *Զառաջիկայ զձորն լնուին. Լաստ. ՟Ժ՟Ա: *Յամենայն առաջիկայ քաղաքս խաղաղութեամբ զմուտն առնել. Խոր. ՟Գ. 26: *Առաջիկայ տեսութիւն: Յառաջիկայում սահմանում: Սահմ. ՟Ա. ՟Գ: *Հաւ առնելով առաջիկայիցս իմոց բանից. Խոր. ՟Ա. 5: *Առաջիկայս գործ: Ե՛ւս վեհագոյն եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. Պիտ.: *Զգիտաւորութիւն իրին առաջիկայի բազում անդամ ʼի մակագրութենէ բանին դիւրածանօթապէս կարէ ոք ʼի միտ առնուլ համառօտագոյն. Սարկ. մարդեղ.: Մանաւանդ՝ որպէս Ապագայ. հանդերձեալ. *Անցելոց, եւ առաջիկայից. Արշ. ՟Ի՟Ը: *Անցելոյն, եւ այժմուս, եւ յառաջիկայէն փրկեսցէ. Ժմ.: *Հասանէ նմա առաջիկայիցն յայտնութիւն: Յաղագս առաջիկայիցն հոգալ. Խոր. ՟Ա. 24. 28: *Դադարէ յառաջիկայ մեղացն՝ զոր գործելոցն էր. Մանդ. ՟Է. (ուր եւ ներկայութիւնն ʼի մէջ բերի:) *Յուսո առաջիկայ մեծագոյն շահիցն մխիթարել. Պիտ.: *Փարատել զառաջիկայն՝ որ գալոց է գայթագղութիւն. Յհ. կթ.: *Վասն առաջիկայ խոստմանցն՝ որ ʼի թագաւորէն ակն ունէին. Լաստ. ՟Ա: *Վասն զի ակնկալութեամբ սպասեմք առնուլ զառաջիկայն, հանդերձեալ կոչեմք. Խոսր.: մ. ՅԱՌԱՋԻԿԱՅՍՆ, կամ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅՆ. մ. Յառաջիկայ ժամանակս. առյապայ. այսուհետեւ. ասկից ետեւ, ետեւէն, ետքը. ... *Ունիմք ուսանել եւ գիտել զառաջիկայս. Սահմ. ՟Է: *Կասկածիմ յառաջիկայսն, մի՛ գուցէ եւ այլն: Կասկածէր երկիւղիւ առ ʼի յառաջիկայսն. Փարպ.: *Հատուցից յառաջիկայսն: Յեւս առաջիկայսն գանձել. Պիտ.: *Շնորհակա՛լ լեր, զի պահեցար. եւ աղաչեա՛, զի յառաջիկայսն պահիցիս: Որ վասն անցելոցն խաղաղութեանց շնորհակալ լինի, ե՛ւ յառաջիկայն պահպանութիւն գտանէ. Խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՌԱՋԻԿԱՅ" в других словарях:

  • ՇԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0469 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 13c գ. σύγγραμμα, συγγραφή scriptura, opus եւ այլն. որ եւ ՇԱՐԱԳՐԱԾ, ՇԱՐԱԳՐԱԾՈՒԹԻՒՆ. Շարագրելն. մատենագրութիւն. գրուած. ճառ. շարադրութիւն, գիրք, պատմագիրք, եւ այլն. ... *Հանդիպեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԻ — ( ) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c մ. ԱՐԴԻ. ԱՐԴԻ՛ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի) ἅρτι modo, nuper, recenter Ա՛րդ. ա՛րդ եւս. այժմ. այժմ իսկ. այժմիկ. այն ինչ. դեռ. արդէն իսկ. ահա այժմ. փոքր մի յառաջ. ... *Արդի եւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0576 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ἕργον, ἑργασία opus, elaboratio, officium Ներգործութիւն գործելոյ. գործառնութիւն. երկք. մշակութիւն. աշխատասիրութիւն. ծառայութիւն. պաշտօն. գործ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. եւ գ. παρακαθήμενος, συγκαθήμενος, σύνεδρος assidens, consedens, una solium obtinens Առընթեր գլխաւորին նստեալն յաթոռ. բարձակից. հարազատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱ — ( ) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c մ. ἱδού, ἥδη ecce, en Ձայն նշանակ ցուցման առաջիկայ կամ մերձակայ իրաց եւ գործոց, որպէս եւ անցելոց իբր ներկայ առաջի եդելոց. նայէ՛, տես, մէյմալ նայիս որ. ... *Ահա փեսայ գայ: Կի՛ն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁπολογία apologia Բան աղերսանաց. մանաւանդ Աղերս ապաբանութեան. պատասխանատուութիւն ըստ իրաւանց. ... *Արձակեցին զնա հրեշտակութեամբ յաղերսաբանութիւնս ʼի հնարս հայթայթանաց: Եղիշ. ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԵՐ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. Բերօղ զամենայն բերս. բերրի եւ պտղաբեր ամենայնիւ. որ եւ ԱՄԵՆԱԲՈՅՍ. *Տնկեցի ʼի նոսա փայտս ամենաբերսʼʼ. յն. զամենայն փայտ պտղոյ. Ժղ. ՟Բ. 5: *Յամենաբեր երկրէ ʼի վեր բուսեալ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԺՄՈՒ — (այժմուք, ուց.) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.գ. ԱՅԺՄՈՒ կամ յօդիւ ԱՅԺՄՈՒՍ. ὀ, ἠ, τὸ νῦν qui, quae, quod nunc est , παρών praesens Այժմեան. արդի. առաջիկայ. ներկայ. որ ինչ այժմ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՕՐԵԱՅ — ( ) NBH 1 0096 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 14c ա. ԱՅՍՕՐԵԱՅ ԱՅՍՕՐԵԱՆ. Որ ինչ է այսր աւուր. սերկեան, եւ առօրեայ. առաջիկայ. ενέστος instans *Զդիւրախամուր խոտն, որ այսօրեայ ունի զկեալն. Երզն. մտթ.: *Աւելաստացութիւն՝ որ աւելի քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»