ԱՌԱՔԻՆԻ

ԱՌԱՔԻՆԻ
(նւոյ, նեաց.) NBH 1-0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνδρεῖος, ἑνάρετος, γενναῖος , ἅριστος virtute praeditus, fortis, generosus, optimus (արմատն է ʼի հյ. արի, եւ աք. այսինքն ոտք կամ արագ. եւ ʼի յն. ա՛ռի, լաւ, արագ. եւ առէդի՛, ոյժ, զօրութիւն, առաքինութիւն. Արի. ժիր. աջողակ ʼի գործս արութեան եւ լաւութեան. քաջ. զօրաւոր. ընտիր. ճարտար. բարի. ազնիւ. հանճարեղ. բանիբուն. բարեգործ. բարեկրօն. բարեպաշտ. ... *Ի մէջ պատերազմի (երեւեցայց) առաքինիւ: Խորհրդականքդ առաքինիք. Իմ. ՟Ը. 15: ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 17: *Առաքինի եղեալք՝ հալածիմք ʼի չարացն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 36: *(Իսահակ) մարմնով գեղեցիկ, եւ հոգւով առաքինի: Առաքինի քաղաք օրինօք ասի մատակարարիլ. Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.: Աբարահամ ʼի փորձութեանն իւրում գտան առաքինի: Լսելով զառաքինութեանցն զքաջութիւն: Կնոջն առաքինւոյ. Եղիշ. ՟Բ. եւ ՟Ա. եւ Եղիշ. յես.: *Երկի՛ր պագ առաքինւոյ արուեստաւորին՝ բոլորեցունցն աստուծոյ. Բրս. յուդիտ.: *Հմուտ եւ առաքինի վարդապետք: Առաքինեացն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր երկասիրութեանն վաստակս. Պիտ.: *Ամփոփեալ զինքն առաքինոյն յամենայն աշխարհածուփ զբօսանաց. Փարպ.: Եւ իբր Առաքինական. արիական. գովելի. բարեկարգ. վայելչական. *Առաքինի վարք, կամ քաջութիւնք, քաջողջութիւն, գործք. Փարպ.: Յհ. կթ.: Լմբ. եւ այլն: *Առաքինի կարգ է յուսմունսն, նախ առաջին ուսանել, եւ ապա խօսել. Նիւս. երգ.: *Առաքինի է արմատն. Ոսկ. ի մելիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԱՌԱՔԻՆԻ" в других словарях:

  • ՔԱՋ — (ի, աց.) NBH 2 0981 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δυνατός, ἁνδρείος potens, virtilis եւն. եւ բայի ἁνδρίζομαι viriliter ago, in virum evado. Ուժեղակ՝ առաւել աջով. աջող. աջողակ ուժով. կորովի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԻՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c ա. εὑγενῶς, γενναίως, ἁνδρικῶς generose, viriliter, fortiter Առաքինի կարգօք. արիաբար. անմեղկելի սրտիւ. քաջութեամբ. անվեհեր. առաքինի կամ կտրիճ կերպով. *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՅՆԳՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 2 0440 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c ա. ἵσος aequalis, par. Նոյնպիսի. համանման. հաւասար. *Նոյնգունակ նշան եւ արուեստս ցուցանել. Կիւրղ. ղկ.: *Նոյնգունակ օրհնութիւնս միշտ ʼի բարձունս առաքել. Յհ. իմ. եկեղ.: մ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋՈՂՋՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0990 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c գ. εὑεξία bona corporis habitudo. Քաջառողջութիւն. ողջ եւ առողջ գոլն. եւ Ողջմտութիւն. բարելաւութիւն. *Յովբ ... միանգամայն ʼի բաց եդեալ զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն, եւ զբազմորգութիւն. Յհ. իմ. ատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c ա. Որ առնէ աղօթս. աղօթական. աղօթամատոյց. աղօթաւոր, եւ ուխտաւոր. աղօթք ընօղ. ... *Եհաս առ նուաստս աղօթարար սուրբ թագաւորութեանդ: Խոնարհ եւ աղօթարար: Աղօթարար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՌԱՔԻՆԻ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ամենայնիւ առաքինի, ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ. որպէս յն. πανάρετος omni virtutum genere ornatus Իսկ յասելն. *Ընդ աստուածային այնոցիկ վաստակոց ամենառաքինիս այս շաբաթʼʼ. իմա՛, օր սրբութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՐՈՒԵՍՏ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 13c ա. πάντεχνος plane artificiosus, omnimodas artes sciens, πανάρετος omnis virtutis, vel artis; omni virtutum genere ornatissimus Քաջարուեստ. ամենաճարտար. ամենահնար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0097 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա. Սեպհական առն մարդոյ. եւ մարդկային. մարդկեղէն. ἁνδρικός, κη, κον virilis, humanus էրիկ մարդու, մարդու. *Այրականին Յիսուսի աստուածագործութեանն: Զայրականսն Յիսուսի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՌԱՔԻՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0111 Chronological Sequence: 11c ա. Ոչ առաքինի. անբարի. անկարգ. ... *Յանառաքինի կանանցն՝ որք ʼի հեթանոսաց. Խոր. առ սհկ. արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c, 14c գ. Խաղաղութիւն. հանդարտութիւն. անդորրութիւն. *Առաքինի այրն յանխռովութեան է միշտ. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Հրեշտակական անխռովութիւն. Մաքս. ի դիոն.: *Յանխռովութեան անձանց զկեանս մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»