ԱՂԱՆԴ

ԱՂԱՆԴ
(ոյ, ոց, եւ ից կամ աց.) NBH 1-0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. αἴρεσις, διδαχή, δόγμα , θρησεία secta, religi, haeresis, dogma, doctrina Այլ ընդ այլոց կրօնք, մոլար հաւատք, կամ վարդապետութիւն. հերետիկոսութիւն, հերձուած, վարդապետութիւն, ուսումն, դեն. մոլորութիւն, ծուռ հաւատք: ... (թող զի յն. ա՛լի, ալադի՛ա, եւ տճկ. ա՛լ, խալա՛տ է՝ խաբ, պատրանք, սխալ, մոլորութիւն.) *Ոչ ասաց զգուշանալ ʼի խմորոյ, այլ յաղանդոյ փարիսեցւոց եւ սադուկեցւոց. Մտթ. ՟Ժ՟Զ. 12: *Զոր աղանդ կոչես. եւ չէ՛ աղանդ, այլ՝ ճշմարտութիւն. Սեբեր. ՟Ժ: *Ժանդ եւ անաստուած աղանդ կամեցաւ տիեզերաց ձօնել (Նեստոր). Կիւրղ. ի կոյսն.: *Յանհանճար աղանդիցն մաքրէր զԵգիպտոս. ՃՃ.: *Յաղանդից հերձուածողաց. Մծբ. ՟Ա: *Զդիսն ոչ մարթացաք հաճել վասն քրիստոնէից աղանդին: Ի մոլար աղանդէն. Ագաթ.: *Մոլորիցին զկնի նածարեցւոց աղանդին. Եղիշ. ՟Ը: *Վասն մարկիոնաց աղանդին. Եզնիկ.: *Ի չարաչար աղանդաց կործանին խորխորատ. Յհ. իմ. ատ.: *Զմոլար աղանդ ստայօդն թիւր դաւանման դու ցրես. Նար. խչ.: *Նովին դիւական աղանդովն վարեցաւ. Լաստ. ՟Ի՟Գ: Եւ դաս դաս կամ դպրոց աղանդոց եւ աղանդաւորաց. ... *Ամենեքին՝ որ ընդ նմա, եւ աղանդ սադուկեցւոց. Գծ. ՟Ե. 17: *Դէպ եղեւ ինձ տեսանել յաղանդոյ ուսման նոցա օրիորդ մի կոյս. Ագաթ.: *Ի նոյն խարխափ անկեալ եւ աղանդոցն: Ուստի եւ աղանդացն առեալ՝ նովին դանդաչեն: Չհամարին զնոսա (զեպիկուրեանս՝) աղանդս: Որպէս ասեն աղանդքն. Եզնիկ.: Պիտակաբար ԱՂԱՆԴ ասի եւ ճշմարիտ վարդապետութիւնն. ոպ. յն. δόγμα *(Ժխտօղք յարութեան՝) մարդկային խորհրդովք յեղծումն աղանդիս բերեալ յարձակին. Նիւս. կազմ. ՟Ի՟Ը: *Աղանդ վայելչութեան նուագերգութեան. Բրս. սղմ.: ԱՂԱՆԴ, ԱՂԱՆԴՔ. իբր աղանդիք, աղանդինք. կախարդանք. դիւթական հնարք. բժժանք. *Խայտառակիչ կախարդաց, գտիչ աղանդից. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Կախարդ է սա, եւ ընթեռնու զաղանդ ինչ, եւ ոչ շփոթի: Աղանդիւք եւ դիւթութեամբ. Վրք. հց. ՟Ը: *Ողջացոյց աղանդօք. ՃՃ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՂԱՆԴ" в других словарях:

  • ՀԵՐՁՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 14c գ. σχίσμα schisma, scissura, fissio, dissidium, discordia, ruptio unionis. Հերձումն. պատառումն. եւ առաւել նմանութեամբ՝ Բաժանումն մտաց եւ անձանց. որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐՄՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0229 Chronological Sequence: 8c, 13c, 14c գ. μετενσωμάτωσις animarum translatio vel migratio ab uno corpore in aliud. որ եւ ՀՈԳԵՓՈԽՈՒԹԻՒՆ. այսինքն աղանդ փոփոխման հոգւոց ʼի մարմնոց ʼի մարմինս. *Յաղագս մարմնափոխութեանն առասպելաբանեն: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆԴԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date գ. որ եւ ԱՂԱՆԴՈՒԹԻՒՆ, ԱՂԱՆԴ. Մոլորութիւն. խաբէութիւն. եւ կախարդութիւն. գործ դիւթական. ... *Յամենայն դիւական աղանդաւորութենէ ʼի բաց կալ: Աղանդաւորութեան եւ կախարդութեան տաս զսքանչելիսն: Յաճախեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂԱՆԴ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 10c, 14c ա. Ուր չկայցէ աղանդ ինչ. անմոլար. անսխալ. ուղիղ. *Անաղանդ արուեստ բարձրութեան. Նար. ՂԲ: *Փոքր ինչ ʼի սերտ եւ յանաղանդ հաւատոյ՝ բազում հրաշս կարէ գործել. Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԵՂԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Նոյն ընդ վ.(=ԱՆԳԵՂԵԱՅ) ἁκαλλής deformis *Անգեղեցիկ եւ անսուրբ: Սուտանուն աստուածոցն անգեղեցիկ բազմութիւնն: Խոյս տան որպէս յանգեղեցկէ ʼի յանդիման առակելոյն. Մեկն. ղեւտ.: *Զիա՛րդ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱՆԻՄ — ( ) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c կ. Նոյն ընդ Անկանիլ. զոր օրինակ. *Ընդ արկանել ցօղոյն շուրջ զբնակաւն. Ել. ՟Ժ՟Զ 16: *Ամենայն մարմինդ քո արկանիցի ʼի գեհեն. Մտթ. ՟Ե 30: *Որ ընդ տեսլեամբ ականս արկանին. Վեցօր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԻ — (ծւոյ, ծեաւ կամ ծւով, ծեաց կամ ծուոց, ծեօք կամ ծւովք.) NBH 1 0576 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ἑργαλεῖον , ὅργανον, σκεῦος եւն. instrumentum Սպաս կամ անօթ կամ կազմած՝ սատար գործելոյ իբրեւ որով. բնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒԱՊԱՇՏ — (ի, աց.) NBH 1 0628 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c, 13c ա. Պաշտօնեայ դիւի, եւ դից. *Ուստի յանդիմանեալ կշտամբին, թէ եւ նոքա դիւապաշտք են: Որո՞վք երեսօք զդիւապաշտսն հալածիցեն. Եզնիկ.: *Եղեալ դիցն երկրպագուք, ոչ միայն տարրապաշտք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0894 Chronological Sequence: Unknown date գ. լուացոմն. եւ Լուացօղն գոլ. *Աղանդ եբենացւոցն, որք զջուրն՝ աստուած պաշտեն յաղագս լուացութեան. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԼԵՄ — (եցի.) NBH 1 0946 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ն. ἑκριζόω eradico ἑκτίλλω, ἑκσπάω, ἑξολεθρεύω ev ello, extraho, extermino. (արմատն է Խիլ. որ եւ արաբ. քէլ, քէր.) Ի բաց կորզել արմատաքի զբոյսս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»