ԱՐԳԵԼԱՆ

ԱՐԳԵԼԱՆ
(ի, աց.) NBH 1-0344 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. ἁπόκλεισμα, συγκλεισμός, ἅρκτη claustrum, clausura, carcer որ եւ ԱՐԳԵԼԱՆՈՑ, ԱՐԳԵԼԱՐԱՆ, ԱՐԳԵԼ. Տեղի արգելեալ եւ փակեալ կալոյ. փակարան. բանտ. ... *Տացես զնոսա յարգելան ʼի վերնագրանգ. Երեմ. ՟Ի՟Թ 26: *Մինչեւ կատարեսցին աւուրք արգելանին քո. Եզեկ. ՟Դ 8: *Ամենայն հարսանաց եղեն արգելանք սգոյ սրսկապանք իւրեանց: Ելին նոքա յարգելանէ անտի. ՟Ա. Մակ. ՟Ա 28: ՟Զ 21: *Իբրեւ յարգելան տաճարին զգուշութեամբ պահպանեցեալք: Որդի արձակեալ յարգելանէս (ʼի մարմնոյ): Տո՛ւր ինձ ապրել ʼի խաւարին արգելանէ. (ʼի փորոյ կիտին). Փիլ.: *Արգելանաց անլուսից. Ագաթ.: *Նովին կապանօք անցուցին ʼի տեզիս արգելանին: Այրէին զամուրս արգելանաց նոցա. Եղիշ. ՟Բ. ՟Գ: *Որպէս արգելանաւ փակեալ ոգւոցն ʼի մարմինսն դարձ, եւ մարմնոցն յարութիւն. Խոսր. պտրգ.: *Անկանի ʼի դառն արգելան. Համամ առակ.: *Ոչ արգելանաւ կապանաց ըստ մահապարտացն տարագրեցեր: Անել արգելան: Կապեալ ʼի պահեստ դառն արգելանի. Նար. ՟Ե. ՟Ը. ՟Ի՟Զ: *Թռչուն այնչափ է մեր, մինչ ʼի պահեստ արգելանին կայ. Լմբ. սղ.: ԱՐԳԵԼԱՆ (2-1046) որպէս Արգելք. խափան. Այսմ լուսոյ՝ որ գիշերաւ ծածկի, եւ արգելանաւ շինուածոցս. Ղեւոնդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՐԳԵԼԱՆ" в других словарях:

  • ԲԱՆՏ — (ի, ից.) NBH 1 437 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c գ. ԲԱՆՏ գրի եւ ԲԱՆԴ՝ նովին հնչմամբ. (իբր հյ. պահանդ. կամ պրս. պէնտ այսինքն կապ, կապանք.) φυλακή custodia (որ են Պահ.) carcer (լծ. գառագեղ.) εἰρκτή (արգելան.) ὁχύρωμα (ամուր), եւ այլն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՆԴ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՄԵՆԱԲԱՆԴ կամ ԱՄԵՆԱԲԱՆՏ. Բանտ դժնդակ քան զամենայն. արգելան ամենայն արդարոց, կամ մեղաւորաց. եւ գերեզման հասարակաց. *Որ ʼի բանտէն Հերոդիայ յամենաբանդն դժոխոց անկեալ կայր. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵԼ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԵԼ որ եւ ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ. ἁνέξοδος nullum habens exitum Որոյ չիք ելք. ուստի ոչ լինի ելանել. անզերծանելի. չելլալու. ... *Փակեաց յանել գառագեղն. եւ յիրաւի ասացի անել եւ ամուր, քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԱՒԻՂ — ( ) NBH 1 0214 Chronological Sequence: 10c ա. Որ չիք շաւիղ գնացից. անել. *Անշաւիղ արգելան ինձ պատրաստեսցէ. Նար. ՟Կ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓԱԽՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: 6c գ. Չկարելն փախչել. արգելան անել. *Փախչել թուլացուցանէ՝ փակելով զփախուստն յանփախստութիւն. Փիլ. յովն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼ — ( ) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c ա.գ. (լծ. հյ. առ՝գելում. լտ. ա՛րչէօ. յն. ի՛րղօ. գօլիօ.) κώλυμα, κωλύτικον obstaculum, impedimentum Խափան, կամ խափանարար եւ խափանումն. արգելք ... Զի՞նչ է քեզ արգել՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼԱՆԻՄ — (գելայ, գելի՛ր.) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c Կր. բայիս Արգելուլ, ըստ ամենայն առման: *Յորժամ ծագեսցէ նշոյլ առաքինութեան, արգելանի ներհական բնուեան լինելութիւն: Մի՛ յաղագս առ իս մտերմութեան, իբրու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Unknown date, 10c Տ. ԱՐԳԵԼԱՆ. *Ի վերայ համբերութեան նոցա, որք յարգելանոցին են: Շինեաց իւր արգելանոց նեղ: Էջ յարգելանոցէն իւրմէ. Վրք. հց. ՟Բ. ՟Ի՟Զ: *Այրէին զամուրս արգելանոցաց նոցա. Կաղանկտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼԱՇՈՒՆՉ — ( ) NBH 1 0344 Chronological Sequence: 12c ա. Շնչարգել. ոյր շունչն արգելան. կամ արգելումն շնչոյ. Վստկ. ՟Յ՟Լ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c Տ. ԱՐԳԵԼԱՆ. *Կրեցի բանտս եւ գելաբանս, եւ արգելարանս ʼի խաւարաչտին տեղւոջ. Յհ. կթ.: *Ոմանք ʼի կապանս եւ ʼի խորին արգելարանս փակեալս. Իգն.: *Եկաց պօղոս զամս երկու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»