ԱՐԴԱՐԱԿ

ԱՐԴԱՐԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0346 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. δίκαιος justus, aequus, aequalis Արդար եւ արդակ. այսինքն ուղիղ. հարթ. դիւր. օրինաւոր. կարդաւոր. զուգակշիռ. իրաւացի. եւ անմեղ. Տե՛ս ԱՐԴԱՐ, ըստ որում ասի զիրաց. շիտակ. ... *Զորս հաստատեաց կացոյց բնութիւնս արդարակ քաննով զուգօրդութեան. Փիլ. ել. ՟Ա 1: *Արդարակ ճանապարհ. Յհ. իմ. ատ.: *Յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ: Արդարակ հարթութիւն. Պիտ.: եւ եւս անդ. *Արդարակ հատուցումն, կամ վարկ, կշիռ, տուդանք, իրաւունք, մատակարարութիւն, գործքʼʼ: Եւ ʼի խօսելն ʼի բերանոյ աբելի. *Առ ʼի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս. անդ: *Զարդարակս նմա եւ զարժանաւոր պատիւ եւ պաշտօն՝ արածոց եւ պատկերաց անշնչից նուիրելով. Սարկ. հանգ.: գ. ԱՐԴԱՐԱԿ. գ. τὸ δίκαιον, δικαίωμα justum, jus, justitia Որ ինչ է արդարացի. եւ Իրաւունք. պարտք. արդարութիւն. հատուցումն արդար. հագգ. *(Աշակերտքն՝ ուսուցչաց) զպատմողի եւ հօր մատոցանեն զարդարակ: Ադահութիւն աւելաստացութեան՝ վտարել զեղբօրն զարդարակս: (Երկրորդ տախտակն ՟Ժ պատուիրանաց) ունի յինքեան զառ ʼի մարդիկ արդարակս: Ոմանք ոչինչ արտաքոյ քան առ մարդիկ արդարակացն՝ բարի ինչ կարծեցին գոլ. Փիլ.: *Իսկ ղովտ նոյնպէս եւ զօտարսիրութեանն լնոյր կանոն՝ երկրպագելովն, եւ ոչ զպաշտելոյ ուրուք հատուցանէր արդարակս. Սարկ. պատկ.: ԱՐԴԱՐԱԿՔ. (2-1046) իբր Արդարութիւն. *Ի սմանէ միւս բուսեալ բարի ոստ՝ որ է մարդասիրութիւն, իրաւացեաւն առ նմանն պահիլ զարդարակսն. Անյաղթ հց. իմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՐԴԱՐԱԿ" в других словарях:

  • ԲԱԶՄԱՀՈՍ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c ա. ԲԱԶՄԱՀՈՍ ԲԱԶՄԱՀՈՍԱՆ. Յորդահոս. յորդ. յորդեալ. յաճախեալ. *Ալէկոծի (ծով) ... առ ʼի յնդունումն արդարակ բազմահոս արեանս. Պիտ.: *Բազմահոս կեղտ, կամ ախտ. Սկեւռ. աղ.: *Բազմահոսանքն բանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՀՈՍԱՆ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c ա. ԲԱԶՄԱՀՈՍ ԲԱԶՄԱՀՈՍԱՆ. Յորդահոս. յորդ. յորդեալ. յաճախեալ. *Ալէկոծի (ծով) ... առ ʼի յնդունումն արդարակ բազմահոս արեանս. Պիտ.: *Բազմահոս կեղտ, կամ ախտ. Սկեւռ. աղ.: *Բազմահոսանքն բանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0745 Chronological Sequence: Unknown date, 6c մ.նխ. Զո՛յգ, այսինքն հաւասարապէս. միօրինակ. նոյնպէս. եւ նման. *Զուգաբար զերկուս ասացեալ մասունսն գումարեալս ʼի մի վայր իմասցի. Փիլ. լին.: *Առ ʼի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳՕՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: 6c գ. ԶՈՒԳՕՐՈՒԹԻՒՆ ἱσημερία aequinoctium որ գրի եւ ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. հասարակօրութիւն, հասարակաւորութիւն. այն է Հասարակած. ըստ յն. հաւասարօրութիւն, եւ ըստ լտ. գիշերահաւասար. գիշեր ցօրեկ հաւասար եղած օրը. ... ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0061 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. ὀμαλισμός complanatio, aequalitas Հարթ գոլն. տափարակութիւն, եւ Հաւասարութիւն. զուգակշռութիւն. միաբանութիւն. ուղղութիւն. եւ Մեղմութիւն. ցածութիւն. Տե՛ս եւ ՀԱՐԹԱՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹՒԻՆ. *Լնուլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԴԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0346 Chronological Sequence: Unknown date ա. Յարդարիչ. բարեկարգիչ. *Երկրորդ տախտակն (՟Ժ. պատգամաց), որ մարդկան է յարդարակ, եւ օժընդակ վայրանկեալ բնութեան սորա է. Տօնակ.: Տե՛ս եւ ԱՐԴԱՐԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԴԱՐՈՒՆ — ( ) NBH 2 0346 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c ա. κόσμιος moderatus, modestus. որ եւ ՅԱՐԴԱՐ. Զարդարուն. բարեկազմ. վայելուչ. ողորկ. հարթ. արդարակ. ճարտար. ... *Ի զգեստս յարդարուն, որ է զարդ խոնարհութեան. Բրս. հց.: *Յարդարուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՄԷՏ — ( ) NBH 2 0404 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ՆԱՄԷՏ կամ ՆԱՅԱՄԷՏ. (որպէս թէ Նամաւէտ կամ նայաւէտ). լծ. եւ յն. ναματώδης, νηρός huidus, riguus. Խոնաւուտ. տամկացեալ. թօնուտ. ջրի. ջրարբի. գէճ. ... *Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՊ — (ոյ, պարապք.) NBH 2 0628 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. σχολή, ἁπραγμοσύνη otium, vacuum tempus, vacatio a negotiis. Անգործութիւն. դադարումն, եւ մինգամայն զբաղումն, ըստ որում դատարկ մնալով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐԿ — (ի, իւ, ից կամ աց.) NBH 2 0795 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 13c գ. բայիւ. τίμησις, κρίσις aestimatio, judicium ψῆφος calculus, sententia. բայիւ καταρίθμω enumero. (լծ. հյ. Փառք, Յարգ. եւ թ. ֆարգ. եւ վէրկի ). Համարումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»