ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ

ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 1-0372 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c ա. τεχνικός artificialis, artificiosus, τεχνίδριον inventiuncula որ եւ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ. Սեպհական արուեստի, արուեստաւոմրի. որ ինչ է ըստ արուեստի. ճարտար. ճարտարուեստ. պաճուճեալ կամ նորագիւտ. ... *Ի վերայ արուեստականացն (զսահմանն) յենթակայէ առնուն, կամ ʼի կատարմանէ. Սահմ. ՟Դ: *Արհեստական ձեւք պսակաց. Նար. առաք.: *Առաքեաց զմովսէս այր հմուտ արհեստական շնորհի՝ քանդել այրել զմեհեանսն. Կաղանկտ.: *Գովելի է նոցա իմաստասիրացն եղանակ բանից իբրեւ զօրաւորս եւ արուեստականս. Իգն.: Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ա: *Հարկ լինի (ըստ հակառակորդաց) արուեստական իմն լինել մեր մեծ խորհուրդս. Առ որս. ՟Ա: ա. գ. ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ. ա. գ. τεχνίτης artifex Արուեստագէտ. արուեստաւոր. ճարտար. *Զերկրագործացն, եւ զարուեստականացն. Ճ. ՟Ա.: *Առ ʼի յարուեստականաց (միում) այսպիսի շնորհ տացի. ՃՃ.: *Քան զգրամատիկոսացն, քան զարուեստականաց. Սեբեր. ՟Դ: *Զարմանագործ արուեստական. Ոսկ. ես.: *Արուեստական եւ քաջահմուտ բժիշկ. Երզն. լուս.: ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ. իբր Առաքինի. հոգեջան. *Աստուածակրօն արուեստականցն բարեգործութիւնք փայլեն յաստուածադիր օրինացն. Կորիւն.: ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ. Չարարուեստ. չարահնար. *Մեքենաւոր եւ արուեստական է ախոյանն մեր. Մծբ. ՟Է: *Ոմն ʼի դժնդակ արուեստականացն. Բրս. թղթ.: ա. գ. ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ. ա. գ. μουσικός, -κή canens եւն. Երաժշտական (գործի կամ նուագ). երաժիշտ, եւ երաժշտութիւն. ... Տե՛ս Ծն. ՟Լ՟Ա. 27: Եզեկ. ՟Ի՟Զ. 13: Դան. ՟Գ. 5. 7. 10. 15.: ՟Ա. Մակ. ՟Թ. 39. 41: Յայտ. ՟Ժ՟Ը. 22: *Զարուեստական տաւղացն նուագարանս. Եւս. քր. ՟Ա: *Ձայն սրնգացն եւ փողոց եւ ամենայն արուեստականաց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4: *Հանգոյն արուեստականացն (յն. նոխնզերգուաց) զթեզանիսն ընդ ձեռսն կարեալ պնդիցէ. Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը: ՁԱՅՆ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆԱՑ. որպէս յն. արմօնի՛ա այսինքն Յարմարութիւն. որ եւ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԻՒՆ. ἀρμονία concertus Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 42: ԱԶԳ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆԱՑ. որպէս յն. սիմֆօնի՛ա. որ եւ ԵՐԳ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ. συμφωνία symphonia Դան. ՟Գ. 10:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ" в других словарях:

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0373 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. τεχνίτης artifiex, opifex Ուօղ եւ գործօղ ո՛ր եւ է արուեստի կամ ճարտարութեան. արուեստագէտ. ձեռագէտ. որ եւ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ասի, եւ ՃԱՐՏԱՐ. արհեստի տէր, վարպետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏ — (ի, իւ կամ աւ, ից, եւ աց.) NBH 1 0371 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԱՐՈՒԵՍՏ τέχνη ars, τέχνημα opus arte confenctum գրի եւ ԱՐՒԵՍՏ, եւ ԱՐՀԵՍՏ. (լծչ լտ. ա՛րս, ա՛րդիս) Ճարտարո. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0372 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c τεχνικώτερος artificiosior, in artis instituto praestantior Առաւել արուեստական. քաջարուեստ. ճարտարարուեստ. *Ափսէք եւ տաշտք, եւ բազմաձեւ արուեստականագոյն նաւակք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0374 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ. *Բանից արուեստողականաց բնաւապէս անփորձ եղեալ. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒԹ — ( ) NBH 1 467 Chronological Sequence: 17c գ. Բառ ռմկ. պարութ. որ առ մեօք յարմարութեամբ ասի եւ ՎԱՌՕԴ. Փոշի արուեստական դիւրավառ ʼի պէտս զինուց. *Ոչ էառ հուր, քանզի բարութն թրջեալ էր ʼի մէջ ջուրց ծովուն եւ տղմոյն: Հրդեհեալ բարութն ʼի վեր էառ զտունն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆՉՈՒՄՆ — (չման.) NBH 1 500 Chronological Sequence: 12c գ. Ձայն կենդանեաց, եւ արուեստական գործեաց. *Առանց սիրոյ՝ հնչումն է պղնձոյ, եւ բնչումն սրնգի. Գր. տղ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԺԻՇՏ — (ժշտի, տաց.) NBH 1 0666 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. μουσικός, μοῦσα musicus Երգիչ ճարտար՝ արուեստական ձայնիւ կամ նուագարանաւ. գուսան. վարպետ բան երգօղ ու լալօղ. ... *Զոր օրինակ քերթողքն ասեն զերաժշտացն պար, զի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0666 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. μουσική musica որ եւ ասի ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՆ. Արհեստ երգոց եւ նուագաց. երաժշտութիւն. քաղցրաձայնութիւն եւ եղանակ արուեստական. ... (ի յն. մուսիքի՛). *Երաժշտականութիւն՝ ուրումն մակացութիւն ասի. Արիստ. որակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՆԳ — (ոյ, ոց. եւ ի, աց.) NBH 1 0669 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. χρῶμα, χρόα color βαφή tinctura Գոյն զարդարիչ բնական, եւ մանաւանդ արուեստական, որպէս ներկ, նարօտ. ... *Կապուտ երանգոցն սիսարայ. Դատ. ՟Ե. 30: *Ի ձեռն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՐՄԱՆԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0721 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 13c, 14c ա. θαυματουργός, θαυματοποιός qui miracula edit, vel agit mira, mirabilis Սքանչելագործ. հրաշագործօղ. *Մեծ է, բայց ո՛չ ըստ զարմանագործին. Սեբեր. ՟Ը: *Տէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»