ԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0374 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ԱՐՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՐՒՈՒԹԻՒՆ. (լծ. եւ յն. արէդի) ἁρετή virtus, ἁνδρία virilitas, fortitudo Արիութիւն. կորուվութիւն. քաջութիւն. եւ որպէս ընդհանուր կամ մասնաւոր առաքինութիւն. կտրճութիւն. ... *Վաստակ նորա իմաստութեամ եւգիտութեամբ եւ արութեամբ. Ժղ. ՟Բ. 21: եւս եւ ՟Դ. 4: ՟Ե. 10: *Զարդարութիւն եւ զարւութիւն (կամ զարութիւն). Իմ. ՟Ը. 7: *Խորհականութիւն եւ ողջախորհութիւն, արութիւն եւ արդարութիւն: Եզերացեալ է խոհականութիւն առնելեօքն, իսկ արութիւնն համբերելեօքն. Փիլ. այլաբ.: *Արութեամբ ինչ չեմ լաւ քան զեղբարսն իմ: Ոչ խառնեսցուք զանուն վատութեան մերոյ ընդ արութիւնս քաջութեան. ՟Ա մկ. ՟Ժ՟Գ. 5: ՟Թ. 10: *Բազում գործս արւութեան ցուցեալ. Ագաթ.: *Որ ʼի նմայն աճելոց էին արութիւնք. Խոր. ՟Բ. 7: *Զմարտից եւ զպատերազմաց արութիւսն. Կորիւն.: *Արութիւնս կատարել կամ ցուցանել. Եղիշ. ՟Ե: Յհ. կթ.: *Խրախուսեն յոգի արութեամբ. Նար. ՟Ղ՟Բ: *Զտարացոյց արւութեանն ի ձեզ տպաւորելով. ՃՃ.: *Զբարիսն անկեալս ʼի մեզ հոգւոյ արութիւս. Նար. ՟Ի՟Թ: որպէս եւ ʼի հին ձեռ. կամ թարգ. հարանց վարուց ստէպ դնի Արութիւն, իբրու Առաքինութիւն, ըստ հոմաձայնութեան յունին: ԱՐՈՒԹԻՒՆ. որպէս Այրութիւն, այսինքն այրական կամ արուական եւ կամ արական բնութիւն. ... *Արութիւն կամ իգութիւն իցէ նորա. Եզնիկ.: *Ի մէջ հրեշտակացն չերեւի արութիւն եւ իգութիւն. Բրսղ. մրկ.: Կամ Երիտասարդութիւն. արբունք. *Ի զարգանալ արութեան հասակին ʼի հնգետասանին ամաց լրումն. Շ. ընդհանր.: Եւ զի՞նչ է արութիւնն այն՝ յոր ել ʼի տղայութենէն. Լմբ. սղ.: *Յառաջին տիոցն՝ յորժամ յարութիւն հասին, չարեացն եւեթ զհետ էին. Ոսկ. ես.: ԱՐՈՒԹԻՒՆ. Արական կամ առնի անգամք. *Յանդամս ծածուկս եւ յարւութիւնս նորա տանջանս անողորմս հասուցանէին: Զծածուկ տրւութիւնս կապեալ սամտեօք. Յհ. կթ.: *Սրեցին երկայնագոյն եղէգն, եւ արկին ʼի յարութիւն իներքին անգամոցն. Ճ. ՟Ա.: ԱՐՈՒԹԻՒՆ. γονόρρεια, -υα, κοίτη seminis profluvium, cubile Գիջութիւն կամ սերմն առն. Ղեւտ. ՟Ժ՟Ե. 16=18: ՟Ժ՟Ը. 20. 23: ՟Ժ՟Թ. 20: ՟Ի՟Բ. 4: Թուոց. ՟Ե. 13. 20: *Եթէ արութիւնք թորեսցեն ʼի տէրունական սեղանն. Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա: *Խաղտեալ զամանցանկութեանն՝ տայ հեղուլ ʼի բաց զարութիւնսն. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԻԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0845 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 14c գ. θηλύτης feminea natura Բնութիւն իգաց. կանացի բարք. *Զմիտսն իգութեան առնապէս վառեալ. ՟Բ. Մակ. ՟Է. 21. յն. զիգական միտսն: *Ոչ ... պարտ է հաւատալ՝ թէ արութիւն կամ իգութիւն գուցէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳԱՀԱՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0114 Chronological Sequence: 6c ա. Զոր չէ մարթ արգահատել. անողոքելի. անխնայ. խօսք չեկող, անգութ. ... *Այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս անարգահատելի ձեւով՝ արութիւն է. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0179 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԵԼԻ Տ. ԱՆՀԱՄԵՄԱՏ. ἁσύγκριτος *Անհամեմատական զօրութիւնն Աստուծոյ: Դու միայն ես անհամեմատական, որ ոչ զոք ունիս ընդ քեզ զովօղ կամ ընկերակից. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽՈՅԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: 10c գ. ԱՇԽՈՅԺՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՇԽՈՒԺՈՒԹԻՒՆ Արութիւն. արիութիւն. կտրճութիւն. ... *Քամահեաց զհասակաւն, ոչ գիտացեալ զհոգւոյն աշխոյժութիւն. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽՈՒԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: 10c գ. ԱՇԽՈՅԺՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՇԽՈՒԺՈՒԹԻՒՆ Արութիւն. արիութիւն. կտրճութիւն. ... *Քամահեաց զհասակաւն, ոչ գիտացեալ զհոգւոյն աշխոյժութիւն. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0297 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ὐπερβολή, ἑξοχή exsuperatio, excelsus, excellentia, eminentia, praestantia Զանցումն ըստ չափ. առաւելութիւն. գերազանցումն ըստ չափ. առաւելութիւն. գերազանցութիւն. չափազանցութիւն, շատութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 14c գ. ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ ἁρετή virtus որ եւ ՔԱՋՈՒԹԻՒՆ ասի. որպէս Արիութիւն. արութիւն. ժրութիւն. աջողակութիւն յառաքինի գործս ըստ մարմնոյ եւ ըստ հոգւոյ. գործ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Early classical գ. ἁνδρεία virilitas Արութիւն, արիութիւն. առաքինութիւն. *Յետ այսր յայլ առնութիւն, եւ յայնմանէ ʼի միւս զօրութիւն. Ոսկ. եբր. ՟Ի՟Դ: *Մենամարտիկ երկպատական առնութեան. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՔԱՋԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0341 Chronological Sequence: 6c չ. ԱՐԱՔԱՋԱՆԱԼ. Արի եւ քաջ լինել. այր լինել. արիանալ. զօրանալ. *Ունելն արութիւն, որ հասարակագոյն ասասցի արարքաջանալ. Փիլ. ել. ՟Բ 112 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0358 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἁνδρεία fortitudo, γενναιότης enerositas որ գրի եւ ԱՐՒՈՒԹԻՒՆ, ԱՐՈՒԹԻՒՆ. (քանզի եւ ըստ յն. է այրութիւն). Քաջասրտութիւն. անվեհեր ոգի. ... *Յաղագս արիութեան եւ զանգիտութեան: Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»