ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0301 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 14c գ. ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ ἁρετή virtus որ եւ ՔԱՋՈՒԹԻՒՆ ասի. որպէս Արիութիւն. արութիւն. ժրութիւն. աջողակութիւն յառաքինի գործս ըստ մարմնոյ եւ ըստ հոգւոյ. գործ արդիւնական. բարեգործութիւն. մեծագործութիւն. բարեպաշտութիւն. լաւութիւն. արարք գովելի առաջի աստուծոյ եւ մարդկան. ... *Առաքինութեան նշանակ ոչ կարացաք ցուցանել: Եթէ զարդարութիւն ոք սիրէ, վաստակք նորա առաքինութիւնք են. Իմ. ՟Ե. 13: ՟Ը. 7: *Յետ այսր ամենայնի առաքինութեանց յովսիայ. ՟Ա. Եզր. ՟Ա. 25. 33: *Համբերել ճգնութեանցն առաքինութեամբ: Ըստ մարտի նոցա առաքինութեամբ. Ագաթ.: *Զանձանց առաքինութիւնս՝ կանոն աշակերտելոցն դնել. Կորիւն.: *Մայր իմաստասիրութեան՝ առաքինութիւն է. վասն զի ʼի ձեռն առաքինութեան ստանամք զիմաստասիրութիւն. Որ ըստ առաքինութեան կեայ, ոչ տրտմի. Սահմ. ՟Ը: *Երկոքումբք կազմի առաքինութիւն՝ եւ աստուծոյ տալովն, եւ մեր ջանալովն: Սիրելն զառաքինութիւն՝ զանձն է սիրիել. Խոսր.: *Առաքինութիւն՝ ունակութիւն նախայօժարական՝ գործաւորական բարւոյ. Ոսկիփոր.: *Արդարն եւ սուրբն առաքինութիւնք բարու են: Պա՛րտ է զիւրաքանչիւր մասն հոգւոյ իւրականն զարդարիլ առաքինութեամբ. Սահմ. ՟Ժ: *Զառաքինութեանն զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբք պղատոն ասաց բուսանիլ. Պիտ.: *Ըստ միոյ միոյ առաքինութեան եւ պսակքն փառաց եւ գովութեան յօրինին. Յճխ. ՟Ժ՟Ը: Տե՛ս ճոխագոյն՝ Արիստ. առաք.: Գր. հր.: Առաք. Մոլ.: ըստ իմաստասիրաց եւ աստուածաբանից: ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ. πολίτευμα conversatio որպէս Քաղաքավարութիւն, իմա՛ ընտիր քաղաքականութիւն, կամ կենակցութիւն. *Այլ մեր առաքինութիւն յերկինս է. Փիլիպ. ՟Գ. 20: *Ամենեցուն մի է բարձրագունիցն՝ գաւառ, վերին երուսաղէմ, յոր ամբարեմք զառաքինութիւնսն. Առ որս. ՟Ը: ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ. Լաւութիւն ո՛ր եւ է իրաց. կատարելութիւն. աղէկութիւն. *Առաքինութիւն ձիթենւոյս. Պիտ.: *Առաքինութիւն սահմանի ասացաք գոլ զանդրադարձիլն ʼի սահմանելին. Անյաղթ պորփ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆՄՈՌԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0205 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Չմոռանալն. անմոռաց յիշատակաութիւն. *Ճշմարտութիւն է առաքինութիւն ըստ անմոռացութեան. վասն զի արժանի է յիշատակի առաքինութիւն. Փիլ. լին.: *Միթէ զմտացդ անմոռացութիւն ո՞չ յիշիցէք. Եղիշ. ՟Գ: եւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0348 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. δικαιοσύνη, δικαίωμα justitia, aequitas Արդարն գոլ եւ Գործ արդարոյ. որպէս երբ. խագ, այսինքն իրաւունք. եւ որպէս ձատէգ, ձատագա, այսինքն արդարգործութիւն. բարեգործութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0358 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἁνδρεία fortitudo, γενναιότης enerositas որ գրի եւ ԱՐՒՈՒԹԻՒՆ, ԱՐՈՒԹԻՒՆ. (քանզի եւ ըստ յն. է այրութիւն). Քաջասրտութիւն. անվեհեր ոգի. ... *Յաղագս արիութեան եւ զանգիտութեան: Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0374 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ԱՐՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՐՒՈՒԹԻՒՆ. (լծ. եւ յն. արէդի) ἁρετή virtus, ἁνδρία virilitas, fortitudo Արիութիւն. կորուվութիւն. քաջութիւն. եւ որպէս ընդհանուր կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0574 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. որ եւ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ. πρακτικός practicus, effectivus Որ ինչ լինի կամ պարտի լինել գործով, եւ ոչ լոկ բանիւ կամ մտօք. ... *Քաջ կենացն գործականին եւ տեսականին: Ոմանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԻԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0577 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 12c, 13c ա. ὁργανικός organicus, instrumentalis Իբր Գործիքական, եւ գործարանական, մեքենական. *Կայր ʼի սպասու օրապահացն հանդերձ գործիական տանջանարանօքն. Եղիշ. ՟Ը: *Գործիական, որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՒ — ( ) NBH 1 0704 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c Շաղկապ καί, δέ, τε et, autem, que, ve, atque Շաղկապ զօդիչ ամենայն բառից եւ բանից ընդ միմեանս՝ ջոկաման ասացեալ, այսինքն ի մի մանօղ զջոկս ձայնից: Արմատն է ւ. յորմէ ռմկ. ու. վէ, վ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0839 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. καρτέρησις, καρτερία tolerantia, patientia, constantia. Ժուժկալելն. ժոյժ. տոկ. համբերութիւն. պնդութիւն. արութիւն. . *Զօրացո՛ զիս ʼի ժուժկալութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՀՈԳՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0237 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c գ. ՄԵԾԱՀՈԳՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԵԾԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ. μεγαλοψυχία magnanimitas. իբր Մեծահոգիութիւն. մեծանձնութիւն. մեծախրհրդութիւն. *Առաքինութիւն բոլոր անձինն, արդարուըիւն, եւ ազատականութիւնն, եւ մեծահոգողութիւնն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0237 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c գ. ՄԵԾԱՀՈԳՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԵԾԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ. μεγαλοψυχία magnanimitas. իբր Մեծահոգիութիւն. մեծանձնութիւն. մեծախրհրդութիւն. *Առաքինութիւն բոլոր անձինն, արդարուըիւն, եւ ազատականութիւնն, եւ մեծահոգողութիւնն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»