ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0348 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. δικαιοσύνη, δικαίωμα justitia, aequitas Արդարն գոլ եւ Գործ արդարոյ. որպէս երբ. խագ, այսինքն իրաւունք. եւ որպէս ձատէգ, ձատագա, այսինքն արդարգործութիւն. բարեգործութիւն. *Արդարութիւն տեառն ուղիղ է: Ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո: Միոյն արդարութեամբն յամենայն մարդիկ արդարութիւն կենաց: Դատեցարո՛ւք արդարութեամբ ʼի մէջ առն եւ եղբօր իւրոյ: Որ դնայ արդարութեամբ, գտցէ օգնականութիւն: Արդարութեամբ եւ ամբծութեամբ: Համարեցաւ նմա յարդարութիւն: Յորժամ դարձցի արդարն յարդարութեանց իւրոց, եւ արասցէ յանցանս, եւ այլն: Ապա ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ, որպէս առանձին առաքինութիւն՝ է Հաւասարութիւն իրաւանց. *Ճշմարիտ արդարութիւն յամենայնի կազմ կայ, հարթ հաւասար. վասն այնորիկ արդարութիւն անուանի. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Դ: *Արտաքինքն սահման եդին արդարութեան. եթէ ոք զինչս բաժանէ հաւասարութեամբ ըստ չափոյ պիտոյից ընդունողացն, արդար ասի. Շ. մտթ.: *Արդարութիւն է հասարակութեան բաշխօղ ըստ արժանաւորութեան՝ ոչ միայն յարտաքին իրաւունս եւ ʼի դատաստանս, այլեւ յանձինս մեր. Շ. ՟ա. յհ. ՟Խ՟Է: *Ես եւ արդարութիւն ուխտապահութեան ʼի միասին կռուեմք. Փարպ.: Այլ որպէս հանրական առաքինութիւն՝ է Ուղղուի, եւ ամենայն գործ բարի. *Արդարութեան անուն մի է, բայց զամենայն պարունակէ յինքեան զմասունս բարեաց: Ամենայն բարեաց անուն արդարութիւնս. Շ. ընդհանր. եւ Շ. մտթ.: *Արդարութիւն առաւելագոյն է քան զայլ առաքինութիւնս. որպէս թափանցեալ ընդ այլսն, եւ զբարեկարգութիւն նոցա պահեալ. Սահմ. ՟Ժ: *Բերեալ զգործս վաստակից արդարութեանցն. Ագաթ.: *Արդարութիւն իմ նուազեալ, մեզանքն յայտնեցեալ: Ի չարագործութենէ յարդարութիւն. Նար. ՟Դ. ՟Ժ՟Ա: Տե՛ս եւ Եզեկ. ՟Գ 20: ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ. δικαίωσις justificatio Արդարացուցանելն, կամ արդարացուցիչ. եւ Արդարանալն. մաքրութիւն. սրբութիւն. *Միոյն արդարութեամբն յամենայն մարդիկ արդարութիւն կենաց. Հռ. ՟Ե 18: որ ʼի ՟Դ 25. թարգմանի, *Վասն զմեզ արդարացուցանելոյʼʼ: *Ի քէն է քաւութիւն, եւ ʼի հրամանաց քոց արդարութիւն: Զարդարութիւնն քո մեզ շնորհեցեր: Արդարութիւն թլփաթութեանն. Նար. ՟Թ. ՟Կ՟Գ. եւ Նար. խչ.: *Յորմէ եւ զպարգեւ արդարութեանն ʼի մեղաց ընկալաւ. Լմբ. սղ.: ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ. Ճշմարտութիւն. ստուգութիւն. հաւաստիք. *Եւ ոչ մի շաւիղ կամ ցուցումն գոյ յասացեալսդ, որ զարդարութիւն ակնարկէ. Խոր. ՟Ա 21: *Արդարութեամբ զիրսն եւ ցուցանել՝ ʼի մեծ թագաւորէն երկնչէր. Եղիշ. ՟Զ: ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ. Զուգահաւասարութիւն ո՛ր եւ է իրաց. *Ի յարդարութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ միմեանս. Պիտ.: *Զլեառն արարատեան ʼի կէտ ամբարձման նժարի միոյ արդարութեան միջնորդ կացուցից. Նար. ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0513 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 11c, 12c գ. σωφροσύνη sobrietas, prudentia, sapientia եւ temperantia, castitas. Ողջախոհն գոլ (ըստ ամենայն առման), որպէս Զգօնութիւն. զգաստութիւն. ողջմտութիւն. *Սովով եւ նուազութեամբ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0346 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. δίκαιος justus, aequus, aequalis Արդար եւ արդակ. այսինքն ուղիղ. հարթ. դիւր. օրինաւոր. կարդաւոր. զուգակշիռ. իրաւացի. եւ անմեղ. Տե՛ս ԱՐԴԱՐ, ըստ որում ասի զիրաց. շիտակ. ... *Զորս հաստատեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԺԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0357 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ἁξιότης, ἁξία dignitas, dignatio Արժանաւորն գոլ. արժանի գտանիլն. իրաւացի արժանիք, եւ արդիւնք վաստակոց. որպէս եւ Լաւութիւն իրաց. ... *Արդարութիւն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱՒՈՒՆՔ — (ւանց, ւամբք.) NBH 1 0872 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c, 14c գ. δικαίωμα, δίκη, δικαίωσις , κρίμα jus, justitia. (ʼի ձայնէս Իրաւ, որոյ արմատն է Իր. ընդ որում լծ. լտ. Եու՛ս, եուրիս. եւ արաբ. շէրի. որպէս եւ իռս է իրաւունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0184 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ἁλήθεια veritas, certitudo. Ճշմարիտն գոլ. ստուգութիւն. իսկութիւն. բան եւ գործ անսուտ՝ աներկբայ՝ անկեղծ՝ աննենգ. ուղղութիւն. իրաւունք. արդարութիւն. եւ Կանոն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԱՀԱՍ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Early classical ա. Այսպիսի օրինակաւ հասեալ՝ այս ինքն վիճակեալ, տուեալ. *Յայսպիսահաս կերակրոց ամենայնէ ո՛չ մեղք գոն, եւ ո՛չ արդարութիւն. Մծբ. ԺԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c Տ. ԱՆԱՉԱՌՈՒԹԻՒՆ. *Ո՞ւր արդարութիւն իցէ, ո՞ւր անակնառութիւն. Ոսկ. ՟ա. թես.: *Տե՛ս եւ զաւետարանչին անակնառութիւն, որ ոչ խորշեցաւ ʼի պատմելոյն. Նանայ.: *Դատ առնել իրաւամբք՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՌԻԿ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 13c ա. ԱՆԱՌԻԿ որ եւ ԱՆԱՌ. ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis Զոր չէ մարթ առնուլ պատերազմաւ. անմարտնչելի. անվանելի. ամենայնիւ ամրացեալ. ... *Ամրական անառիկ միտք. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՀ — (ի, ից.) NBH 1 0199 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁθάνατος immortalis, ἁκήρατος incorruptus Որում ոչ տիրէ մահ. որ ոչն մեռանի. միշտ կենդանի. մշտնջենաւոր. տիրապէս ասի զԱստուծոյ, եւ զհոգւոյ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»