ԱՐՏԱՍՈՒՔ

ԱՐՏԱՍՈՒՔ
(սուաց.) NBH 1-0379 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. δάκρυ, δάκρυον lacryma Շիթք աղի եւ ջերմ ջրոյ ցօղեալ յաչաց՝ ʼի նշանակ սգոյ, առ ճնշելոյ սրտին ʼի ցաւոց, է՛ զի եւ յուրախութենէ. արցունք. ... *Տեսի զարտասուս քո: Արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի: Եղեն արտասուք իմ ինձ կերակուր: Հաց արտասուաց: Զաչս իմ յարտասուաց: Արտասուք զրպարտելոցն: Աղբիւրս արտասուաց: Իջուսցեն աչք ձեր արտասուս: Իջուցէ՛ք ընդ աչս ձեր արտասուս: Արտասուք իւր ʼի վերայ ծնօտից իւրոց. եւ այլն: *Արտասուօք յարտասուացն փախչիցիք. Ածաբ. աղքատ.: *Ի զայրագին սրտէ բղխեն արտասուս. Մամբր.: *Հեղել արտասուաց վտակս. Փարպ.: *աշխարհս մեր ծովացաւ արտասուօք. Յհ. կթ.: *Արտասուաց բղխմունք: Հեղեղք արտասուաց: Արեան արտասուս երկնեաց. Նար.: *Ի սաստիկ տառապանացն եւ ʼի սգաւորութենէնն առուք երակացն զջուրն որ զսրտիւն՝ յաչսն ʼի վեր տայցեն, եւ այն կաթիլք արտասուք անուանին. Սարգ. յկ. ՟Թ: *Ոչ միայն տրտմութեան է պտուղ արտասուք, այլ մաքուրն նորա եւ առաւելն ուրախութեան. Լմբ. սղ.: *Արեան արտասուս իջուցանէր. Ոսկիփոր.: *Թէպէտեւ զյորդանանն գետ բոլորովին յարտասուս աչաց իւրոց եհեղ, ոչ բաւական համարի. Կլիմաք.: ԱՐՏԱՍՈՒՍ ԱՐԿԱՆԵԼ. իբր իջուցանել. δακρύω lacrymor *Զդիւահարն յորժամ տեսանեմք, արտասուս արկանեմք. Ոսկ. ՟Ա. 18: ՅԱՐՏԱՍՈՒՍ ՀԱՐԿԱՆԻԼ, կամ ԼԻՆԵԼ, կամ ՑՆԴԵԼ, է Արտասուել. լալ: Խոր. ՟Գ. 6: Եղիշ. ՟Գ: Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ. եւ այն. Տե՛ս եւ ՑՆԴԻԼ: Իսկ ԱՐՏԱՍՈՒ, սուի, ուէ. եզակի՝ առ քերթողս եւեթ վարի. *Դժոխք պարտեցաւ, ապականութիւն լուծաւ. ըստ այսմ իսկ երկաքանչիւրքն կորեան յարհաըւէ (քրիստոսի). Գանձրն.: Այլ յասելն, *Ապաշխարութեան արտասուս աւազան լինիʼʼ. իմա՛, արտասուք:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՐՏԱՍՈՒՔ" в других словарях:

  • ԾՆՕՏ — (ից, ից.) NBH 1 1023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 14c գ. σιαγών, γνάθος maxilla, mala, gena, mentum. ծամելիքն ողջոյն, ներքոյ եւ արտաքոյ. ոսկրն ատամնաշար, եւ տեղի մօրուաց. երեսք. այտք. կզակ. կլափ. ... *Տացէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՂՈՒՄ — (հեղի, հե՛ղ.) NBH 2 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. եւ կ. իբր Հեղանիլ. χέω, ἑπιχέω , ἑκχέω fundo, infundo, effundo եւն. որ եւ χύω, ἑκχύω, χύνω եւն. (լծ. յն. խէ՛օ. խի՛օ եւ հյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳՈՒԳԱՅՔ — (գայից, գայիւք.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. ἁγωγή, ἁγωγός , aquaeductus, ὁχετός , canalis, rivus (Ըստ յն. է ածումն, բերումն:) Խողովակ ʼի քարէ կամ ʼի թրծեալ կաւոյ եւ յայլոց իրաց՝ ընդ որ անցանէ ջուր կամ հիւթ ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱԼԻ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՕԹԱԼԻ կամ ԱՂՕԹԱԼԻՑ արտասուք. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. ընթերցի՛ր ըստ ՟Ա. *Արտասուալի աղօթքʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՕԹԱԼԻ կամ ԱՂՕԹԱԼԻՑ արտասուք. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. ընթերցի՛ր ըստ ՟Ա. *Արտասուալի աղօթքʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻԾ — ( ) NBH 1 0126 Chronological Sequence: 6c, 11c, 13c ա. Ուր ոչ գծէ երկաթ. կարծր յոյժ. անգծելի. *Մարմինն էր քան զանդամանդ անվթար եւ անգիծ. Փիլ. սամփս.: *Անգիծ եւ լպրծոտ լակոնացի վիմաց. Մագ. լ: Եւ որ չունի զարտաքին նշանս երեւելիս. լռիկ. անբարբառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0297 Chronological Sequence: Early classical գ. Առաւելութիւն. առատութիւն. ճոխութիւն. *Զնմանէ (զմեռելոյն) հեծեծանք, իսկ առ այլոցն առաւելանքն. զնմանէ արտասուք, եւ այլոց ինչ. Ոսկ. սղ. ՟Լ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՃՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c ա. Հաճոյ կամ հաճոյական եւ ընդունելի Աստուծոյ. *Ուր գանձեալ կամ ամենայն հոգիք աստուածահաճոյիցն. Սիսիան.: *Աստուածահաճոյս երեւել. Պիտ.: *Աստուածահաճոյ կանոն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 1 0348 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. Որ արդարացուցանէ (ըստ ամենայն առման). *Մկրտութիւնն արդարացուցիչ տուաւ. Եփր. եբր.: *Արդարացուցիչ զօրութիւն տեառն. Տօնակ.: *Արդարացուցիչ արտասուք. Նար. մծբ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0354 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. ἁγρυπνία vigilantia Արթունն գոլ. անքուն հսկողութիւն. սթափութիւն. ... *Արթնութիւն է լուծումն քնոյ, կենդանւոյն շարժութիւն ʼի բնաւորականն իւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»