ԾՆՕՏ

ԾՆՕՏ
(ից, ից.) NBH 1-1023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 14c գ. σιαγών, γνάθος maxilla, mala, gena, mentum. ծամելիքն ողջոյն, ներքոյ եւ արտաքոյ. ոսկրն ատամնաշար, եւ տեղի մօրուաց. երեսք. այտք. կզակ. կլափ. ... *Տացէ քահանային զերին եւ զծնօտսն: Ետու զծնօտսն իմ յապտակս: Գեղեցկացան ծնօտք քո: Եդեալ ձեռն ʼի ծնօտի: Արտասուք իւր ʼի վերայ ծնօտից իւրոց: Եգիտ ծնօտ մի իշոյ: Ծնօտիւ իշոյ. եւայլն: *Արտասուք ընդ ծնօտս նոցա թորէին. Յհ. կթ.: *Զօդուած ծնօտիցն բաժանեցեր: ձեռն ʼի ծնօտի եդեալ՝ արտասուաց գետս իջուցանէ. Նար.: *Զարմացեալ հիանայր ձեռս եդեալ ʼի ծնօտի. Ոսկիփոր.: *Կորզեցին հանին զկզակս ծնօտիցն. Եւս. պտմ. ՟Զ. 40: *Այն ինչ դեռ տէգ մուրուացն ʼի վերայ գեղեցկատեսիլ վարդափթիթ ծնօտիցն բուսանէր. Փարպ.: *Բոլորեալ զծնօտիւն թխագոյն մորուացն շուրջանակի. Ճ. ՟Ը.: *Որոյ չեւ եւս էր փաղփաղեալ բողբոջեալ մրադիր բոյսք մօրուացն ընդ ծնօղսն. Յհ. կթ.: *Տեսեալ ʼի բացուստ զերուսաղէմ՝ ապտակէք զծնօղս ձեր, եւ պատառէք զհանդերձս (դուք հրէայք. Պիտառ.: ԾՆՕՏ ասի նմանութեամբ եւ Զարդն շուրջանակի իբրեւ գօտի իւրաց. ծիր. եբր. զէր. թ. զէրնիզան. κυμάτιον (որպէս փոքր ալիք, ծածանումն.) cymatium կամ -cium, limbus. *Արասցես (տապանակին, եւ սեղանոյն, եւ պսակին) ծնօտս ոսկիս շուրջ շրջանակաւ. Ել. ՟Ի՟Ե. 11. 24. 25: ՟Լ՟Է. 2. 11. 27: ԾՆՕՏ. Շրթունք եւ եզերք իրաց. ... γεῖσσος margo, labrum. *Ծնօտս ուղկեանս քանդակագործս: Պսակ շուրջ զծնօտիւք նորա շուրջանակի թզաւ մի: Եւ ծնօտքն պատուածոյք. Եզեկ. ՟Խ 43: ՟Խ՟Գ. 13. 17: *Շուրջ զծնօտիւք սկուտեղն. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԾՆՕՏ" в других словарях:

  • ԱՊՏԱԿ — (ի, աց, եւ ոյ, ոց.) NBH 1 0278 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ῤάπισμα, κόλαφος, πληγή alapa, colaphus Հարումն ափով ʼի ծնօտ կամ յերեսս. բախումն. ... *Զծնօտս իմ (ետու) յապտակս. Ես. ՟Ծ. 6: *Ապտակն դիմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻԿ — ( ) NBH 1 0734 Chronological Sequence: 13c գ. Բառ այլազգ. զիհ, զեհ. Շրջանակ յեզրն, կամ ծնօտ. եբր. զէր. *Արասցուք ծնօտս, զզիկսն ասէ: Ծնօտ՝ զիկ. Վրդն. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊՏԱԿ — ( ) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոչն ապտակեալ. *Այսուհետեւ շրջեցաւ անապտակն (ծնօտ) ընդ ապտակին. Եփր. համաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋ — (ոյ կամ ու կամ ի, ուց, իւք, յաջէ կամ յաջմէ.) NBH 1 0280 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. δεξιά dextera, dextra Զօրագոյն եւ աջողակագոյն ձեռն մարդոյ կամ կենդանւոյ, եւ կողմն այնր ձեռին. աջ ձեռքը, աջ կողմը. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՓՆ — (ափին կամ ափան, ափամբ. ափունք, անց, ամբք.) NBH 1 0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 15c գ. (որպէս տեղիշօշափօղ.) πέρας ora Եզր ջրոց. ցամաքն յեզր ջուրց. գետափն. ծովափն. գետեզր. ծովեզր. ... *Առ ափն ծովու: Յափն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶՐ — (եզեր, եզերբ, եզերք, րաց, րօք, րովք, կամ եզերբք.) NBH 1 0647 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 15c գ. πέρας, ὅρος, χεῖλος, ἅκρον terminus, ora, labium, finis Ծայր. ծագ. աւարտ. սպառուած. ափն. շուրթն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՄԵԼԻ — (լւոյ. ԾԱՄԵԼԻՔ, լեաց.) NBH 1 1004 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c, 12c գ. κρόταφος, γνάθον pars cpitis tenuior παρειά mala, maxilla, gena. Քունք եւ ծնօտ մինչեւ ʼի կզակս, որ է միջոց կամ գործի ծամելոյ կենդանւոյն զկերակուրս. վերի ու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԶԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. σιαγών mala, maxilla χεῖλος labium μύλη dentes molares. Ծնօտ ներքին. ստորին կողմն ծնօտից՝ հանդերձ շրթամբք, բերանով եւ ատամամբք. դունչ, պրկունք. բերան. ... Տե՛ս ՟Դ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՅԶԿԱՊ — ( ) NBH 1 1114 Chronological Sequence: 12c գ. Իբր Ողկոյզակապ. կապ կամ ծնօտ ողկուզի՝ ուստի հատանի: Վստկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՑ — (ի.) NBH 2 0095 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 13c գ. ՀԵՑ կամ ԽԵՑ. ἁψίς, ἁψῖδος ratae circulus, fornix, arcus, vinculum, canthus. Կամար կամ շրջանակ անուոյ, ծնօտ կամ գօտի նորա. (լծ. հյ. յեց. թ. գըլ. եւ էիւզ ).) *Գունդ կիսակտուր՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»