ԱՓՆ

ԱՓՆ
(ափին կամ ափան, ափամբ. ափունք, անց, ամբք.) NBH 1-0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 15c գ. (որպէս տեղիշօշափօղ.) πέρας ora Եզր ջրոց. ցամաքն յեզր ջուրց. գետափն. ծովափն. գետեզր. ծովեզր. ... *Առ ափն ծովու: Յափն կոյս ծովուն: Առ ափն կամ առ ափին գետոյն: Հանգեան առ ափամբն (դկղաթայ): Առ գետովն ելցէ զափամբքն յայսկոյս յայկոյս ամենայն ծառ ուտելի: Առ ափն յորդանանո ձուլեաաց. եւ այլն: *Անդ զափամբ մօրին մեծի բանակի: Դարաւանդօք ափանցն. ԽՈր. ՟Բ. 6. 39: *Ի յափունս ջրոյն համահաւաքեալք. Նար. ՟Զ: Իսկ *Ամենայն տեղի՝ յորում իցէ հազար ափն այգոյ. Եփր. համաբ. Տ. ԱՓՆԻ: ԱՓՆ. περιστόμιον orificium Եզր ո՛ր եւ է տեղեաց եւ իրաց. ծագ. ծայր. ծնօտ շուրթն. բերան. ... *Գերեզման շինեսցեն շուրջ զափամբք ձորոյն. Եզեկ. ՟Լ՟Թ. 11: *Հասանեն յափն ձորոյն. Յհ. կթ.: *Նստէր առ ափն ջրհորոյ ինչ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ: *Ի յափն խաւարային գբոյ. անդ. ՟Գ: *Առ ափնքարանձաւին: Առ ափն գերապանծ քաղաքին կոստանդինուպօլսի. Ճ. ՟Ա.: *Ծառայեցիր մարմնոյ գերիդ, մինչեւ ʼի յափըն տապանիդ. Շ. այբուբ. ՟Ա: *Մեռեալքն կանգնեսցին յափն գերեզմանացն. Տօմար.: *Յափն մահու ժամանաել: Մինչեւ ցափն կառուցման լրուե անդամոցս (ցգլուխն): Որպէս կառուցումն ափան անդամոց՝ գլխոյ գագաթան. Նար. ՟Ժ. ՟Ձ՟Գ. եւ ՟Ժ՟Ը. եւ Նար. խչ.: *Հասեալք ʼի յափն մոլորոթեան. Մագ. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՓՆ" в других словарях:

  • ՔԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 1003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ξύω, ἁποξύω, περιξύω rado, erado, abrado ἑκθρίβω contero, defrico. Շփել եւ մաշել զիմն եղնգամբք կամ սրածայր գործեօք. քորել. գերծուլ. ʼի բաց քանցել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՄԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c ն. ԱՂՄԿԵՄ ԱՂՄԿԻՄ. ταράσσω, θορυβέω, κυκάω , ἑκκρούω, συμφύρομαι turbo, conturbo, confundo, misceo Լնուլ աղմկաւ. վրդովել. խառնակել. շփոթել. խառնել. խռովիլ, վրդովիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՓՆԻ — ( ) NBH 1 0397 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 14c գ. ԱՓՆԻ կամ ԱՓՆԻՔ. Յափունս անդոց անկեալ իրք, կամ հասկք մնացեալք ափով ժողովելիք յաղքատաց. նշխարք. ընկած մնացած բան, թափթփուք. ... *Ասէ եսայի. եղիցի յաւուր յայնմիկ ամենայն տեղի յորում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 419 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. πλῆθος multitudo Գումար բազում անձանց կամ իրաց. յոլովութիւն. շատութիւն. ... *Անթիւ լիցի ʼի բազմութենէ: Որպէս զաստեղս երկնից բազմութեամբ: Աճեաց ʼի բազմութիւն: Հայր բազմութեան ազգաց: Զօր բազում իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏԱՓՆ — (փին, փունք, փանց.) NBH 1 0540 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. Ափն գետոյ, գետեզր. ... *Ելաք արտաքոյ քաղաքին առ գետափննʼʼ. յն. առ գետով. Գծ. ՟Ժ՟Զ. 13: *Սովորութիւն է միշտ ʼի գետափն սաղարթել ուռեաց. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԳ — I. (ոյ, ոց.) NBH 1 0565 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. κόλπος (յորմէ իտալ. golfo ) sinus, gremium Ծոց, գիրկ փոր, որպէս փորոքեալ, գոդեալ. խորշ պորտոյ, եւ հանդերձի ամփոփելոյ. ծոցաւոր ընդունարան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐ — I. ( ) NBH 1 0602 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա.գ. ἅρτιος par Զոյգ թիւ. ջուխտ. ... *Ամենայն թիւ կա՛մ դար, կամ կոճատ է ... Ի դարին կամ ի կոճատին. Կիւրղ. գանձ.: *Ոչ զմի եւ ոչ զերկու եւ ոչ զերիս, եւ ոչ ամենեւին զդար եւ զկոճատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶՐ — (եզեր, եզերբ, եզերք, րաց, րօք, րովք, կամ եզերբք.) NBH 1 0647 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 15c գ. πέρας, ὅρος, χεῖλος, ἅκρον terminus, ora, labium, finis Ծայր. ծագ. աւարտ. սպառուած. ափն. շուրթն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»