ԳՈԳ

ԳՈԳ
I. (ոյ, ոց.) NBH 1-0565 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. κόλπος (յորմէ իտալ. golfo ) sinus, gremium Ծոց, գիրկ փոր, որպէս փորոքեալ, գոդեալ. խորշ պորտոյ, եւ հանդերձի ամփոփելոյ. ծոցաւոր ընդունարան կամ տեղի հանգստեան. ... (եբր. խէյիք. յն. գօ՛լբօս): *Ա՛ռ զդա ʼի գոգ քո, որպէս առնուցու դայեակ զստնդիաց: Ծրարիցէ՞ ոք հուր ʼի գոգ, եւ զհանդերձսն ո՛չ այրիցէ: Ժողովեաց զհողմս ʼի գոգ իւր: Ունայն գոգով ելանել: Տացեն ʼի գոգս նորա հանգուցեալ. եւ այլն: *Գոգօք զհողն արտաքս կրէին. Ճ. ՟Բ.: *Տրորեցան գոգք նորա: Տրորեալ գոգոց նորա. Եղիշ. ՟Ե: Յհ. կթ.: *Ընդ ծոց եւ ընդ գոգ մտեալք (յն. գրկախառնեալք). Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: *Վասն գթութեանց ունիմ ասել, որ է գոգ հանգստեան: Գերունակ գոգոյդ. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: Նար.: ԳՈԳ. նմանութեամբ, իբր Ծոց ծովու, երկրի, առագաստի, եւ այլոց իրաց. *Զգոգ մի նշմարէին, թէ ափն ծովուն իցէ. Գծ. ՟Ի՟Է. 39: *Զխորշս եւ զգոգս եւ զականջս ծովուց: Խորշք եւ գոգք են մեծի ծովուն: Զարծաթ եւ զոսկի գոգք երկրի բերեն. Վրդն. ծն. եւ Վրդն. սղ.: *Զխորշ գոգոցն՝ որ են յամենայն կողմունս երկրի. Շիր.: *Գոգն ադրիական ծովուն վենետիկոյ. Ոսկիփոր. (ռմկ. կօ՛լֆօ:) *Այս ծով մեծ՝ բոլոր էից գոգ, անքոյթ ծոց: Գոգք ամփոփման ծոցոյն կազմածոյ (նաւի) անարգեցան. Նար.: *Սպիտակ առագաստիւն գոգ գործեալ տանի զնա: Գոգս առեալ ուռուցեալ առագաստիւք: Վեցօր. ՟Զ. է: *Իբրեւ զառագաստ նաւի հողմուռոյց գոգ առեալ. Ճ. ՟Բ.: ա. ԳՈԳ ա. իբր Գոգեալ, գոգաւոր. *Ջրոցն բնութիւն ʼի գո՛գս ժողովեալ ծոցս. Մաշկ.: (թ. ... ) II. ԳՈԳ 2 (գոգջի՛ր, գոգցե՛ս, գոգցու՛ք, գոգջի՛ք, գոգցե՛ն.) NBH 1-0565 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c - ԳՈ՛Գ. Պակասաւոր բայ՝ սաստական Ոգելոյ, այն է Ասել. որպէս նոյն ընդ Գոչել. տե՛ս Ես. ՟Խ. 6: Երեմ. ՟Դ. 5: ՟Ա. Մակ. ՟Ը. 35: *Գո՛գ ... գոգջի՛ր. Մծբ. ՟Ե: *Գոգէ՛ք, այսինքն ասացէ՛ք. Մխ. երեմ.: *Ասացէք ցարքայ, գոգէ՛ք. Բուզ. ՟Ե. 6: *Գոգջի՛ք զձեզ ծառայս անպիտանս. Նար. ՟Հ՟Բ: *Ի վերուստ գոգելով, դա՛ է որդի իմ սիրելիթʼʼ. յն. գոչելով. Կիւրղ. գանձ.: *Ասիցեն եւ գոգցեն, եթէ վասն այնորիկ հաներ զնոսա յերկրէն եգիպտացւոց, եւ այլն. Ոսկ. ես.: *Գոգցուք բնաւ՝ թէ ծարաւի իսկ էին. Եփր. ղեւտ. որ լինի եւ մ: մ. կամ շ. ԳՈԳ. ԳՈԳՑԵՍ. եւ ԳՈԳՑԵՍ ԹԷ. ԳՈԳՑԵՍ ԻՄՆ. մանաւանդ՝ իբր մ. կամ շ. Գրեա՛ թէ. գրեթէ. ասա՛ թէ. դի՛ր թէ. իբր թէ. սայքի. սանքի. *Գո՛գ իբրեւ ստգտեալ իմն էր. Գաղ. ՟Բ. 11: *Գոգցես յերկրին հայկազանց զայս լինել: Որպէս յաստուածային գոգցես տեսչութենէ: Աստուածային իմն գոգցես տեսչութեամբ. Խոր. ՟Ա. 25: ՟Բ. 28. 88: *Հրեշտակային իմն գոգցես թէ ազդմամբ. Յհ. իմ. ատ.: *Զոր գոգցես նմա պարգեւեալ ʼի տեսչութենէ շնորհացն աստուծոյ: Աստուածային գոգցես պատշաճողութեամբ: Հողմ ահագին գոգցես իմն աստուածային հրամանաւ շնչեալ: Աստուածասաստ իմն գոգցես բարկութեամբ հարեալ. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԳՈԳ" в других словарях:

  • ԾՈՑ — (ոյ, ոց.) NBH 1 1026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c գ. κόλπος sinus. Գոգ. գիրկ. գոգ ծակեալ. մէջ գրկաց. լանջակողմանք. նմանութեամբ՝ խորշ սրտի., եւ ծովու, եւայլն. ... Տե՛ս Ել. ՟Դ. 6: Օր. ՟Ժ՟Գ. 6: Հռութ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՇ — I. (ի, ից.) NBH 1 0979 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. κοίλωμα, κοῖλον cavitas, cavum, concavum σύγκλεισμα , συγκλιστόν clausura, conclusum ἁπόλοιπον reliquum νοσσιά nidus եւն. Խորութիւն իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

  • ԱԿՆԱԿԱՊԻՃՔ — (պճաց.) NBH 1 0025 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ԱԿՆԱԿԱՊԻՃՔ որ եւ ԱԿՆԿԱՊԻՃՔ. ὁφθαλμός oculus ( πυελίς, σφενδόνη pala ) Կապիճք աչաց. գոգ ական. բիբ. (ծակ՝ որպէս ընդունարան մատանւոյ). աչքին ամանը՝ ծակը՝ մէջը. ... *Թէ Յորդանան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՇ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 13c ա. Որոյ չիք խորշ, կամ գոգ, կամ ծակ, կամ արատ. հարթ. հաւասար. *Անխորշ ծով. Վեցօր. ՟Է: *Մարմին անխորշ (է երկինք). Շիր.: *Զմէջ գաւթի յատակացն անխորշ պնդութեամբ պատշաճ պատրաստեաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԻՒՆ — (կեան կամ կիւնի, կեանց.) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c գ. ԱՆԿԻՒՆ գրի եւ ԱՆԳԻՒՆ.(լծ. լտ. անկուլուս. յն. ղօնի՛ա, ղօ՛նիօս. պ. խիւնկ, փիւնճ. ռմկ. գունջ) ... γωνία angulus Տեղի՝ յոր յանգին անձկութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 495 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ.ա. αὑτόχθων, ἑγχώριος indigena (ʼի բառէս բուն, եւ ինքն արմատ բնակել բարին.) Բուն բնակիչ. բնիկ քաղաքացի, գաւառական. երկրցի, տեղացի. ... *Բնակն, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՐԿ — (գրկի, կաւ. մանաւանդ. ԳԻՐԿՔ, գրկաց, կօք.) NBH 1 0558 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c գ. ԳԻՐԿ մանաւանդ ԳԻՐԿՔ. ἁγκάλη gremius, sinus, ulna Գոգ կամ ծոց բացեալ բազկօք տարածելովք. ... *Ա՛ռ զմանուկն ʼի գրկաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԳԱԾ — ( ) NBH 1 0566 Chronological Sequence: Early classical գ. κόλπωμα sinuatum Գոգուած, գոգաւորութիւն. գոգ. ծոց. եբր. խէիք *Գոգած խորութեան նորա. Եզեկ. ՟Խ՟Գ. 13 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԳԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 0566 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ծոցակից. ʼի նոյն գոգ հանգուցեալ. *Աբրահամեան տեղւոյն գոգակից. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»