ԲԱԳԻՆ

ԲԱԳԻՆ
(գնի, կամ գնոյ, գնաւ, կամ գնեաւ: կամ գնով. գնաց, կամ գնեաց, կամ գնից, նեօք.) NBH 1-400 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. βωμός ara, altare եբր. պամա. յորմէ՝ Բամա (գաբաւոնի). βαμά (լծ. հյ. բեմ.) Սեղան զոհից, մանաւանդ՝ հեթանոսաց. զոհարան՝ ցած, կամ բարձր, (ուստի եւ Բարձունք) կանգնեալ ʼի քարանց, յորոյ վերայ լինէր սովորաբար առ հեթանոսս եւ պատկեր կռոց. կուռքի սեղան. ... *Սեղան եւ բագին նոյն իսկ է. Մխ. երեմ.: *Շինեա՛ ինձ աստ եօթն բագին. Եհան զուարակ եւ խոյ ʼի բագինն: Զբագինս նոցա կործանեսջիք, եւ զարձանս նոցա փշրեսջիք: Շինեցին բագին տափեթայ: Շինեցին բագինս բահաղու: Բագինք նոցա հրով այրեսցին: Զոհս ʼի բագինս բագինս մատուցանէին: Անդէն սատակեաց առաջի բագնին: Գտին բագին մի, յորում գրեալ էր՝ Անծանօթի Աստուծոյ եւ այլն: *Եկն մարգարէն, զբագին ընդ մէջ հերձոյր. Ոսկ. ես.: *Զդուրս տաճարաց կռոցն փակեցին. եւ որ ʼի վերայ բագնին եւ սեանն կային պատկերքն, ծածկեալ պատեցին զնոսա եղեգամբք. Խոր. ՟Բ. 30: *Յեօթն բագինս մեհենիցն: Բագին Անահտական պատկերին, կամ դիցն Արամազդայ. Ագաթ.: *Այրեցին եւ զծնունդս իւրեանց ʼի վերայ բագնեաց առաջի դիւաց. Իգն.: *Պատարագարան կամ սեղան ընծայարան, ո՛չ ʼի բլուր բագնեաց: Բագնեաց կործանիչ. Նար. խչ.: Շար.: *Յանդիման կացեալ բագնից եւ տաճարաց: Կալով ոչ հեռագոյն ʼի բագնիցն. Պղատ. օրին. ՟Է: ԲԱԳԻՆ. որպէս Սեղան զոհից եւ ողջակիզաց ճշմարտին Աստուծոյ. θυσιαστήριον որ եւ ԶԵՆԱՐԱՆ, ՍԵՂԱՆ. βωμός altare, ara եբր. միզպէախ *Հայրն ժողովէր քարինս, զի շինեսցէ բագին (զոհել զԻսահակ). զոր դին դնէ ʼի վերայ բագնին: Այն՝ որ զենու զոհս, բաժանելով՝ զարիւնն ընդ բագնովն հեղու, եւ զմիսն ʼի տուն տանի: Ընդէ՞ր սեղան կոչէ զբագինն: Յաղագս բագնին իրաց: Ճշմարիտ Աստուծոյ բագին է, որ երախտաւոր են Աստուծոյ ոգիք: Միայն այս բագին ոչ ծախէ զենլիս, այլ պահէ. Փիլ. ստէպ: *Իսահակ ʼի վերայ բագնին: Բագինն էր տեղին Գողգոթայ. Եփր. վաշխ.: *Խոնարհութիւն՝ բագին ( βωμός , ara ) ոսկեղէն, եւ սեղան ( θυσιαστήριον , altare ) հոգեւոր, զենումն Աստուծոյ ասէ՝ հոգի բեկեալ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 22: *Ըստ օրինացն՝ անարատք ʼի կենդանեացն ʼի բագինսն ելանէին Աստուծոյ նուէր. Մխ. դտ.: ԲԱԳԻՆ. որպէս Մեհեան, տաճար կռոց. կռատուն. ... εἱδωλεῖον delubrum *Զի եթէ ʼի բագինս կռոց չէ՛ մարթ քեզ մտանել, ո՞րչափ եւս առաւել ʼի տօնսն սատանայականս. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31: *Տապալեսցեն զշինուածս բագնացն: Ոչ կարացինզդուրս բագնացն գտանել, թէ ʼի ներքս մտանիցեն. Ագաթ.: *Զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս. *Այս յարկ չքնաղ ... ո՛չ կռապաշտութեանն կապաւ բագին, այլ՝ տէրունի բարերարութեանն պարգեւարան. Նար. ՟Հ՟Ե: Ի գիրս մոլութեանց. պիտակաբար դնի ԲԱԳԻՆ փոխանակ Արձանի մարդոյ. *Դարձաւ ʼի բագին աղի: Բագինն երեւի մարդ գոլ, եւ ոչ է. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԲԱԳԻՆ" в других словарях:

  • Hamazkayin — Logo Hamazkayin (Armenian: Համազգային), short for Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society, is a major cultural organization of the Armenian Diaspora, with a presence in every significant Armenian community worldwide. In addition to… …   Wikipedia

  • ԱՆԽՈՒԶ — (ի, ից.) NBH 1 0163 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆԽՈՅԶ. Երբեմն որպէս անխուզելի. անհետազօտելի. անբաւ. ἁνήνυτος infinitus *Ընկէց ʼի ծով՝ յապականութիւն գործոցն, եւ յանխուզ խորս անդնդոց. Փիլ. այլաբ.: Կամ որ խոյզ եւ խնդիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳԻ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c, 14c ա. Որ չունիցի հոգի էական, եւ հոգի բանական, կամ ոգի զօրութեան, կամ զհոգի շնորհաց. ... *Զի թէ մարդ բան ունի եւ հոգի, Աստուած անբան եւ անհոգի զիա՞րդ իցէ. Ոսկիփոր.: *Ոչ անհոգի եւ անբան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁԻՐ — ( ) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ἁχάριστος ingratus Որ փոխան ձրից չառնէ ինչ հատուցումն գո՛նէ շնորհակալութեամբ. անճանաչօղ ձրից. ապաշնորհ. ապերախտ. ... *Ամենայն բարեօք լցեալք ʼի նմանէ՝ անձիրք առ տուիչն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. στήλη cippus, columna Կոթող. որձաքար կանգուն. կամ բարձր անկեալ տախտակ կամ սիւն քարեղէն հանդերձ յիշատակագրութեամբ. մանաւանդ տապանաքար ուղղորդ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱԳԱՀ — ( ) NBH 1 463 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c ա. Ոյր բարձր է գահ. գահերէց. նախապատիւ. *Քննեցաւ (սոդոմ) ʼի բարձրագահ տեառնէնʼʼ. այսինքն ʼի բարձրելոյն. Ագաթ.: *Բարձրագահ օրհնաբան էիցն խմբակցութեանց. Նար. մծբ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. գրի եւ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ, ԲԱՐՁԱՒԱՆԴԱԿ, եւ կամ ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ. սեռ. բարձու աւանդակի, կամ բարձուանդակի. (ʼի բարձր, եւ անդր. լծ. եւ լտ. անդէ. իտ. աւանդի. յառաջ. թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՀԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0741 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c գ. θσιαστήριον thysiasterium; altare, in quo sacrificatur Զոհանոց. սեղան. եւ Բագին. ... *Պատրաստեցին զզոհարանն ըստ կազմութեան իւրում. ՟Բ. Եզր. ՟Գ. 3: *Ուղղեցին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՒՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0822 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Թունաւորն գոլ. թունելն, եւ իլն. *Գազանական յափշտակութեամբ եւ թունաւորութեամբ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ը: *Հարկեցաւ ʼի բարկացողութիւնն, որ է ʼի նմա թունաւորութեան կուռք (կամ բագին). Վրք. հց. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՒՐԲԱԿ — ( ) NBH 2 0125 Chronological Sequence: 10c Իբւ Հուր բագնի, կամ բագին հրոյ. որպէս յատուկ անուն ատրուշանի. *Հուրբակ անուանեալն բագնաւ. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»