ԲԱՐԱԿ

ԲԱՐԱԿ
I. (ի, աց.) NBH 1-441 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c, 14c ա. պչ. պարիգ, պարիյգ. λεπτός subtiis, tenuis Նուրբ. անօսր. անգայտ. ... *Բարակ կտաւ, կամ հանդերձ, գաւազան, լար. Փարպ.: Մծբ. ՟Զ: Վրդն. լս.: Վրդն. ել.: Վրդն. օրին.: *Իբրեւ սարդից բարակ անկեալ է քարագիր խշտիքն. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Ոչ գունով զպայծառագոյնն խնդրեալ (հանդերձ) եւ ոչ կազմածով զբարակն եւ զկակուղն. Բրս. առ աստուածաբ.: *Եւ ոչ ընդ ասր եւ ընդ կերպաս՝ զի ազնիւ եւ բարակ է. Եփր. համաբ.: Նմանութեամբ ասի եւ *Բարակ սովորութիւնʼʼ. Լմբ. առ լեւոն.: Ըստ քերականաց՝ Նուրբ եւ լերկ տառ բաղաձայն: Երզն. քեր.: ԲԱՐԱԿ՝ ՑԱՒ, կամ ՋԵՐՄ. Ախտ մաշարայական՝ հիւծիչ. ... *Այն ազդ ջերմն՝ հալ եւ մաշ ... ոմանք սեղմ ասեն, եւ հայք բարակ ասեն: Մարմինն նօսրանայ եւ բարկնայ, եւ օր ըստ օրէ վատուժի եւ նիհարանայ, վասն այդր պատճառանացդ անուանեցին բարակ զայս ջերմս. Մխ. բժիշկ. որպէս եւ Ի գիրս մոլ.: II. ԲԱՐԱԿ 2 (-) NBH 1-441 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. ԲԱՐԱԿ. Փոխանակ գրելոյ ԲԱՒՐԱԿ. որպէս Բորակ. պ. պուռէ, պոռա, ... νίτρον nitrum *Եթէ լուասցիս բարակաւ. Երեմ. ՟Բ. 22: *Աղ եւ բարակ խառնեալ ընդ քացախոյ. Ճ. ՟Ա. այլ լաւ եւս գրի դարձեալ անդ, *Աղ եւ բաւրակʼʼ. որպէս եւ Մխ. երեմ. *Եթէ լուասցիս բարակաւ ... Զի՞նչ բաւրակն եւ աճառն իցէ, թէ ինքն (տէրն) է՝ որ մաքրիցէʼʼ: III. ԲԱՐԱԿ 3 (-) NBH 1-441 Chronological Sequence: 6c գ. պ. պարագ. այն է Շուն. *Սպառեցան բարակք որսականք. Եղիշ. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԲԱՐԱԿ" в других словарях:

  • ՀԱԼ — (հալք.) NBH 2 0003 Chronological Sequence: 10c, 12c, 13c, 14c գ. ՀԱԼ ՀԱԼՔ. Արմատ Հալելոյ, իբր Հալումն. հալօղ. եւ այլն. (լծ. թ. խալլ. որ է հալումն եւ զտումն) *Սկսանի յարեգունի տեղսին հալ առնուլ ձիւնն. Ոսկիփոր.: *Ի հալ անկեալ ապառաժ վէմ քարածերպ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒՐԲ — (նրբի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2 0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. λεπτός, ψιλός tenuis, subtilis, minutus ἱσχνός exilis. Բարակ. անօսր. անգայտ. սուր. նուազ ըստ լայնութեան. անմասն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԱԿԱՄԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 441 Chronological Sequence: Early classical, 14c ա. Որ բարակ կտաւս մանէ. *Ամաչեսցեն կտաւագործքն բարակամանք. Ես. ՟Ժ՟Թ. 9: Եւ Բարակ մանեալ. *Յորժամ զօրագոյն ինչ յարեսցի ʼի տորգս սարդի ոստայնի բարակաման, պատառէ. Վեցօր. ՟Զ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՐ — I. (ի, ից. եւս եւ րոյ, րաց. օք, եօք.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. σχυνίον, σπαρτίον funiculus, funis, filum. Առաստան. պարան ʼի կանեփոյ կամ յայլ նիւթոց. ապաւանդակ. տոռն. չուան. թել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԶՆԱՁԵՒ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0258 Chronological Sequence: 5c, 11c, 13c ա. ՄԶՆԱՁԵՒ ὐμενώδης membranaceus, tenui membrana constans. գրի եւ ՄՂԶՆԱՁԵՒ. Որ ինչ է իբրեւ զմիզն՝ նուրբ եւ բարակ. նման թաղանծի կամ մաշկի. շապկի՝ պիւրիւնճիւկի ՝ զարի պէս բարակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԶՆ — (մզին կամ մզնի, մզնիք, նեաց.) NBH 2 0275 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c գ. լծ. յն. լտ. μήνιγξ meninx ὐμήν hymen, membrana. ուստի Գաղիան. յն. հյ. *ւմէն. միզնʼʼ: որ եւ ՄԶՆԱՔ. Պարուտակ. նուրբ պատիչ. թաղանթ. մաշկ բարակ. մզզին, փառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՒՐ — ( ) NBH 2 0733 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ὁξύς, ἡκανημένος acutus, praeacutus եւ velox. Սրեալ. սայրասուր. հատու. բարկ. բարակ. նուրբ. եւ Արագ յոր եւ է կարգի. արագընթաց. արագալուր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՏՐԱՍԿԵՂ — (ի, աց.) NBH 2 0870 Chronological Sequence: Unknown date, 5c գ. (գրի վրիպակաւ եւ Տետրակ սկեղ, Տետրասկտեղ՞ Տետրասկտուղ.) Բառ յն. դէդրասգէլի՛ս. τετρασκελής quadrupes. այսինքն քառոտանի, կամ քառաբարձ կազմած. զոր եւ դնեն յոյնք ʼի վերայ մաղզմայի. չորս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԱՄԱԶ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical ԱՂՈՒԱՄԱԶ ՄԱԶ. θρίξ capillus, pilus Բարակ մազ. որ յարմատս բուսոց մազմզուկ ասի. ... *Եւ ʼի նմա մազ աղուամազ խարտեշացեալ. Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 30 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԻՄԱՍՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: 6c, 11c մ. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏԱԲԱՐ ԱՄԷՆԻՄԱՍՏԱՊԷՍ. πανσόφως sapientissime Ամենայն իմաստութեամբ, եւ մեծաւ խորհրդով. շատ բարակ խելքով. ... *Ամէնիմաստաբար որոշեաց, կամ ասացեալ է. Փիլ. լին. ՟Ա. եւ ՟Գ: *Ընդէ՞ր սիրէր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»