ՆՈՒՐԲ

ՆՈՒՐԲ
(նրբի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2-0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. λεπτός, ψιλός tenuis, subtilis, minutus ἱσχνός exilis. Բարակ. անօսր. անգայտ. սուր. նուազ ըստ լայնութեան. անմասն ʼի թանձրութենէ. թեթեւ. մանր, սուղ. նեղ. անձուկ. ... *Հոգի մտաւոր, նուրբ, դիւրաշարժ: Ամենայն իրաց բաւական, մտաւորաց, սրբոց, նրբից. Իմ. ՟Է. 12. 23: *Սիք նուրբ: Նուազ, այսինքն նուրբ ասի ʼի վերայ նորա, զամենայն ծանրութեամբ եւ հեռակցութեամբ զանց արարեալ, եւ յամենայն անարգելաբար մտեալ. Դիոն. ածայ.: *Զքղոյ զյոյժ նրբոյ հրամայեաց տապար սրեալ ʼի վերայ կախել. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Նուրբ եւ անօսր տարերց (օդոյ եւ հրոյ): Զամենայն նուրբ փողոցս. Շիր.: *Անձուկ ասի դարձեալ, վասն զի նուրբ է: Նուրբ է ճանապարհն եւ դիւրագայթ: Նեղ եւ նուրբ է ճաապարհն. Խոսր.: Սարգ. յուդ. ՟Դ: *Որպէս օրինակն նուրբ նախադրին, եւ ուխտադրութիւն խորանին. Նար. ՟Խ՟Դ: *Ի նուրբ խնդիրս. Վրք. հց. ձ: *Նուրբ ձայնիւ վարեսցի իբրեւ անօսրագոյն հաւու. Ածաբ. ժղ.: *Վասն ահին նուրբ ձայնիւ վարին հաւք. Տօնակ.: *Զժամանակ հրամանի ʼի նեղ եւ ʼի նուրբ (միջոց) արգել. Ոսկ. ապաշխ.: *Նուրբ (այսինքն բարակ) եւ կայտառ մտօք վարեալք՝ զօրինացն դիտումն ʼի Քրիստոսի խորհուրդն փոխադրեսցուք. Մեկն. ղեւտ.: *Նուրբ (այսինքն սուղ) ժամ. Եփր. համաբ.: եւ Երզն. մտթ.: *Բնութիւն հրեշտակաց ʼի վեր է քան զհողմ եւ քան զհուր, նուրբ եւ արագ քան զմիտս: Նուրբ է տարր լուսոյ, այլ զի ակամբ զննի, մարմնաւոր է. Եզնիկ.: ՆՈՒՐԲ. ψιλός tenuis. Ըստ քերականաց՝ Սուղ կամ լերկ (տառ). *Բաղաձայնք, նուրբք՝ տասն, եւ ստուերք ինն, եւ միջակք եօթն, զի քան զյոյրսն նուրբք են, եւ քան զնուրբսն յոյրք. Թր. քեր.: մ. ՆՈՒՐԲ. մ. Խորին ոճով. բարակ կերպով. *Աստ Յիսուս նուրբ խօսէր, քանզի առ նիկոդեմոս էր բանն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 26:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՆՈՒՐԲ" в других словарях:

  • ՍԻՔ — (սքոյ, ոց, կամ սըքի.) NBH 2 0717 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c գ. ՍԻՔ որ եւ ՍԻՒՔ, ՍԻԳ. լծ. ընդ յն. փսիքի. ψυχή . եւ հյ. ողոխ. թ. սօլուգ. այսինկն Շունչ. հոգի. հողմ. մեղմ շնչումն հողմոյ. օդ հանդարտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 1 0124 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. Իբր անխիտ. անօսր. նօսր. ոչ հոծ. նօսր, լանկեկ, ցանցառ. ... μανός, ἁραιός rarus, tenuis *Անգայտ եւ թոյլ իմն է: Զխիտն, եւ զանգայտն. Նիւս. կազմ. եւ Նիւս. բն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕՍՐ — (ի, ից. եւ անօսրունք, անօսունք.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՕՍՐ որ եւ ՆՕՍՐ. λεπτός, ἁραιός, σπάνιος tenuis, subtilis, rarus Անգայտ. նուրբ. բարակ. թեթեւ. սակաւագիւտ. ցանցառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԱԿ — I. (ի, աց.) NBH 1 441 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c, 14c ա. պչ. պարիգ, պարիյգ. λεπτός subtiis, tenuis Նուրբ. անօսր. անգայտ. ... *Բարակ կտաւ, կամ հանդերձ, գաւազան, լար. Փարպ.: Մծբ. ՟Զ: Վրդն. լս.: Վրդն. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԾԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1035 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Նուրբ եւ նեղ անցք. (ʼի ռմկ. կաճ, նուրբ.) Տե՛ս եւ ՆՐԲԱԿԱԾԱՆ. *Ընդ նրբուղի կածանս գնալ. Վրդն. երգ.: *Որպէս անձաւք անբաւահայեացք, յորժամ գնայ ոք ընդ նա նրբուղի կածանաւ. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՃ — I. (ի, իւ.) NBH 1 1038 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c գ. πίλημα lana coacta, pileus. որ եւ ԿԱՅՃ. թ. քէջէ. Թաղիք. հանդերձ կամ գլխարկ թաղեայ. խիտ գործուած բրդեղէն, կամ մազեղէն բրդոտ. ցփսի. *Ոմն սկայ վառեալ ... հարեալ նիզակաւ՝ Ճախր առնոյր կաճիւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՐ — (նու, նունք, նունց.) NBH 2 0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (լծ. լտ. մինօր, մինուս, մինու՛դուս. λεπτός tenuis, tener, minutus. Փոքրիկ եւ նուրբ, որպէս մասն մասին. մանտր, պզիկ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱԶ — (ի, ազք կամ զունք, զից.) NBH 2 0448 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. ὁλίγος, ὁλιγοστός, μικρός , σμικρός, ἑλλεῖπος, ἑλάττων, ον paucus, perpaucus, tenuis, parvus, modicus, minor, minus βραχύς brevis, exiguus. Նիազ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՒԻՂ — (ւղի, ղաց.) NBH 2 0474 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 15c գ. τρίβος via trita ἅξων semita τροχία cursus ἁτραπός callis, tramis, via ἵχνη vestigium. (գրի եւ ՇԱՒԵՂ, ՇԱՒԻՒՂ. գտանի եւ հոլովեալ՝ շաւիղին, շաւեղին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՒՐ — ( ) NBH 2 0733 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ὁξύς, ἡκανημένος acutus, praeacutus եւ velox. Սրեալ. սայրասուր. հատու. բարկ. բարակ. նուրբ. եւ Արագ յոր եւ է կարգի. արագընթաց. արագալուր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»